آرایشی و بهداشتی و نکات زیبایی و سلامتی

|کشاورزی|


با توجه به روند روبه رشد صنعت پرورش شترمرغ و استقبال نسبتا خوبي که در اين زمينه در ايران صورت گرفته است و با توجه به نو پا بودن اين صنعت و کمبود اطلاعات و تجربه کافي در نگهداري و پرورش صحيح شترمرغ، لازم است عواملي که موجب بيشترين درصد تلفات در طي يک دوره پرورش مي شود را يادآور شويم ولي بايد مجددا به اين نکته توجه کافي داشته باشيم که هميشه پيشگيري بهتر از درمان مي باشد و با رعايت نکات بهداشتي و واکسيناسيون و برنامه صحيح مديريتي از بروز بسياري موارد ابتلا و تلفات مي توان جلوگيري نمود.
..
در مزارع ايران بيشترين عامل تلفات جوجه شترمرغ ها، عواملي هستند که به راحتي و با هزينه هاي کم قابل پيشگيري مي باشند که جهت آگاهي شما به چند نمونه از آنها اشاره گرديده است:
..
عفونت هاي باکتريائي
..
1- عفونت کيسه زرده
..
بيشترين علل تلفات جوجه شترمرغ در سنين اوليه و زير يکماهگي مربوطه به عفونت کيسه زرده مي باشد که معمولا بروز آن باعث تلفات از روزهاي اول تا حدود يکماهگي مي گردد.
عفونت کيسه زرده را مي توان به سه مرحله تقسيم بندي کرد:
الف- عفونت پيش از انتقال به دستگاه جوجه کشي.
ب- عفونت پس از انتقال به دستگاه جوجه کشي.
ج- عفونت بعد از انتقال به هچري.
..
عفونت پيش از انتقال به دستگاه جوجه کشي معمولا در اثر عدم رعايت موازين و اصول بهداشتي در مرحله تخم گذاري، جمع آوري و نگهداري تخم شترمرغ مي باشد.
براي پيشگيري از وقوع اين بيماري لازم است حتما پس از جمع آوري تخمهاي موجود، ابتدا پوسته تخم هاي آلوده را به آرامي توسط دستمال کاغذي و يا پارچه نرم استريل شده پاک نمائيم و اگر بقاياي کود و آلودگي در خلل و فرج هاي تخم باقي است، توسط يک برس نرم آنها را کاملا پاک کرده و سپس با استفاده از مواد ضدعفوني کننده مناسب سطح پوسته تخم را ضدعفوني کنيم.
گاهي اوقات استفاده از مواد ضدعفوني کننده نامناسب و يا بکار بردن روشهاي غلط ضدعفوني مي تواند باعث بروز و افزايش ريسک ورود عوامل عفوني به داخل تخم گردد.
پس از انتقال تخمهاي شترمرغ به دستگاه جوجه کشي، با توجه به افزايش دما و رطوبت محيط ، معمولا شرايط مساعدي جهت رشد و فعاليت عوامل عفونت زا فراهم مي گردد، در صورتيکه شرايط استريل و بهداشتي در دستگاه هاي جوجه کشي رعايت نگردد ميکرو ارگانيسم هاي موجود در دستگاه و يا ورود تخمهاي آلوده ديگر به داخل دستگاه مي تواند باعث انتقال عفونت به تخمهاي ديگر شود به همين خاطر بايد از قرار دادن تخمهاي آلوده در دستگاه جلوگيري شود و پس از هربار تخليه دستگاه کاملا شستشو و ضدعفوني گردد.
پس از انتقال تخمها به دستگاه هچري، معمولا با شکسته شدن پوسته تخم و پاره شدن پرده کوريو آلانتوئيک که خود نقش مهم و باز دارنده اي را در پيشگيري از ورود عوامل عفونت زا بر عهده دارد، در صورت وجود ميکرو ارگانيسم ها در محيط دستگاه اين عوامل به راحتي از طريق مجراي بند بافت که هنوز کاملا بسته نشده است وارد کيسه زرده شده و در آنجا سريعا رشد و تکثير مي يابند و به دليل ارتباط خوني بين جوجه و کيسه زرده عفونت از طريق رگهاي خوني وارد بدن جوجه شترمرغ شده و باعث بروز آلودگي و تلفات در جوجه ميشود. در اين مرحله لازم است که شرايط بهداشتي در دستگاه کاملا رعايت شود و پيش از ورود تخم جديد به دستگاه و پس از هر بار تخليه، دستگاه کاملا ضدعفوني گردد. همچنين پس از خروج جوجه از تخم سريعا محل بند ناف جوجه ضدعفوني شده و جوجه هاي تازه از تخم در آمده به محيطي بهداشتي و عاري از عوامل عفونت زا منتقل شوند.
..
2- بيماري هاي ميکروبي دستگاه گوارش
بيشترين عامل بروز بيماري هاي گوارشي در جوجه شترمرغ ها عفونت هاي باکتريائي مي باشند که از آن دسته مي توان به عفونت هاي کلستريديائي ، کلي فرمي، سالمونلائي و پزودوموناسي اشاره کرد.
عفونت هاي روده و اسهال عفوني در جوجه ها معمولا در اثر رشد و تکثير باکتري هاي گرم منفي حاصل مي شود که مهمترين آنها E.Coli ، سالمونلا و پزودوموناس مي باشند.
اولين علائم بروز اين بيماري، کسالت و گوشه گيري جوجه ها و خشک شدن پوست پاي آنها مي باشد که متعاقب آن ورود باکتري ها به داخل جريان خون و بروز آنژيت و تب در انتها حادث شدن مرگ رخ خواهد داد.
بررسي هاي انجام شده بر روي نمونه هاي مبتلا در 5 سال گذشته نشان داده است که بيش از 50% عفونت ها کلي باسيلي و نزديک 13% عفونت سالمونلائي و 37% نيز ساير موارد عفونت زا را شامل مي شود. در موارد شديد، آلودگي و ابتلا به آنژيت و اسهال در جوجه شترمرغ هاي زير 3 ماه سن بين 30-20 درصد تلفات به همراه داشته است که اين امر مجددا لزوم رعايت کامل اصول بهداشتي و مراقبت و کنترل شديد بهداشتي از جوجه هاي شترمرغ بويژه در ماه هاي اول زندگي را خاطر نشان مي سازد.
..
آنژيت کلستريديائي و آنتروتوکسمي
دو بيماري فوق عامل بيشترين تلفات باکتريائي در شترمرغ هاي ايران مي باشند. کلستريديوم ها جزو ميکروارگانيسم هاي فلور طبيعي روده هستند. در مواردي که هر نوع استرس ناگهاني، تغيير در جيره غذائي و يا تغيير در مواد تشکيل دهنده و نوع جيره مصرفي حيوان انجام گردد اين دسته ميکروبها با رشد و تکثير سريع در روده ها باعث دفع مقادير زيادي سم در محيط روده مي گردند (اين باکتري بر اساس نوع سم توليدي به تيپ هاي A,B,C,… تقسيم بندي مي گردند).
سموم دفع شده باعث التهاب شديد در روده ها (آنژيت) مي شود و اين سموم پس از جذب از جدار روده وارد جريان خون شده و موجب بروز آنتروتوکسمي و مرگ سريع و ناگهاني در شترمرغ مي گردد. در کالبد گشائي ها، معمولا حيوان تلف شده را با معده اي پر از مواد غذائي، روده پر خون و ملتهب، ضخيم شدن موکوس روده و گاهي اوقات خونريزي در روده مي بينيم که اين علائم در آنتروتوکسمي فرمن (که معمولا در سنين بالاتر به چشم مي خورد) معده و سنگدان خالي و روده هاي پر خون و پر گاز با جداره هاي نازک مي باشد و معمولا نقاط نکروتيک بر روي لايه سروز رئودنوم و ژئوژنوم روده به رنگ سفيد يا زرد ديده مي شود. همچنين گاهي در حيوانات کوچکتر انباشتگي سنگدان و پر خوني ريه و کبد نيز به چشم مي خورد.
بهترين راه مقابله با اين بيماري همانطوريکه در ابتدا هم ذکر شد پيشگيري مي باشد که در حال حاضر به اين منظور استفاده از واکسن آنتروتوکسمي در سنين سه هفتگي و تکرار مجدد بعد از سه هفته بهترين نتيجه را به همراه داشته است.
در مراحل همه گيري (اپيدمي) آنتروتوکسمي حاد در جوجه هاي زير سه ماه، بهترين راه درمان استفاده از داروي تتراسايکلين خوراکي به صورت محلول در آب آشاميدني به همراه واکسيناسيون مي باشد و در موارد انفرادي (آندميک) هم استفاده از مشتقات پني سيلين به صورت تزريق در عضله بال بهترين نتيجه را به همراه داشته است.
..
با توجه به موارد ذکر شده، مي توان بهترين راه کاهش تلفات در جوجه شترمرغ هاي جوان را به صورت زير جمع بندي نمود:
1- رعايت کامل موارد بهداشتي در هنگام جمع آوري تخمها
2- رعايت کامل نکات فني در هنگام ضدعفوني تخمها
3- انبارداري مناسب و رعايت مسائل بهداشتي
4- ضدعفوني به موقع دستگاه هاي جوجه کشي اعم از ستر و هچر
5- پرهيز از قراردادن تخمهاي آلوده در کنار تخمهاي سالم، چه در هنگام انبار داري و چه در هنگام جوجه کشي
6- استفاده از دستگاه هاي مجزا جهت ستر و هچر
7- ضدعفوني بند ناف جوجه به محض خارج شدن جوجه شترمرغ از تخم
8- قرار دادن جوجه هاي تازه از تخم در امده در محيطي گرم و بهداشتي
9- جداسازي محل نگهداري جوجه هاي مشکوک به بيماري از جوجه شترمرغ هاي سالم
10- جدا سازي محل نگهداري جوجه بر اساس سن و رعايت فاصله ميان جايگاه هاي نگهداري جوجه شترمرغ هاي جوان با شترمرغ هاي مسن تر بويژه تا سه ماه اول زندگي
11- پرهيز از تغيير ناگهاني جيره و يا اجزا آن
12- رعايت اصول بهداشتي در هنگام تهيه جيره و استفاده از مواد اوليه مرغوب و مطمئن
13- ملزم کردن کارکنان مزرعه بويژه کارکنان جوجه کشي و بخش نگهداري جوجه شترمرغ هاي جوان به رعايت کامل موارد بهداشتي
14- و در انتها استفاده از نظرات متخصصين آگاه به علوم روز
..
..
دکتر آيرام لو
(با اندکي ويرايش)

|کشاورزی|


+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

با توجه به اينکه صنعت پرورش شترمرغ بعنوان يک صنعت جديد در تمامي دنيا شناخته شده و اطلاعات مدون و متمرکز در خصوص آن چنان زياد نمي باشد لذا آگاهي از تجارب ساير کشورها و استفاده از اين تجارب براي پرورش دهندگان کشورهائي چون ايران که صنعت پرورش شترمرغ در آنها جزو رشته هاي جوان محسوب مي گردد، بسيار سودمند و اجتناب ناپذير خواهد بود.


در همين رابطه بخش علمي فارميران پيرو فعاليتهاي قبلي در جهت درج اخبار و گزارشات جهاني اين صنعت، در بخش مقالات نيز سعي بر آن دارد تا با درج مقالات علمي – کاربردي که حاوي يافته هاي ديگر کشورها در خصوص پرورش شترمرغ مي باشند، اطلاعات و آگاهي هاي عمومي در خصوص اين رشته را بيشتر نمايد تا بدين طريق مزرعه داران و دست اندرکاران صنعت پرورش شترمرغ کشور با آگاهي از تجارب فعالين اين بخش در ساير کشورها، با تکرار تجارب موفق و عدم تکرار تجارب ناموفق و اشتباهات آنها، ريسک سرمايه گذاري را کمتر کرده و از هدر رفتن سرمايه هاي مالي و انساني جلوگيري به عمل آورند.
در حال حاضر مي توان گفت که صنعت پرورش شترمرغ ايران در وضعيت حساس و مرحله ورود از بخش پرورش به بازار مصرف قرار دارد که نحوه واکنش تمامي فعالين صنعت اعم از: پرورش دهندگان، کارشناسان، مسئولين و حتي مصرف کنندگان مي تواند به نوعي مبين آينده اين صنعت در کشور باشد. پس بديهي است که هر گونه عمل نسنجيده و بي برنامه مي تواند زيانهاي جبران ناپذيري را به پيکره 12 ساله صنعت پرورش شترمرغ ايران وارد نمايد. از آنجا که راه اندازي اين صنعت در ايران بدون وجود هيچگونه تجربه خاص پيشين و حتي بدون انتقال همزمان و برنامه ريزي شده دانش فني از کشورهاي صاحب اين صنعت انجام گرفت، لذا هم اکنون و با توجه به گسترش موفقيت آميز و قابل توجه اين رشته در کشور، استفاده از تجارب ساير کشورهاي توليد کننده مي تواند جهت تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي آتي مورد توجه خاصي قرار گيرد. با توجه به اينکه در ساليان اوليه ورود صنعت شترمرغ به ايران، سياست گذاري هاي انجام شده بيشتر در جهت گسترش کمي مزارع در سطح کشور استوار شده بودند و کمتر به مسائل فني و کيفي توجه مي شد، لذا تا اين اواخر، اغلب گله هاي پرورش شترمرغ کشور کوچک بوده و در گستره وسيعي از کشور پراکنده بودند به گونه اي که حتي در بسياري از موارد حتي ارگانهاي مسئول نظير وزارت جهاد کشاورزي و دامپزشکي نيز از وجود بسياري از اين مزارع کوچک بي اطلاع بودند که در سالهاي بعدي همين امر و نبود آمار دقيق موجب بروز خطاهاي بسياري در نياز سنجي به واردات جوجه و تخم نطفه دار، ميزان توليدات داخلي، زمان ورود محصولات شترمرغ به بازار مصرف و در نهايت بروز بحران هاي مقطعي و حتي در اين اواخر، شديد، در صنعت شترمرغ کشور شد.
بر همين اساس، واضح است که هم اکنون نظارت کارشناسي (دامپروري و دامپزشکي) بر پرورش و تامين بهداشت اين پرنده تا چه اندازه اي مي تواند به خروج صنعت از بحران فعلي کمک کرده و حتي به دليل وجود مزارع پراکنده در کشور و عدم دسترسي کامل و کنترل آنها توسط مراجع ذيصلاح، اين نظارتهاي کارشناسي حتي چنانچه با حضور دائم همرانه نباشد، در تامين بهداشت و امنيت غذائي جامعه کمک نمايد.
با توجه به اينکه هم اکنون برنامه کشتار مداوم و تجاري شترمرغ تا حدودي آغاز شده و منجر به کشتار شترمرغ هاي تازه بالغ و حتي مولدين اضافه به منظور توليد چرم و گوشت گرديده، اين امر موجب شده که در ماه هاي اخير قيمت شترمرغ زنده به طرز محسوسي کاهش يافته و به بهاي کشتار نزديک گردد (تقريبا برابر با 45000-40000 ريال به ازا هر کيلو وزن زنده).
با در نظر داشتن اين تحولات و اين مطلب که همين کاهش قيمت پرنده زنده مي تواند موجب ورود تعداد جديدي از پرورش دهندگان بدين عرصه و در نتيجه تنگ تر شدن بازار رقابتي گردد، لذا اهميت بهره وري کلي از گله به خوبي مشخص مي شود و همين تغيير نگرش به سمت بهره وري بيشتر از گله، نياز به وجود کارشناسان (دامپرور و دامپزشک) جهت مراقبت و نظارت بر توليد و بهداشت در گله هاي پرورش شترمرغ بيش از پيش آشکار مي سازد.
اهميت بکارگيري روشهاي کارشناسي زماني روشنتر خواهد شد که بدانيم، عليرغم آنکه برنامه هاي متعدد مراقبت و نظارت بر بسياري از صنايع دامي از جمله طيور طراحي گرديده است تا با يک ارزيابي آينده نگرانه در خصوص بهداشت و پرورش جمعيت هاي دام و طيور فراهم گردد، با اين وجود چنين اطلاعات منتشر شده اي براي گله هاي شترمرغ وجود ندارد.
..
اين مقاله به صورت خلاصه مطالب منتشره در خصوص تدوين و کاربرد برنامه هاي نظارت و مراقبت در جمعيت هاي شترمرغ را موردبررسي قرار داده و با يک بررسي موردي روش استفاده بالقوه از اطلاعات نظارتي را براي پرورش دهندگان شترمرغ و کارشناسان به نمايش مي گذارد.
..
مديريت و توليد شترمرغ
گروه هاي توليد مثلي شترمرغ عمدتا به صورتهاي تک به تک، سه تائي (دو ماده و يک نر)، کلني (سه ماده و دو نر) و يا گروهي نگهداري مي شوند. انتخاب هرکدام از روشهاي فوق به طور مستقيم متاثر از هدف شما از پرورش شترمرغ و حتي نحوه درآمد زائي مزرعه دارد. اگر هدف شما توليد جوجه هاي اصلاح نژاد شده با خصوصيات ژنتيکي برتر بوده و در آمدزائي شما نيز از اين محل خواهد بود، بهتر است که جهت کنترل بهتر آميختگي ها از روشهاي تک به تک و يا حداکثر سه تائي استفاده کنيد زيرا در اين روشها، به راحتي مي توانيد تلاقي هاي ميان پرندگان نر و ماده را مورد کنترل قرار داده و حتي شناسائي پدر و مادر جوجه هاي توليدي نيز به سادگي انجام خواهد شد که اين امر، يعني مشخص بودن خطوط خوني يکي از مهمترين نکات در اصلاح نژاد خواهد بود. بديهي است که در اين صورت جوجه هاي توليد شده با بهاي بسيار بيشتري نسبت به جوجه هاي توليد شده در روشهاي ديگر و بعنوان پرندگان مولد نسل هاي بعد به مزارع مادر گروه دوم فروخته خواهند شد.
مزارع مادر گروه دوم را مزارعي تشکيل مي دهند که در آنها اصلاح نژاد و خصوصيات ژنتيکي هدف اول نبوده و توليد بيشتر محصولات و در آمدزائي از راه فروش پرندگان پرواري به کشتارگاه ها اصلي ترين منبع درآمدي آنها مي باشد. لذا در اينگونه مزارع که بيشترين درصد مزارع را تشکيل ميدهند هدف توليد بيشتر و رسيدن به حداکثر ميزان رشد و گوشت آوري در پرندگان کشتاري مي باشد، از همين رو بهترين راه جهت توليد بيشترين تخم نطفه دار و به تبع آن جوجه، نگهداري پرندگان مولد به صورت گروهي مي باشد. از آنجا که شترمرغ ها به صورت طبيعي پرندگان اجتماعي محسوب شده و در حيات وحش نيز در گروه هاي نسبتا بزرگ زندگي مي کنند لذا به نظر مي رسد که فراهم آوردن شرايطي مشابه در مزارع نيز مي تواند به سلامت و آرامش رواني پرنده کمک بسيار زيادي نمايد که اين امر نيز به نوبه خود تاثير بسيار زيادي در بهبود فاکتورهاي گوناگون توليد از جمله افزايش تعداد دفعات جفتگيري، نطفه داري درصد بيشتري از تخمهاي توليدي و ... به دنبال خواهد داشت. براي اين منظور و جهت جلوگيري از آميختگي بيش از اندازه پيشنهاد مي گردد که شترمرغ ها در گروه هاي 9 الي 15 قطعه اي نگهداري شوند.
اغلب پرورش دهندگان، شترمرغ هاي جفت خورده جهت توليد مثل را در اين دوران جابجا نکرده و مزاحمشان نمي شوند زيرا اين امر مي تواند موجب وارد آمدن تنش به پرنده و به اصطلاح از تخم افتادن آن و از دست رفتن توليد شود.
در فصل توليد مثل محوطه هاي محصور مخصوص توليد مثل را به طور روزانه مورد بازرسي قرار داده و تخمهاي توليدي پس از مشاهده، هر چه سريع تر جمع آوري مي شوند. به استثناي چند مورد، پرورش دهندگان شترمرغ تمام تخمها را در ماشين جوجه کشي قرار مي دهند. تخمها معمولا پيش از قرار گرفتن در ماشين جوجه کشي و گاهي نيز هنگام جوجه کشي ضد عفوني مي شوند. بازرسي تخم توسط چراغ مخصوص و يا وزن کشي روزانه آن نيز متداول مي باشد. به طور معمول تخمها پس از 39 روزگي از ستر به هچر منتقل شده و پس از هچر، جوجه ها در جايگاه ويژه و به دور از محل پرورش شترمرغ هاي بالغ و مولد نگهداري ميشوند. پس از گذشت زمان محدودي در محوطه پرورش، اين جوجه ها به محوطه هاي بزرگتري انتقال مي يابند و در آنها بسته به نوع سياست فروش، تا سن 9 الي 14 ماهگي نگهداري شده و سپس براي کشتار به کشتارگاه هاي ويژه اعزام مي گردند.
توجه داشته باشيد که صرفنظر از نوع سياستي که در دستور کار داريد، کنترل فرآيندهاي فوق و رسيدن به نتيجه مطلوب نيازمند وجود برنامه هاي اجرائي جهت جمع آوري روزانه و دقيق فاکتورهاي محيطي و فني موثر بر توليد هستند که با آناليز آنها بتوان نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را پيدا کرده و حتي براي ساليان آينده مزرعه پيش بيني برنامه اي دقيق تر را داشت

موارد مورد براي اعمال برنامه هاي نظارت و مراقبت
در برنامه هاي نظارت و مراقبت مي توان به طور مداوم بهداشت و پرورش جمعيت هاي دام و طيور پرورشي را ارزيابي کرده و نتيجه آنرا در اختيار کارشناسان (دامپرور و دامپزشک) و مشتريان قرار داد. اين برنامه ها به منظور گرد آوري و تفسير داده هاي مربوط به بهداشت و پرورش بر سامانه مناسب ثبت اطلاعات استوار مي باشند.
از مسئوليتهاي اصلي و اساسي سامانه هاي ثبت براي پرورش دهندگان دام عبارت است:
از ايجاد انگيزه براي رکوردگيري، شناسائي دام، سادگي و تداوم کار، سهولت ورود و انتقال داده ها و تسهيل در دسترسي به اطلاعات.
به دليل تعلل اغلب پرورش دهندگان در گردآوري نظام مند داده ها، ايجاد انگيزه در آنها شايد از مهمترين الزامات باشد. در رابطه با تمام انواع حيوانات پرورشي، اطلاعات بدست آمده از برنامه هاي نظارتي مي تواند براي مقاصد گسترده اي از جمله موارد زير بکار گرفته شود:
- تحقق اهداف واقعي براي اجرا در يک مزرعه يا در سطح منطقه
- شفاف سازي خسارات کلي وارده بر اين صنعت و در نتيجه ابداع يک مبناي واقعي جهت تحقيقات آتي و اقدامات بعدي
- شفاف سازي خسارات وارده در مزارع
- ابداع مبنا جهت بررسي مشکلات در مزارع
- ارزيابي بي طرفانه از گله هائي که به منظور خريد و کشتار نگهداري مي شود
- پيش بيني نيازهاي غذائي، بهداشتي و مديريتي مزرعه
- پيش بيني نياز به مواد اوليه جهت تهيه خوراک پرندگان در طول دوره هاي معين
- پيدا کردن سريع نقاط ضعف و برطرف کردن آنها
- برآورد سريع هزينه هاي خوراک پرندگان در سنين گوناگون
- ميزان وزن گيري و رشد پرندگان
- آگاهي سريع از بيماري هاي موجود در گله
- مشخص نمودن کيفيت و کميت توليد


و بسياري از موارد ديگر که آگاهي از آنها مي تواند تاثير به سزائي در سودآوري و ميزان بهره وري مزرعه داشته و مزرعه دار را در انجام پيش بيني براي آينده مزرعه ياري نمايد.
اگرچه کليات برنامه هاي مديريتي تهيه شده براي شترمرغ مشابه ساير دامها مي باشد اما با توجه به منحصر بودن و يا اهميت ويژه برخي نکات در صنعت پرورش شترمرغ، لازم است که در هنگام تهيه برنامه هاي مديريتي اين نکات مورد توجه ويژه قرار گيرند.
..
از جمله اين ويژگيها مي توان به نياز به ثبت موارد زير در برنامه هاي درنظر گرفته شده اشاره داشت:
1- ثبت تعداد تخمهاي توليدي توسط هر شترمرغ ماده در طي سال (تعداد تخم در سال)
2- در صد تخمهاي نطفه دار که در ماشين جوجه کشي قرار داده مي شوند (درصد باروري)
3- درصد تخمهاي بارور که هچ مي شوند (درصد هچ)
4- درصد جوجه هائي که از تخم بيرون آمده و تا سن معيني زنده باقي مي مانند (درصد بقا و ماندگاري)
5- ميزان ماندگاري جوجه ها تا سن سه ماهگي
6- وزن تخمها در ابتدا و طول دوران جوجه کشي
7- مشاهدات دروني تخم در طي دوره جوجه کشي از طريق کندلينگ (مشاهده تخم با استفاده از چراغهاي ويژه اي بنام چراغ کندل)
8- وزن کشي جوجه هاي تازه از تخم درآمده
9- وزن کشي جوجه ها در دوره سه ماهه اول زندگي جهت تشخيص ميزان رشد و وزن گيري و تشخيص بيماري هاي احتمالي که مي تواند بر روي رشد جوجه ها تاثير منفي داشته باشد.
10- ميزان مصرف خوراک توسط مولدين در دو دوره توليد و استراحت
11- ميزان مصرف خوراک جوجه ها تا سن سه ماهگي
12- ميزان مصرف خوراک جوجه ها از سه ماهگي تا کشتار
..
و بسياري موارد ديگر که اندازه گيري آنها و آناليز اعداد بدست آمده مي توانند تا حد زيادي در افزايش بهره وري مزرعه موثر باشند.
توجه داشته باشيد که براي اجراي دقيق تر موارد فوق، نياز است تا با استفاده از کدهاي داده شده به تخمها، پنهاي نگهداري مولدين وجوجه ها و همچنين انواع فرمولهاي غذائي مورد استفاده در مزرعه، موارد گوناگون را از يکديگر مشخص سازيم. براي کد دهي در نظر داشته باشيد که بهتر است کدهاي داده حاوي مختصري از اطلاعات فني مربوطه نيز باشند به طور مثال در کد دهي به تخمها بهتر است که کد حاوي اطلاعاتي نظير:
تاريخ گذاشته شدن تخم،
شماره پن يا ماده تخمگذار،
شماره تخم و
شماره دستگاه ستر باشد.
به طور مثال در کد داده شده به صورتD/E A/ B.C/ ، A معرف شماره پني که پرنده تخمگذار در آن قرار داشته و يا شماره خود پرنده، B نشان دهنده ماه تخمگذاري، C نشان دهنده روز تخمگذاري، D نشان دهنده شماره تخم و E نشان دهنده دستگاهي است که تخم در آن قرار داده شده است. هر کدام از اعداد بالا به نحوي موجب مي شوند تا مزرعه دار به راحتي بتواند نتيجه کار خود را بررسي نمايد. به طور مثال در پي بروز مرگهاي جنيني در طول دوره جوجه کشي، چنانچه پس از کالبدشکافي مشخص شود که عواملي مانند نامناسب بودن دما و يا رطوبت موجب مرگ جنين گشته است، به راحتي مي توان با رجوع به کد نشانگر دستگاه (E) دريافت که اشکال موجود مربوط به کدام دستگاه بوده و درصدد برطرف کردن آن برآمد.
همچنين در نظر داشته باشيد که در هنگام کد دهي به جنبه هاي گوناگون کار بهتر است اين عمل را به نحوي انجام دهيد که يکنوع همبستگي منطقي بين کدهاي داده شده در بخشهاي گوناگون وجود داشته باشد.
در نظر داشته باشيد که استفاده از برنامه هاي رايانه اي ويژه که براي مديريت مزارع تهيه شده اند تا حد بسيار زيادي مي توانند در جهت هماهنگ کردن و ارگانيز کردن اطلاعات به مزرعه داران کمک کنند اما چنانچه شما از جمله مزارعي هستيد که به هر دليل قادر به استفاده از اين برنامه ها نيستيد بهتر است که اطلاعات مذکور را در قالب فرمهاي خاصي جمع آوري کنيد تا هر زمان که نياز پيدا کرديد به راحتي بتوانيد به آنها رجوع و اطلاعات مورد نياز را بازبيني کنيد. اين فرمها مي تواند براي آمارگيري از پنهاي مولدي و جوجه ها، فرم آمارگيري انبار دان، فرم مصرف روزانه خوراک، فرم انبار تخم، فرم دستگاه جوجه کشي در انواع ويژه دستگاه ستر و هچر، فرم مخصوص فرمولهاي مورد استفاده براي تغذيه پرندگان و حتي در مواردي خاص فرم مخصوص هواشناسي باشد که در آن فاکتورهائي نظير: سرعت باد، جهت وزش باد، ميزان آفتاب، دماي متوسط و حداقل و حداکثر هوا، رطوبت و ... باشد.
..
توجه داشته باشيد که اين فرمها، به صورت قطعي نبوده و بنا به نياز مزرعه و فاکتورهاي اختصاصي موجود مي توانند به صورتهاي متفاوتي طراحي شوند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

|طنز|

آقایون عزیز به دلیل محتویات این پست ، خواهشمند است به منظور رعایت نکات ایمنی حتی الامکان زمانی که همسرتان کنارتان تشریف ندارند( خوش به حالتان) این مطلب را مطالعه فرمایید.

از ما گفتن بود . نمی خوام خون شما گردن من بیفته :


1- چنانچه روزی از سر کار به منزل آمدید و مشاهده کردید که همسرتان بر خلاف روزهای گذشته تمام کلماتی که بر زبان می آورد با پسوند عزیزم همراه می باشد مثل : سلام عزیزم ، خوبی عزیزم ، خسته نباشی عزیزم و ... هشیار و آگاه باشید که او صد در صد خواسته مالی از شما دارد ، به همین دلیل به حربه ... کردن ( اشتباه کردید. منظورم خام کردن بود) متوسل شده است .
بدل این حربه : قبل از اینکه بتواند به مقصودش برسد و خواسته اش را مطرح نماید ، شما پیش دستی کنید و به او بگویید :عزیز تر از جانم ، یکم پول داری بهم قرضی بدی ؟

2- چنانچه درست چند روز مانده به روز زن ، همسرتان به بهانه های واهی شما را به خیابان می کشاند و در حالی که مشغول قدم زدن از جلوی یک طلا فروشی هستید ، از علاقه شدیدش به گردنبند طلای چند کیلویی ! پشت ویترین با شما صحبت می کند ، کاملاً مطمئن باشید و ذره ای شک به خود راه ندهید که همسرتان از حربه فهماندن غیر مستقیم استفاده کرده و منظورش این بوده که روز زن که هدیه تان را باز می کند داخل هدیه با این گردنبند مواجه شود .
بدل این حربه :  شما هم کاملاً نرمال و با کمال آرامش به او بگویید : « عزیزم من واقعاً از این مردایی که روز زن به همسرهاشون طلا و جواهرات هدیه می دن متنفرم چون می خوان ارزش زن رو با پول قیاس کنن . به نظر من نفس عمل مهمه و با یک شاخه گل هم می شه اونو نشون داد . مگه نه ؟»


3- چنانچه لحظه ای که از سر کار می آیید و درب منزل را باز می کنید ، بر خلاف روزهای گذشته با عطر دل انگیز خورش قرمه سبزی که در فضای منزل منتشر شده مواجه می شوید و صدای همسرتان را از داخل آشپزخانه می شنوید که می گوید : «عزیزم امروز غذایی رو که دوست داری برات پختم» شک نکنید که همسرتان می خواهد از حربه نمک گیر کردن استفاده نماید و بعد از میل غذا حتماً خواسته مالیش را مطرح خواهد کرد .
بدل این حربه :  پس برای اینکه نمک گیر نشوید و محتویات جیبتان حفظ شود ، جلوی شکمتان را بگیرید و بگویید : عزیزم من بیرون غذا خوردم.


4- چنانچه در ایام تابستان ، قصد سفر به همراه همسرتان و با اتومبیل شخصی را دارید ، به طور یقین بدانید که طبیعت زن جوری است که اگر به او رو داده شود دلش می خواهد از هر شهر و روستا و دهستان و بخش و ده و دهکوره و .... که عبور می کند ، مقادیری از سوغات آن دیار را برای اهل خانواده اش به ارمغان ببرد .
بدل این حربه :   چنانچه می خواهید که سفر خوب و خوش و لذت بخشی را داشته باشید بدون اینکه پولی برای خرید سوغات داده باشید در ضمن از غرغر های همسرتان هم در امان بمانید ، از همان ابتدای سفر کمربند ایمنی صندلی همسرتان را طوری ببندید که کاملا از روی دهان او عبور کند و آنرا طوری قفل کنید که دیگر باز نشود .(همانطور که در شکل زیر می بینید)

 

5- و چنانچه روزی مشغول خواندن یک چنین مطالبی بودید و مشاهده کردید که همسرتان با یک لبخند تصنعی و در حالیکه در یک دستش وردنه و با یک دست دیگرش یک ساتور حمل می کند و دارد به سمت شما می آید ، مسلماً همسرتان قصد دارد از حربه زور در مقابل شما استفاده نماید
بدل این حربه :  پس بدانید و آگاه باشید که هیچ کدام از راهکارهای بالا در این لحظه به کمک شما نخواهد آمد و تنها راه فرارتان ، پنجره پشت سرتان می باشد .
از من که گذشت ولی به شما نصیحت می کنم که همیشه به فکر چنین مواقعی باشید و هیچگاه در طبقات دوم به بالا خانه نگیرید

|طنز|

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

|دیدنیهای جهان|

 

Why Chichen Itza is special
Of the many major Mayan ruins in Central America, the Chichen Itza archaeological site in Yucatan, Mexico is the best preserved.

Mayans
The Mayans were an advanced society. They invented the calendar, devised a hieroglyphic-style writing system, had observatories to map the stars, and built thriving cities like Chichen Itza in the midst of the relentless tropical jungle.

Abandoned
For reasons unknown, Chichen Itza was abandoned in the 10th century - and was soon overrun by jungle growth.

The pyramid
Many key buildings have been reclaimed, including the famous Chichen Itza pyramid (see photo). Four broad stairways lead up to the temple at the top, which affords an excellent view of the overall Chichen Itza site. Be forewarned: The exceptionally steep 91-step descent is not for acrophobics.

Two other major attractions
Other Chichen Itza highlights include the wide-and-deep sacrificial Cenote well (human victims were tossed into it alive) and the embellished Ball Court (competing teams tried to hurl a ball through a tiny ring hung high on the wall).

What leading travel books say about Chichen Itza
Chichen Itza is overwhelming in its scale, architectural beauty, and history of violence.
Exploring Mexico
Fodor's

The majestic ruins of Chichen Itza is one of the most attractive ancient cities in the world.
Mexico
Michelin Green Guides

 


چیچن ایتزا

میراث جهانی یونسکو


اطلاعات اثر
نام کشور پرچم مکزیک مکزیک
نوع فرهنگی
معیارها i, ii, iii
شماره ثبت ۴۸۳
منطقه آمریکای لاتین و کارائیب
تاریخچه
تاریخ ثبت ۱۹۸۸ (جلسه ۱۲ام)

چیچن ایتزا اثری باستانی از تمدن مایا است که در کشور مکزیک واقع شده است. این اثر جزو میراث جهانی یونسکو به شمار میرود. در سال ۲۰۰۷ میلادی، این اثر به همراه ۶ اثر دیگر در یک رای گیری جهانی به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جدید معرفی شدند.

محوطه

محوطه (سایت) چیچن ایتزا شامل چندین ساختمان سنگی است که قبلاا به عنوان قصر، معبد، حمام، مغازه و ... به کار میرفته اند. مطرح ترین قسمت های آن عبارتند از

 • El Castillo (قلعه)
  • مهمترین اثر این مجموعه، El Castillo ( به معنای قلعه در اسپانیولی) است که عبارتست از هرمی پلکانی که از هر چهار طرف دارای پله هایی تا بالای هرم است. این معبد، متعلق به خدای آسمان بوده است.
 • معبد جنگجویان
 • محوطه بازی
 • سایر سازه ها
  • معابد و سازه های دیگری نیز در محوطه اثر تاریخی چیچن ایتزا قرار دارند.

|دیدنیهای جهان|

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

|دیدنیهای جهان|

Why the Kremlin is special
The czars ruled the expanse of Russia from within the Kremlin ("citadel") walls. This historic fortress-palace is matched in size only by the Forbidden City in China. The site is completely enclosed by high defensive walls punctuated with a series of 17 strategic towers. One of them is the 70-meter (230-foot) Savior Tower that dominates the Kremlin skyline (see left spire in photo).

An architectural buffet
The rulers built ornate buildings that collectively make the Kremlin an architectural buffet. These structures include palaces and government centers. There's even three full-sized cathedrals clustered in the Kremlin's main square.

The Czar Bell
One of those cathedrals has the tall Ivan the Great bell tower. At its foot rests the Czar Bell, the world's largest. Unfortunately, during its casting days, a huge chunk broke off. The bell was never rung or placed in its intended belfry.

The Armory
Not to be missed is the Kremlin Armory (now a museum). It hosts many treasures including czarist crown jewels and opulent carriages dating back to the 16th century. The famous Faberge eggs are also on display.

What leading travel books say about the Kremlin
Few places in the world possess the historic resonance of the Kremlin.
Moscow & St. Petersburg
Fodor's

The Kremlin is the heart of Russia and synonymous with its history.
Moscow
                


 

""کاخ کرملین مسکو"" ( روسی: Московский Кремль ) یک قلعه تاریخی است که بصورت مجتمع در قلب شهر مسکو ساخته شده و (از جنوب) بر رودخانه مسکوا، (از شرق) بر میدان سرخ و (از غرب) به باغ الکساندر مشرف است. بنای اين كاخ در سال 1487 به پايان رسيد

نام مشهور این کاخ کرملین است (که بزبان روسی بمعنای دژ می باشد). این کاخ از چهار قصر، چهار کلیسا و دیوار کرملین بهمراهی برج های کرملین تشکیل یافته است. از این کاخ بمنظور اسکان رئیس جمهور روسیه مورد استفاده قرار می گیرد.

کرانه‌رود کرملین
کرانه‌رود کرملین

 

تاریخچه

اصلیت

تصویر:طرح کاخ کرملین مسکو.جی پی جی از هزاره دوم قبل از میلاد، این محل پیوسته محل اسکان مردمان بوده و اصلیت آن از ویاتیچ ساختار دارای استحکامات بوده که بروی تپه بروویتسکی جائی که رودخانه نگلین نایا به رودخانه مسکوا می پیوندند، ساخته شده است. در اوایل قرن یازدهم، اسلاو ها بخش جنوب – غرب تپه را بتصرف خود در آوردند. این اقدام بمنظور گواهی نمودن و صحه گذاری بر پایتخت از دهه 1090 انجام شد. باستان شناسان شوروی در حفاری های خود در منطقه آن را از زیر زمین خارج نمودند.


تا قرن چهاردهم این ناحیه بعنوان گراد مسکو شناخته می شد. استعمال کلمه "کرملین" برای اولین بار در سال 1331 ثبت گردیده و ریشه لغوی آن نیز مورد مناقشه می باشد. در سال 1156، "گراد" توسط پرنس یوری دولگروکی گسترش یافت ولی در سال 1237 توسط مغولان نابود گردید. بازسازی مجدد این شهر به سال 1339 و با چوب بلوط انجام پذیرفت.


مسند دوک های کبیر

اولین بنا های سنگی ثبت شده در کرملین بدستور ایوان کالیتا در اواخر دهه 1320 و اوایل دهه 1330 پس از آنکه پیتر، پایتخت راگ مسند حکومت خود را از کیف به مسکو منتقل نمود، ساخته شدند. پایتخت جدید منسوب به کلیسا در عین حال نیازمند ساخت کلیساهای دائمی نیز میبود. کلیسا های ساخته شده عبارت بودند از کلیسای اعظم دورمیشن (1327، بهمراه کلیسای کوچک، 1329)، برج زنگ کلیسای سنت جان کلیماکوس (1329)، صومعه کلیسای ناجی تجلی (1330)، کلیسای اعظم فرشته مقرب (1333) --- که تماما بر سنگ آهک ساخته شده و با حکاکی های استادانه تزئین و با یک گنبد تاج گذاری گردیدند. از تمام این کلیسا ها، تنها صومعه کلیسای ناجی تجلی بازسازی شده، تا قرن بیستم پابرجا باقی ماند. :ه آن هم با ظهور استالین در سال 1933 تخریب گردید.


هنگامیکه دیمیتری دونسکوی مشغول آماده سازی جهت مقابله با حکومت تاتار می گردید، دیوار های ساخته شده با چوب بلوط را با دیوار های مستحکم از جنس سنگ سفید تعویض نمود (13681366) که توانستند در برابر محاصره خان توختامیش مقاومت نمایند. واسیلی اول پسر دیمیتری با تاتار ها صلح نمود و به ساخت کلیسا ها و صومعه های جدید اهتمام ورزید. در سال 1405، کلیسای اعظم تازه تاسیس بشارت توسط تئوفان های یونانی، اندری رابلف و پروخور رنگ آمیزی گردید. صومعه چادوف نیز توسط متروپلیتن آلکسیز استاد دیمیتری بنا گردید؛ در همین زمان بیوه او اودوکسیا نیز صومعه معراج را در سال 1397 بنا نهاد.


 اقامتگاه تزار ها


در سال 1475 قلمرو شاهزادگی روسیه قرون وسطی تحت حکومت پرنس کبیر ایوان سوم کسی که عنوان پرنس کبیر تمام راگ ها را بخود اختصاص داده بود و مسکو را نیز در خیالات خود بعنوان تنها جانشین قانونی روم و قسطنطنیه تلقی مینمود، متحد گردیدند. ایوان بمنظور نمایش جاه طلبی های سلطنتی خود به باز سازی کرملین پرداخته و در این راستا از شماری از معماران مشهور رنسانس ایتالیا مانند آنتونیو سولاری و مارکو رافو دعوت بعمل آورد. در زمان حکمرانی وی سه کلیسای اعظم کرملین، کلیسای استشهاد و قصر جواهر نشان ساخته شدند. در سال 08-1505، مرتفع ترین سازه شهر و مسکوویت روسیه یعنی برج زنگ ایوان کبیر ساخته شد. البته ارتفاع آن تا سطح فعلی که در سال 1600 ثبت گردیده، مورد مناقشه است.


پس از خاتمه ساخت دیوار های جدید کرملین و کلیسا های مربوط در سال 1516، یک حاکم وقت دستور عدم ساخت هر نوع سازه در مجاورت قلعه را صادر نمود. از آن گذشته، کرملین توسط یک خندق پهن 30 متری از شهر تجاری دیوار کشی شده (کیتای – گورود) جدا گشت. در زمان حکومت ایوان سهمناک بر فراز این خندق کلیسای واسطه بروی خندق بنا گردید. همچنین همان تزار به بازسازی قصر های اجداد خود اهتمام ورزیده و یک قصر و کلیسای جدید نیز برای پسران خود بنا نهاد. او با این عمل تثلیث متوچییون داخل کرملین را هبه نمود. مدیریت متوچییون را صومعه تثلیث برعهده داشت که در خصوص فیض بخشی برج کلیسای سنت سرجیوس، که خارجیان آن را یکی از عالیترین بنا های کشور توصیف میکردند، به اغراق پرداخت.


در خلال دوران مصائب، کرملین بمدت دو سال از 21 سپتامبر سال 1610 تا 26 اکتبر سال 1612 بتصرف نیرو های لهستانی – لیتوانیائی در آمد. آزاد سازی کرملین توسط ارتش داوطلب کوزما مینین و دیمیتری پوزارسکی راه را برای انتخاب میخائیل رومانف بعنوان تزار جدید، هموار نمود. در طی دوران حکمرانی وی و پسر او الکسیز، کلیسای دوازده گنبد ناجی بزرگ، دروازه تسلیحات، قصر تریم، قصر تفریحات و قصر پاتریارک نیکون ساخته گشتند. بدنبال مرگ الکسیز، کرملین شاهد آشوب سال 1682 مسکو بود که از آن تنها تزار پیتر جان سالم بدر برد. این ضربه روحی باعث شد که او از کرملین متنفر گردد. سه دهه بعد، پیتر اقامتگاه اجداد خود را ترک و راهی سنت پیترزبورگ پایتخت جدید گردید.


دوران سلطنت

تصویر:تررم نوی. جی پی جی تصویر:کرملین دووران. جی پی جی


اگرچه هنوز جهت مراسم تاجگذاری مورد بهره برداری قرار می گرفت، کرملین تا سال 1773 یعنی زمانیکه کاترین کبیر واسلی بازنف را جهت ساخت اقامتگاه جدید خود در آنجا تعیین نمود، متروک و فراموش شده بود. بازنف طرحی نئو کلاسیک مبالغه آمیز بر اساس وزنی حماسی تهیه نمود که شامل تخریب کلیسا ها و قصر های متعدد بعلاوه بخشی از دیوار کرملین میگردید. پس از پایان مقدمات، ساخت و ساز بعلت کسری نقدینگی متوقف ماند. چند سال بعد، مت ووی کازاکف برخی از بخش های تخریب شده دیوار را بازسازی نموده و کلیسای اعظم باستانی ناجی را بهمراه برخی سازه های صومعه چادوف، مجددا بنا نهاد. او همچنین بخشی فراخ و مجلل را بعنوان مجلس سنا ساخت که در آن زمان بعنوان محل کار اصلی رئیس جمهور روسیه مورد بهره برداری قرار می گرفت.در طول تهاجم ناپلئون به روسیه در سال 1812، نیرو های فرانسه از تاریخ 2 سپتامبر تا 11 اکتبر کرملین را اشغال نمودند. ناپلئون در هنگام فرار از مسکو، فرمان در هم کوبیدن کل بنای کرملین را صادر نمود. در آتش سوزی کرملین بخش های متعددی از دیوار کرملین بهمراه تعدادی از بارو های دیوار در اثر انفجار تخریب گردیده و آتش به اتاق جواهر نشان و کلیساها آسیب رسانید. این انفجارات در طول سه روز از 21 تا 23 اکتبر ادامه یافتند. خوشبختانه، بارش باران باعث خرابی فیوز گردیده و سطح خسارات از آنچه در نظر بود، کاهش یافت. در طی سال های 19-1816 کارهای بازسازی تحت نظارت اوسیب بوو انجام گردیدند. در خلال سال های باقی مانده از سلطنت الکساندر اول ساختار های باستانی متعدد به سبک معماری رویائی نئو گوتیک بازسازی گردیند ولی تعداد بیشتری از این بنا ها (ازجمله کل بنا های تثلیث متوچیون)، با عناوین "متروکه" و "مخروبه" خیلی ساده از بین رفتند.


نیکلاس اول روسیه در بازدیدی که از مسکو در زمان تاجگذاری خود داشت، از وضعیت قصر کبیر یا زمستانی، که طرح ساخت آن بر اساس طرح راستریلی استوار بوده و به دهه 1750 برمی گشت، ابراز ناخرسندی نمود. ساختار استادانه باروگ بدلیل آنکه منادی کلیسای سنت جان که در سال 1508 توسط الویسیو بجای اولین کلیسای ساخته شده در مسکو و در مجاورت آن بود، از بین رفت. معمار کنستانتین تون امر جایگزینی آنها با قصر مجلل کرملین را برعهده گرفت. این قصر هماورد قصری مشابه در سنت پیترزبورگ با نام قصر زمستانی بود که دارای ابعاد و تزئینات شاهانه داخلی بود. بدنبال ساخت کرملین زره پوش شده در سال 1851، این قصر نیز در طی سال های 49-1839 بنا گردید.


پس از آن، تا انقلاب روسیه در سال 1917 هیچ ساخت و ساز وافعی جدید در کرملین واقع نشد. تنها ساختار جدید بنای یادمان الکساندر دوم و قرار دادن سنگ یادبود در محل قتل سرگئی الکساندرویچ، دوک کبیر روسیه توسط ایوان کالیایف در سال 1905، بود. این یادمان ها در سال 1918 توسط بلشویک ها نابود گردیدند.


دوران حکومت شوروی و ماقبل آن


در تاریخ 12 مارس سال 1918، دولت شوروی از پتروگراد فراری گردید. لنین بنای سنای کرملین را بعنوان مسکن خود انتخاب نمود؛ اتاق او هنوز نیز بعنوان موزه مورد بهره برداری قرار دارد. استالین نیز در کاخ کرملین دارای اتاق شخصی بود. او تمایل داشت که تمام مظاهر " آثار باستانی رژیم تزار ها" را از مرکز فرماندهی خود دور سازد. عقاب های طلائی واقع بر برج ها را با ستاره های درخشان کرملین تعویض نموده و دیوار نزدیک مقبره لنین نیز به دیوار قبرستان کرملین تبدیل گردید.


صومعه چادوف و صومعه معراج را بهمراه کلیسای اعظم باشکوه قرن شانزدهم را از بین برده و بجای آن ها اتاق هائی بمنظور تشکیل کلاس های نظامی کمونیستی و قصر گنگره را ساختند. همچنین قصر نیکلاس کوچک و کلیسای اعظم ناجی نیز نابود شدند. محل اقامت و استفاده دولت شوروی تا سال 1955 بروی توریست ها بسته بود. کرملین تا زمان طرح ذوب خروشچف، بروی بازدید کنندگان خارجی گشوده نگردید. موزه های کرملین در سال 1961 تاسیس و این مجتمع جزء اولین آثار میراث فرهنگی شوروی بودند که در سال 1990، در لیست میراث فرهنگی جهان ثبت شدند.


اگر چه النا گاگارینا (دختر یوری گاگارین)، مدیر فعلی موزه های کرملین، حمایت کامل خود را بر ترمیم کامل صومعه های ترمیم شده استوار نموده است، پیشرفت های اخیر محدود به ترمیم های گرانقیمت تزئینات داخلی اصلی در کاخ کرملین کبیر گردیده که در دوران حکومت استالین تغییر یافته بودند. پدر سالار مسکو یک سوئیت شامل چند اتاق در کرملین دارد. ولی خدمات مذهبی در داخل کلیسای اعظم کرملین، بدلیل آنکه این محل هنوز بعنوان موزه مورد استفاده قرار دارد، بصورت نامنظم انجام میشود.

ساختمان ها

تصویر:کرکف ریزپلوزنیا (کرمل). جی پی جی دیوار های کرملین و برج ها در طی سال های 1485 تا 1495 توسط استادان ایتالیائی ساخته شدند. زوایای ناهماهنگ مثلثی شکل دیوار کرملین محوطه ای به مساحت 275000 متر مربع (68 جریب) را در بر میگیرد. طول کلی این دیوار 2235 متر (2444 یارد) است ولی ارتفاع آن در جاهای مختلف و بسته به نوع زمین آن، از 5 تا 19 متر در نوسان است. ضخامت دیوار نیز بین 5/3 تا 5/6 متر است.


از ابتدا هجده برج های کرملین ساخته شده بودند ولیکن تعداد برجها در قرن هفدهم به بیست عدد افزایش یافت. طرح تمام برج ها بجز سه عدد آنها که گرد هستند، بصورت چهار گوش می باشند. نام بلندترین برج اسپاسکایا است که در سال 1625 و با ارتفاع 71 متر ساخته شد. بصورت اصلی، تاج اکثر برج ها از خیمه های چوبی ساخته شده است. البته بقایای تاج های خیمه ای آجری که با نوار سفال رنگی ساخته شده و به دهه 1680 برمیگردند نیز دیده می شوند.


میدان کلیسای اعظم قلب کرملین بحساب می آید. این میدان توسط شش ساختمان شامل سه کلیسای اعظم احاطه شده است. کلیسای اعظم دورمیشن که در سال 1479 ساخته شد، اصلی ترین کلیسای مسکو بوده و مراسم تاجگذاری تزار ها در آن انجام میشده است. سر در بزرگ سنگ آهک که دارای پنج قبه طلائی بعنوان سرپوش می باشد، طرح ارسطو فیوراوانتی است. کلیسای اعظم بشارت با سه گنبد درخشان، دیگر اثر تاریخی است که در سال 1489 تکمیل گردید تا در سده بعد بعنوان یک کلیسای نه گنبده مورد بازسازی قرار گیرد. در بخش جنوب شرق میدان کلیسای اعظم آرچانگل میخائیل بنا شده بسال (1508) وجود دارد که بنای آن بسیار بزرگتر از سایرین است و در داخل آن پادشاهان مسکو از ایوان کالیتا تا ایوان پنجم مدفون گردیده اند. >-- بجز چهار تزاری که در دوران مصائب حکمران بوده اند.--<


دو کلیسای داخلی متروپلیتن ها و پدرسالاران مسکو، کلیسای اعظم دوازده رسول (56-1653) و یک کلیسای تک گنبد بسیار ارزشمند استشهاد ردای بکارت که توسط صنعتگران پسکف و در طی سال های 88-1484 ساخته شده و دارای نشانه ها و نقاشی های آبرنگ عالی سال های 1627 تا 1644 می باشد.


دیگر ساختار شاخص برج زنگ ایوان کبیر در ضلع شمال شرق میدان است که گفته می شود نشان مرکز دقیق مسکو بوده و شباهت به یک شمع در حال سوختن دارد. این بنا که در سال 1600 ساخته شده، 81 متر (266 فوت) ارتفاع دارد. تا زمان انقلاب روسیه، این ساختمان مرتفع ترین ساختار شهر محسوب می گردید. زیرا ساخت ساختمان های بلندتر از آن ممنوع بود. 21 زنگ این برج در زمان حمله دشمنان بصدا در می آمده است.


قدیمیترین ساختار غیر مذهبی باقی مانده قصر مرصع (1491) ایوان سوم است که تخت های شاهنشاهی در آن قرار دارند. بعد از این بنا، قدیمیترین ساختار مربوط به اولین منزل خاندان سلطنتی یعنی قصر تررم است. قصر تررم اصلی نیز بفرمان ایوان سوم ساخته شد ولی زمان ساخت اکثر قصر های موجود، به قرن هفدهم برمی گردد. قصر تررم و قصر مرصع توسط قصر کرملین کبیر بهم متصل شده اند که فرمان ساخت آن را نیکلاس اول در سال 1838 صادر نمود. برای ساخت بزرگترین سازه داخل کرملین، رقم نجومی یازده میلیون روبل و بیش از یک میلیارد دلار جهت نوسازی در دهه1990 هزینه شده است. این عمارات شامل تالار های خیره کننده، یک راه پله قرمز مخصوص مراسم، آپارتمان های خصوصی تزار ها و طبقه زیر زمین کلیسای رستاخیز لازاروس (1393)، که بعنوان قدیمی ترین بنای کرملین و کل مسکو محسوب میگردد.


زرادخانه در ضلع شمال شرق کرملین واقع شده است که اصلیت آن به سال 1701 بازگشته و بجهت استفاده پیتر کبیر ساخته شده بود. در بخش شمال غرب کرملین نیز زره پوش واقع شده است. این بنا که در سال 1851 و با طرح احیای رنسانس ساخته شد، امروزه بعنوان موزه نشان های دولتی روسیه و گنج الماس مورد استفاده قرار دارد.

صنایع ادبی سیاسی

نام "کرملین" معمولا بعنوان استعاره جهت اشاره به دولت اتحاد جماهیر شوروی (1991-1922) و اشخاص شاخص آن (همانند دبیرکل ها، نخست وزیران، رئیس های جمهوری، وزرا و کمیسر ها) بکار می رود. به همین صورت نام "وست مینیستر" اشاره به دولت انگلستان داشته و یا نام "کاخ سفید" اشاره به دولت ایالات متحده دارد. تا حدودی، این نام هنوز جهت اشاره به دولت فدراسیون روسیه دارد. "کرملینولوژی" بر مطالعه سیاست های شوروی دلالت دارد.

الگو:طبقه مشترک

|دیدنیهای جهان|

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

|دیدنیهای جهان|

 

Why Damascus Old City is special
Damascus in Syria is one of the oldest (if not the oldest) cities in the world. Although most of sprawling modern-day Damascus is nondescript, its walled Old City is outstanding.
Reserve ample time to explore the ancient streets within Damascus Old City. They are lined with venerable homes - and some of the balconies of the dwellings overhang the narrow alleys so far that they almost kiss those on the other side.
The crowded, covered Souk (marketplace) is also a must-do Damascus Old City experience. Goods of many varieties are hawked by shopkeepers verbally jostling each other for the attention of passing buyers.

Why the Umayyad Mosque is special
The top tourist draw of Damascus Old City is the Umayyad (also spelled Omayyad) Mosque. It was erected around 700 AD and is renowned for the immense prayer hall (its floors are blanketed with valuable oriental rugs). Other Umayyad Mosque marvels include the vast courtyard (for scale, notice the blue-robed person in the photo) and the stunning mosaic work on the walls and archways. Today the Umayyad Mosque is the fourth holiest site of Islam (after Mecca, Medina and the Dome of the Rock).

What leading travel books say about Damascus and the Umayyad
Damascus Old City retains an almost timeless atmosphere of great antiquity.
Jordan, Syria & Lebanon
Footprint Handbooks

The Great Umayyad Mosque has been acclaimed as the most opulent ever constructed.
Syria Revealed
Boxer Publishing


نمای شهر باستانی دمشق در شب
نمای شهر باستانی دمشق در شب
بازار حميديه (شهر دمشق)
بازار حميديه (شهر دمشق)

دَمِشْق که‌ آن را شام نیز می‌نامند بزرگ‌ترین شهر کشور سوریه و پایتخت این کشور است.

در تقسیمات کشوری سوریه، شهر دمشق همچنین خود یک استان به‌شمار می‌آید و هم‌زمان مرکز استان ریف دمشق نیز هست

شهر دمشق را کهن‌ترین شهری که‌ از قدیم به‌ طور مداوم آباد بوده‌است دانسته‌اند. جمعیت آن حدود دو میلیون نفر است.

 وجه تسمیه دمشق و بنای نخستین آن

از آنجا که دمشق، قدیمی‌ترین شهرهای آباد جهان و از مهم‌ترین پایتخت‌های تمدن قدیم محسوب می‌‌شده ؛ در طول قرون متمادی نام‌های خاصی داشته است. این امر بیانگر قدمت تاریخی آن که حدودا به پنج هزار سال پیش می‌‌رسد می‌‌باشد. برای دمشق اسامی زیادی ذکر شده است. اولین نام آن (جلق) و سپس به علت انتساب به جیرون بن سعد بن عاد بن ارم بن سام بن نوح جیرون بوده است. پس از آن ارم ذات العماد که در قرآن آمده است و همچنین عذرا، بیت رامون، عین الشرق، باب الکعبه، فسطاط المسلمین نیز از نامهای دیگر آن است. دمشق بود. به نظر برخی مورخان اولین کسی که دمشق را بنا کرد ارم بن سام بن نوح بود که در آن زمین باغی ساخت و طرح عمارت انداخت. چون بی نظیر و ضرب المثل بود آن را باغ ارم گفتند.

|دیدنیهای جهان|

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
|دیدنیهای جهان|
 
Why the Dead Sea is special
The Dead Sea, which is shared by Israel and Jordan, is the lowest spot on earth. Its shoreline is about 400 meters (1300 feet) below sea level.
The Dead Sea (really a lake) is also the world's saltiest large body of water. The average salt content is more than six times that of the ocean's, which explains why there is no plant and animal life in the Dead Sea.
The water is extremely salty because the Dead Sea has no outlet – and the water that flows into it readily evaporates in the hot, arid air. The minerals remain.

Slowly shrinking
The Jordan River is the chief source of the incoming water. However, since the 1950s a fair share of its water has been diverted for irrigation. This has alarmed conservationists. The Dead Sea's length has already shrunk by a third - and this world famous body of water could possibly disappear in time.

Remarkable buoyancy
The mineral-rich Dead Sea is exceptionally buoyant (you probably have seen the cliché Dead Sea tourist photos of bathers floating on their backs like a cork while casually reading newspapers).

Surrounding attractions
Travelers also enjoy visiting the therapeutic resort spas. Archaeological sightseeing side trips include Masada (the historic mountain fortress overlooking the Dead Sea) and the Qumran Caves (where the Dead Sea Scrolls were discovered).

What leading travel books say about the Dead Sea
People from all over the world come for therapeutic treatment.
Israel & Jordan
Bazak Guides

The Dead Sea has fascinated travelers, both ancient and present-day.
Israel
Passport Runaway Guides

 
 

 
 
 
شوری بسیار آب دریای مرده باعث شناور شدن انسان بر روی آن می‌شود.
شوری بسیار آب دریای مرده باعث شناور شدن انسان بر روی آن می‌شود.

دریای مرده (در عربی: بحر الميت) در مرز اردن و فلسطین و در نزدیکی بیت المقدس واقع شده است. ساحل آن پست‌ترین نقطهٔ خشکی‌های زمین و شورترین دریاچهٔ دنیاست.

در سال ۶۱۴ میلادی، در کنار این دریاچه نبردی میان ارتش ساسانی به پادشاهی خسرو دوم و ارتش روم به پادشاهی هراکلیوس در گرفت که در نتیجه‌ی آن روم شکست سنگینی خورد و اورشلیم توسط ایرانیان تصرف شد. این پیروزی پس از تصرف سوریه توسط ایران و آخرین پیروزی مهم ساسانیان بر روم بود. در قرآن به این نبرد به این شکل اشاره شده: «غلبت الروم فی ادنی الارض» یعنی «روم شکست خورد، در پست‌ترین زمین

|دیدنیهای جهان|
 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

|دیدنیهای جهان|

 

Why Delphi is special
Delphi in Greece was once the home of an oracle (which defines a shrine dedicated to consulting the prophecies of a deity or the person who acts as the go-between).
Delphi's oracle was the most famous of them all. Common folk and kings from distant lands traveled to Delphi to have their questions answered by the Greek god Apollo.

Questions & answers
Visitors posed queries to Apollo ranging from the personal ("Should I plant more olive trees?") to serious matters of state.
Apollo's answer was heard by a designated priestess who incoherently mumbled it out loud. Delphi priests would then translate the prophecy for the eagerly waiting pilgrim.
The answer (oracle) was often purposely ambiguous to minimize the chances of it being wrong. For example, the reply to a king's "Should my country battle the Persians?" query was "A great kingdom will be destroyed." He interpreted this to mean the Persian kingdom. It turned out it was his that was destroyed.

Impressive site
The site is extensive and lies on a mountain slope with an arresting view of a valley and, in the distance, the Gulf of Corinth.

Over 2000 years in obscurity
The Oracle of Delphi was shut down in 390 AD by the Romans. It wasn't until the 1930s when archaeologists excavated Delphi to its current viewable ruins state.

Today’s major attractions
Delphi highlights include the sacred Sanctuary of Apollo complex, the acoustically near-perfect Theater, and the notable Charioteer bronze sculpture in the Museum.

What leading travel books say about Delphi
Delphi is still steeped in mystery.
Europe
Michelin Green Guides

Delphi has a long and glorious history as the scene of Apollo's famous oracle.
Europe
Frommer's


دلفی شهری باستانی و در عین حال مدرن در یونان امروزی است. در زمان باستان مهم‌ترین معابد آپولو در این مکان بوده و یونانی‌ها دلفی را مرکز دنیا می‌دانسته‌اند.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

|طنز|

 

 

|طنز|

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

|طنز|

 

|طنز|

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

|بیوگرافی|

آلبرت اینشتین

آلبرت اینشتین
زادهٔ ۱۴ مارس ۱۸۷۹
اولم، ورتمبرگ، آلمان
درگذشتهٔ ۱۸ آوریل ۱۹۵۵
پرینستون، نیوجرزی، آمریکا
محل زندگی آلمان
سوییس
آمریکا
ملیت آلمانی (۱۸۷۹ تا ۱۸۹۶ و ۱۹۱۴ تا ۱۹۳۳)
سوییسی (۱۹۰۱ تا ۱۹۵۵)
آمریکایی (۱۹۴۰ تا ۱۹۵۵)
رشته فعالیت فیزیک
محل کار اداره ثبت اختراعات سوییس
دانشگاه زوریخ
دانشگاه چارلز پراگ
دانشگاه لیدن
موسسه مطالعات پیشرفته
موسسه کایزر ویلهم
دلیل شهرت نسبیت عام، نسبیت خاص
حرکت براونی، اثر فوتوالکتریک
جوایز جایزه نوبل در فیزیک ۱۹۲۱
دین یهودی

آلبرت اینشتین (به آلمانی: Albert Einstein) (۱۴ مارس ۱۸۷۹ - ۱۸ آوریل ۱۹۵۵) فیزیک‌دان نظری زادهٔ آلمان بود. او بیشتر به خاطر نظریه نسبیت و بویژه برای هم‌ارزی جرم و انرژی (E=mc۲) شهرت دارد. علاوه بر این، او در بسط تئوری کوانتوم و مکانیک آماری سهم عمده‌ای داشت. اینشتین جایزه نوبل فیزیک را در سال ۱۹۲۱ برای خدماتش به فیزیک نظری و به خصوص به خاطر کشف قانون اثر فوتوالکتریک دریافت کرد. او به دلیل تأثیرات چشمگیرش، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین فیزیکدانانی شناخته می‌شود که به این جهان پا گذاشته‌اند. [۱] [۲] در فرهنگ عامه، نام «اینشتین» مترادف هوش زیاد و نابغه شده‌است.

 

زندگی‌نامه

کودکی انیشتین
کودکی انیشتین

انیشتین در ۱۴ مارس ۱۸۷۹ در ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت محلی در یک خانواده یهودی در شهر اولم در ورتمبرگ آلمان، واقع در ۱۰۰ کیلومتری اشتوتگارت بدنیا آمد. پدرش هرمان انیشتین یک فروشنده بود که بعدها یک کارخانه الکتروشیمیایی را تأسیس کرد و مادرش پولین نی کوچ نام داشت. آنها در کنیسه اشتوتگارت-باد با یکدیگر ازدواج کردند.

در زمان تولد، مادر آلبرت به خاطر اینکه سر او بسیار بزرگ بود و حالتی عجیب داشت بسیار نگران بود. هرچند که با رشد او، کم کم بزرگی سرش کمتر به چشم می‌آمد، اما از عکس‌های او معلوم است که کله‌اش نسبت به بدنش بزرگ‌تر بوده است؛ به این ویژگی در افرادی که سرهای بزرگی دارند «سربزرگی خوش‌خیم» گفته می‌شود که هیچ ارتباطی با بیماری یا مشکلات ادراکی ندارد.

یکی دیگر از مشهورترین جنبه‌های کودکی انیشتین این است که او خیلی دیرتر از بچه‌های معمولی صحبت کردن را آغاز کرد. طبق ادعای خود انیشتین، او تا سن سه سالگی حرف زدن را آغاز نکرده بود و بعد از آن هم حتی تا سنین بالاتر از نه سالگی به سختی صحبت می‌کرد. به دلیل پیشرفت کند کلامی انیشتین، و گرایش او به بی‌توجهی به هر موضوعی که در مدرسه برایش خسته کننده بود و در مقابل توجه صرف او به مواردی که برایش جالب بودند باعث شده بود که برخی همچون خدمه منزل انیشتین او را کند ذهن بدانند. البته در زندگی انیشتین، این اولین و آخرین باری نبود که چنین انگ‌ها و نظرات آسیب شناسانه‌ای به او نسبت داده می‌شد.

اعضای خانواده آلبرت، همگی یهودیهایی لاقید بودند و از همین رو، او در یک مدرسه ابتدایی کاتولیک درس می‌خواند. او با اصرار مادرش آموزش ویولون می‌دید. اگرچه او از همان ابتدای کار مشق ویولون را دوست نداشت و در نهایت نیز آنرا کنار گذاشت، اما بعدها آرامش عمیق خود را در سوناتای ویلون موتسارت بدست می‌آورد.

وقتی انیشتین پنج ساله بود، پدرش به او یک قطب‌نمای جیبی نشان داد و انیشتین پی برد که در فضای خالی چیزی بر روی سوزن تأثیر می‌گذارد؛ او بعدها این اتفاق را یکی از تحول‌آمیزترین اتفاقات زندگی‌اش توصیف کرد.

در سال ۱۸۸۹، دانشجویی به نام مکس تالمود (بعدها به نام تالمی)، که به مدت شش سال پنجشنبه شب‌ها به منزل خانواده انیشتین می‌آمد، [۳]، انیشتین را با مهم‌ترین متون علمی و فلسفی آشنا کرد، که از جمله آنها می‌توان به «نقد خرد ناب» از کانت اشاره کرد. همچنین در اواخر دوران کودکی و اوایل دوران بزرگسالی، دو عموی او با توصیه و تهیه کتاب‌هایی در زمینه علم، ریاضی و فلسفه، به رشد فکری او کمک می‌کردند.

در سال ۱۸۹۴، در پی ناموفق ماندن کسب‌وکار هرمان انیشتین در صنعت الکتروشیمی، خانواده انیشتین از مونیخ به پیوا- شهری در ایتالیا در نزدیکی میلان- مهاجرت کردند. انیشتین اولین فعالیت علمی خود را با عنوان «بررسی وضعیت اتر در زمینه‌های مربوط به مغناطیس»، در همان زمان برای یکی از عموهایش می‌نوشت. آلبرت برای تمام کردن درسهایش، در مدرسه شبانه روزی مونیخ ماند و پس از آنکه تنها توانست یک ترم را تمام کند در بهار سال ۱۸۹۵ دبیرستان را رها کرده و برای پیوستن به خانواده‌اش رهسپار پریوا شد. یک سال و نیم پیش از امتحانات نهایی، او بدون اطلاع والدینش و با متقاعد کردن مسئولین مدرسه به اینکه بواسطه یک گواهی پزشکی به او اجازه مرخصی بدهند مدرسه را ترک کرد اما این بدان معنا بود که انیشتین هیچگونه گواهی در تحصیلات متوسطه کسب نکرد. [۴] در همان سال یعنی در سن ۱۶ سالگی، او آزمایش ذهنی را که به «آیینه آلبرت انیشتین» شهرت دارد انجام داد. اوپس از خیره شدن به آیینه، آزمایش کرد که اگر با سرعت نور حرکت کند چه اتفاقی برای تصویرش خواهد افتاد؛ نتیجه‌گیری او مبنی بر اینکه سرعت نور مستقل از بیننده‌اش است، بعدها به یکی از دو فرضیه نسبیت خاص تبدیل شد.

در آزمون ورودی موسسه فدرال پلی تکنیک زوریخ-که امروزه به ETH زوریخ شهرت دارد- اگرچه امتیاز آلبرت در بخش ریاضی و علوم عالی شد، اما امتیاز پایین او در بخش ادبیات مانع از قبولی وی شد؛ پس از آن خانواده‌اش او را به آرائو در سوییس فرستادند تا تحصیلاتش را در آنجا به اتمام برساند؛ پس از آن دیگر معلوم بود که آلبرت آنگونه که پدرش می‌خواست مهندس الکترونیک نخواهد شد. او در آنجا به مطالعه تئوری الکترومغناطیس که بسیار کم به آن پرداخته شده، مشغول شد و در سال ۱۸۹۶ دیپلم خود را دریافت کرد. در این مدت او در منزل خانواده پروفسور یاست وینتلر اقامت کرد و در آنجا به عنوان اولین تجربه عاشقانه، به ماری دختر این خانواده علاقمند شد. مایا، خواهر انیشتین که نزدیکترین همراز او بود بعدها با پسر همان خانواده یعنی پل ازدواج کرد و و دوست او نیز یعنی مایکل بسو با دختر دیگر همان خانواده یعنی آنا وصلت کرد. [۵] پس از آن انیشتین در ماه اکتبر در موسسه فدرال پلی تکنیک ثبت نام کرد و به زوریخ رفت؛ در همین حال ماری نیز برای تدریس به اولسبرگ در سوییس رفت. او در همان سال شهروندی خود در ورتمبرگ را لغو کرد.

در بهار سال ۱۸۹۶، میلوا ماریخ صربستانی که ابتدا در دانشگاه زوریخ در رشته پزشکی اغاز به تحصیل کرده بود، پس از یک ترم به موسسه فدرال پلی تکنیک آمد تا در آنجا به عنوان تنها زن در آن سال، در رشته‌ای که انیشتین درس می‌خواند تحصیلات خود را ادامه دهد. در طی سالهای بعد رابطه ماریخ با انیشتین به یک رابطه عاشقانه تبدیل شد، هرچند که مادر انیشتین به خاطر غیر یهودی بودن، سن بالا و نقص جسمانی ماریخ، به شدت با رابطه آنها مخالف بود. [۶]

کار و مدرک دکترا

پس از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه، اینشتین نتوانست شغلی در رابطه با تدریس پیدا کند. پدر یکی از هم‌کلاسی‌هایش به او کمک کرد تا در یکی از دفاتر ثبت اختراع[1] در سوئیس در سال ۱۹۰۲ استخدام شود.


 سال‌های آخر

وی در خلال جنگ ‌جهانی دوم به آمریکا مهاجرت کرد تا در پروژه‌ای که این کشور به منظور تحقیقات برای ساخت بمب اتمی راه‌اندازی کرده بود شرکت کند. پس از پایان جنگ و تأسیس اسرائیل به آن کشور مهاجرت کرد و به عنوان عضو هیئت علمی و استاد در دانشگاه عبری اورشلیم به تدرس پرداخت. سرانجام دوباره به آمریکا بازگشت و در شهر پرینستون ساکن شد و در روز هجدهم آوریل ۱۹۵۵ در همان‌جا در گذشت.


 ویژگی‌های شخصی

 ویژگی‌های او

اینشتین در نوازندگی ویلون مهارت داشت.[۷] او به رابطه جنسی با زن ها بسیار علاقه داشت و دوست دختر های زیادی نیز داشت .او زنش را مجبور کرده بود هر وقت که دوست دخترش به خانه او میاید به داخل اتاقش شود و تا زمانی که دوست دخترش در انجا بود از اتاق بیرون نیاید.[۸] وی از کودکی تلاش داشت تا برای شمار بیشتری از همگونه‌های خود و به‌ویژه کسانی که در دور و بر او می‌زیسته‌اند سودمند باشد. ویژگی دوم او ذوق هنریش بود که انیشتین را وامیداشت که نه تنها اندیشه کلی مومی خود را به شیوه‌ای روشن و منطقی سازمان دهد بلکه روش سازمان‌دهی و بهینه‌سازی‌ آنها نیز به شیوه‌ای باشد که هم خود او و هم مستمعان، از دید جهان‌شناسی لذت برند. هدف اینشتین این بود که فضای مطلق را از فیزیک براندازد، نظریه نسبیت ۱۹۰۵ که در آن اینشتین فقط به حرکت راستخط یکسان پرداخته بود اینشتین با کمک از اصل تعادل پدیده‌های جدیدی را در گفتگوی نور پیش بینی کند که قابل مشاهده بوده‌اند و می‌توانست درستی نظریه نوین او را از دید تجربی تایید کرد.[نیازمند منبع]

دیدگاه‌های مذهبی

اینشتین شدیداً به خدا باور داشته‌است.[۹] اینستین دربارهٔ دیدگاهش به وجود خدا گفته‌است[۱۰]:

   
آلبرت اینشتین
برخی مردم مدعی می‌شوند كه خدایی وجود ندارد. اما آنچه مرا خشمگین می‌كند این است كه آنها برای توجیه دیدگاه‌شان از من نیز نام می‌برند.
   
آلبرت اینشتین


ایساكسون در کتابش می‌نویسد[۱۱]:

   
آلبرت اینشتین
بخش مهم زندگی اینشتین در ۵۰ سالگی اوست؛ زمانی‌كه به خداشناسی مبتنی بر «تجلی روح در قوانین جهان» روی می‌آورد و خدایی را می‌شناسد كه خود را در وحدت میان تمامی موجودات نشان می‌دهد. اینشتین در كشفیات خود در فیزیك و دیگر علوم به این باور رسید كه بدون شك قدرتی ماورای تمام موجودات و قوانین حاكم بر جهان وجود دارد.
   
آلبرت اینشتین


دیدگاه‌های سیاسی

او در طول زندگی ۳ بار ملیتش را تغییر داد و به هیچ وجه فرد ناسیونالیستی نبود. اگرچه او از به وجود آمدن اسرائیل به شکل آنروزی آن، حمایت کرد ولی رهبری کشور را هرگز به دست نگرفت.[۱۲]

کارهای ترجمه شدهٔ انیشتین به زبان فارسی

مقالات و کتاب‌ها

دربارهٔ او

 یادبودها

 

|بیوگرافی|

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

|کاریکاتور|

زیباترین کاریکاتور تاریخ
دومین کاریکاتور برتر تاریخ
سومین کاریکاتور برتر تاریخ
چهارمین کاریکاتور برتر تاریخ
پنجمین کاریکاتور برتر تاریخ
ششمین کاریکاتور برتر تاریخ
هفتمین کاریکاتور برتر تاریخ
هشتمین کاریکاتور برتر تاریخ
نهمین کاریکاتور برتر تاریخ
دهمین کاریکاتور برتر تاریخ
یازدهمین کاریکاتور برتر تاریخ
دوازدهمین کاریکاتور برتر تاریخ

|کاریکاتور|

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

کتاب برانگیختگان نوشته جعفر معروفی در مورد ارد بزرگ ، فردریش نیچه و جبران خلیل جبران کتاب سیصد جمله نوشته امیر همدانی در مورد ارد بزرگ فردریش نیچه و جبران خلیل جبران

سخنان ماندگار نوشته فرزانه شیدا ، جملات برگزیده ایی از ارد بزرگ نظریه قاره کهن ارد بزرگ

سرودهای فرزانه شیدا ذرات طلایی 1 از فرزانه شیدا

ذرات طلایی 2 از فرزانه شیدا

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

|کتابهایی برای دانلود|

متن کامل نظریه قاره کهن ارد بزرگ با اضافات و دیدگاههای کارشناسان برجسته
کتاب لیلی و مـجنون اثر جاودانه نظامی گنجوی
کتاب مبدا و معاد - شیخ روح الدین لارستان
کتاب رازهای عشق - جی . دونالد والترز
کتاب کوه قاف ، در فرهنگ ها و باورها
کتاب داستان های بحارالانوار (۱)
کتاب داستان های بحارالانوار (۲)
کتاب داستان های بحارالانوار (۳)
کتاب داستان های بحارالانوار (۴)
کتاب داستان های بحارالانوار (۵)
کتاب داستان های جوانمردان از محمد خراسانی
کتاب داستان های کودکی بزرگان تاریخ (۱)
کتاب داستان های کودکی بزرگان تاریخ (۲)
کتاب داستان های کودکی بزرگان تاریخ (۳)
کتاب داستان های کودکی بزرگان تاریخ (۴)
کتاب داستانهای کوتاه کوتاه از نويسندگان گمنام
کتاب گلچین چند داسـتان کوتاه
کتاب داستان های اسـتاد - از علیرضا مرتضوی کرونی
کتاب داستان های شگـفت از شهید دستغیب
کتاب افسانه دهقان و خر و گاو او !
کتاب قسمتی از کتاب دلتنگی های نقاش خیابان چهل و هشتم
کتاب فردوسی و بیگ بنگ
کتاب شرح حال فیلیپ پولمن
کتاب فولکلور چیست؟
کتاب گابریل گارسا مارکز
کتاب داستان کوتاه گِل - جیمز جویس
کتاب قبل از آغاز جهان!
کتاب غزل چیست!
کتاب قصیده چیست!
کتاب بررسی یک داستان کوتاه
کتاب قصه ها نشانگر آرزوهاست . اثر پروفسور اولریش مارزلف
کتاب حکایت عشقی بی شین بی قاف و بی نقطه
کتاب دانلود كتاب برنامه نويسان پايگاههاي اطلاعاتي
کتاب غذا هاي دارويي
۳کتاب از صمد بهرنگی
کتاب داستانهای کوتاه
کتاب راهنماي دستورات SQL
کتاب آموزش کامپیوتر برای دانلود رایگان شما
کتاب آموزش کامپیوتر برای دانلود رایگان شما
۵ کتاب از جلال آل احمد
کتاب تحليل شخصيت از روي گروه خوني
کتاب اشعار زنده یاد حسین پناهی
جلد اول و دوم کتاب نکته هاي کوچک زندگي
کتاب دانلود كتاب اموزش زبان HTML
کتاب دانلود كتاب آموزش زبان PHP
کتاب الکترونیک ترفند های ویندوز و رجیستری
کتاب سروده هاي زرتشت - اوستايي ولاتين با برگردان فارسي - آرمين كسروي
کتاب سیصد جمله از فردریش نیچه ، ارد بزرگ و جبران خلیل جبران
کتاب دانلود ۶ داستان کوتاه از نویسندگان ایرانی

|کتابهایی برای دانلود|

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

|جملات قصار|

» آزادی از دیدگاه ارد بزرگ :: ۱۳۸٧/۵/۱٠
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 105 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 104 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 103 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 102 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 101 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 100 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 99 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 98 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 97 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 96 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 95 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 94 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 93 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 92 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 91 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 90 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 89 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 88 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 87 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 86 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 85 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 84 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 83 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 82 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 81 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 80 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 79 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 78 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 77 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 76 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 75 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 74 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 73 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 72 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 71 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 70 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 69 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 68 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 67 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 66 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 65 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 64 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 63 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 62 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 61 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 60 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 59 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 58 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 57 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 56 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 55 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 54 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 53 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 52 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 51 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 50 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 48 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 47 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 46 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 45 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 44 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 49 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 43 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 42 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 41 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 40 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 39 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 38 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 37 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 36 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 35 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 34 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 33 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 32 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 31 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 30 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 29 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 28 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 27 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 26 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 25 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 24 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 23 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 22 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 21 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 20 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 19 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 18 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 17 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 16 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 15 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 14 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 13 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 12 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 11 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 10 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 9 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 8 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 7 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 6 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 5 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 4 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 3 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 2 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» جملات قصار با تصویر و عکس شماره 1 :: ۱۳۸٧/۵/۸
» بخش نگارخانه سخنان بزرگان از مهستی مسعودی :: ۱۳۸٧/۵/۶
» فهرست وب سایت :: ۱۳۸٧/۵/۵
» فهرست :: ۱۳۸٧/۵/۴
» کتاب برانگیختگان نوشته جعفر معروفی :: ۱۳۸٧/۵/۴
» چهره های ماندگار و نخبگان تاریخ ایران :: ۱۳۸٧/۵/۴
» سیصد جمله - ارد بزرگ ، فردریش نیچه و جبران خلیل جبران :: ۱۳۸٧/۵/۴
» سخنان بزرگمهر :: ۱۳۸٧/۵/۴
» سخنان ارد بزرگ به کوشش تینا حقوقی :: ۱۳۸٧/۵/۴
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 12 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 11 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 10 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 9 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 8 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 7 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 6 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 5 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 4 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 3 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 2 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» پژوهش و گردآوری سخنان بزرگان (( خانم خجسته زیمیرواسکاری )) 1 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» فهرست بهترین سخنان حکیمانه از روزنامه اعتدال :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 25 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 24 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 23 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 22 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 21 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 20 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 19 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 18 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 17 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 16 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 15 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 14 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 13 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 12 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 11 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 10 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 9 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 8 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 7 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 6 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 5 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 4 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 3 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 2 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان از روزنامه اعتدال 1 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» فهرست جملات زیبای بزرگان از سایت تبیان :: ۱۳۸٧/۵/۳
» جملات زیبای بزرگان از سایت تبیان - 8 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» جملات زیبای بزرگان از سایت تبیان - 7 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» جملات زیبای بزرگان از سایت تبیان - 6 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» جملات زیبای بزرگان از سایت تبیان - 5 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» جملات زیبای بزرگان از سایت تبیان - 4 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» جملات زیبای بزرگان از سایت تبیان - 3 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» جملات زیبای بزرگان از سایت تبیان - 2 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» جملات زیبای بزرگان از سایت تبیان - 1 :: ۱۳۸٧/۵/۳
» آزادی در نگاه بزرگان :: ۱۳۸٧/۵/۳
» ادب در دیدگاه بزرگان :: ۱۳۸٧/۵/۳
» آینده در نگاه بزرگان :: ۱۳۸٧/۵/۳
» امید در نگاه بزرگان :: ۱۳۸٧/۵/۳
» زندگی در نگاه بزرگان :: ۱۳۸٧/۵/۳
» رنج در دیدگاه بزرگان :: ۱۳۸٧/۵/۳
» عشق در نگاه بزرگان :: ۱۳۸٧/۵/۳
» سلحشور و جنگاور در کلام ارد بزرگ :: ۱۳۸٧/۵/۳

|جملات قصار|


 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

| سخنان بزرگان|

   

   

  

   

 

| سخنان بزرگان|

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
خلاصه زندگینامه و بیوگرافی بزرگان

فردوسي

كورش

نادر شاه افشار

عمر خیام

میرزاتقی‌خان امیرکبیر

ارد بزرگ

عطار نیشابوری

دیاکو

سيمين دانشور

الکساندر فلمینگ

نظامي گنجوي

مهدی اخوان ثالث

محمد زکریای رازی

اقبال لاهوری

بديع الزمان فروزانفر

فريدون مشيري

شهریار

غلامحسین یوسفی

ارشمیدس

مهرداد اوستا

اقلیدس

ویلیام شکسپیر

جنيفر لوپز

غلامحسين مصاحب

آلبرت انيشتين

محمد رضا شجريان

فردریک تیلور

خـواجه نصیر الدیـن توسى

استيون هاوكينگ

كسايي مروزي

 كمال‌الدين مسعود كمال خجندي

 احمد کسروی

 ایرج افشار

عباس اقبال آشتیانی

 پور سینا ( ابو علی سینا )

جالینوس

نیکلاس کپرنیک

آندریاس وسالیوس

 گالیلئو گالیله

 رنه دکارت

 بلز پاسکال

رابرت بویل

کریستان هویگنس

رابرت هوک

 احمد محمود (اعطا)

حسین علیزاده

 ابوريحان محمد بن احمد خوارزمی

 ابوالحسن احمد بن ابراهيم اقليدسي

 ابوالحسن بيهقي

مایکل فارادی

 جیمز ماکسول

ولتا

سورنا

 یوهان ولفگانگ فن گوته

رابرت دنیرو

چارلي چاپلين

آلفردو پاچينو

اورسن ولز

ایرج میرزا

هلن کلر

مارك تواين

سقراط

مونتسكيو

عبدالحسين زرين كوب

 ابو مسلم خراساني

سهراب سپهری

امام محمد غزالی

رودکی

 آرش

آنتونيو ويوالدي

عیسی و عبدالله امیدوار

باخ

محمدعبدالسلام‌

گرگور مندل

هنري فورد

علی اکبر دهخدا

محمد معين

کمال الملک

ابوالحسن صبا

صوراسرافيل

گل گلاب

باقر خان؛ سالار ملي

ستارخان؛ سردار ملي

احمد بهمنيار

آشیل کلود دبوسی

پرل سید نستریکر باک

جک لندن

خورخه لوئیس بورخس

دانته آلیگیری

آندره ژید

محـمود حسابی

تختی

بيهقي

ابومنصور محمد بن احمد دقيقي

ابوالحسن شهيد بن حسين بلخي

 ملاصدرا

نيما يوشیج

شيخ بهائي

هـوشنگ ابـتهـاج

محمد حسن رهي معيري

ابوسعيد ابوالخير

بزرگ علوي

روح الله خالقي

غـلامحسين درويش

محـمد تـقي بـهـار - ملک الشعـرا

جـلال آل احـمد

 احمد پارسا

عمادالدين حسنی برقعی

مرتضي محجوبي

 ابوالقاسم لاهوتي

عبدالحسين زرين كوب

رونالدينيو

ابونصر فارابی

کیومرث صابری فومني (گل‌آقا)

عباس آريانپور

عبدالله ابن مقفع

يوهان سباستيان باخ

ابرو گوندش

سیاوش قمیشی

نيكولاس كوپرنيك

 احمد آرام

شکیرا ایزابل مبارک ریپل

سعيد نفيسي

ملک شاه سلجوقی

ولفگانگ آمادئوس موتزارت

عباس میرزا

ناصرخسرو قباديانى

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

 پسورد همه کتابهای بالا این است :  www.irebooks.com-www.ircdvd.com

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

شماره: 79249

باب اول- مقررات عمومي

بحث اول قلمرو شمول قانون

ماده 1- اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‌هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مي‌رود.

فصل دوم تعاريف

ماده 2- الف ((داده پيام)) (Data Message): هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكي، نوري و با فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود.

ب- ((اصل ساز)) (Originator): منشا اصلي ((داده پيام)) است كه ((داده پيام)) به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي‌شود اما شامل شخصي كه در خصوص ((داده پيام)) به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.

ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصي است كه اصل ساز قصد دارد وي ((داده پيام)) را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در ارتباط با ((داده پيام)) به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.

د- ((ارجاع در داده پيام)) (Incorporation By Reference): يعني به منابعي خارج از ((داده پيام)) عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزيي از ((داده پيام)) محسوب مي‌شود.

ه ((تماميت داده پيام)) (Integrity): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير ((داده پيام)). اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام مي‌شود خدشه‌اي به تماميت ((داده پيام)) وارد نمي‌كند.

و- ((سيستم رايانه اي )) (Computer system): هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي متصل سخت افزاري- نرم افزاري است كه از طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودكار ((داده پيام)) عمل مي  كند.

ز- ((سيستم اطلاعاتي)) (Information): سيستمي براي توليد (اصل سازي)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش ((داده پيام)) است.

ح- ((سيستم اطلاعاتي مطمئن)) (Secure Information system): سيستم اطلاعاتي است كه: 1- به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. 2- سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد. 3- به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي‌دهد پيكربندي و سازماندهي شده باشد. 4- موافق با رويه ايمن باشد. ط- ((رويه ايمن)) (Secure Method): رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت ((داده پيام)) منشاء و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هر گونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازي ((داده پيام)) از يك زمان خاص يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتمها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسايي، رمزنگاري،‌ روشهاي تصديق با پاسخ برگشت و يا طرق ايمني مشابه، انجام شود.

ي- ((امضاي الكترونيكي)) (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به ((داده پيام)) است كه براي شناسايي امضاء كننده ((داده پيام))، مورد استفاده قرار مي گيرد.

ك- ((امضاي الكترونيكي مطمئن)) (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) هر امضاي الكترونيكي است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.

ل ((امضاء كننده)) (Signatory): هر شخص يا قائم مقام وي كه امضاي الكترونيكي توليد مي كند.

م ((شخص)) (Person): اعم است از شخص حقيقي يا حقوقي و يا سيستم‌هاي رايانه اي تحت كنترل آنان.

ن ((معقول)) (سنجش عقلاني)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله ((داده پيام)) از جمله: طبعيت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در مورد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌هاي پيشنهادي و رد آن گزينه ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه هاي پيشنهادي، عرف و روشهاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي شود.

س ((مصرف كننده)) (Consumer): هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه اي اقدام مي كند.

ع- ((تامين كننده)) (Supplier): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه اي فعاليت مي كند.

ف ((وسايل ارتباط از راه دور)) (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسيله اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تامين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده مي‌شود.

ص ((عقد از راه دور)) (Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تامين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور است.

ق- ((واسط با دوام)) (Durable Medium): يعني وسايلي كه به موجب آن مصرف كننده بتواند شخصاً ((داده پيام)) هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكي مصرف كننده.

ر- ((داده پيام هاي شخصي)) (Private Data): يعني ((داده پيام)) هاي مربوط به يك شخص حقيقي (موضوع ((داده)‌) Data Subject)‌ مشخص و معين.

فصل سوم تفسير قانون

ماده 3- در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حس نيت توجه كرد.

ماده 4- در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايند.

فصل چهارم اعتبار قراردادهاي خصوصي

ماده 5- هر گونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.

مبحث دوم در احكام ((داده پيام))

- نوشته، امضاء اصل

ماده 6- هر گاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، ((داده پيام)) در حكم نوشته است مگر در موارد زير: الف اسناد مالكيت اموال غير منقول ب فروش مواد دارويي به مصرف كنندگان نهايي. ج- اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا صادر مي‌كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي كند.

ماده 7- هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضاي الكترونيكي مكفي است.

ماده 8- هر گاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارايه يا نگهداري شود اين امر يا نگهداري و ارايه اطلاعات به صورت داده پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امكان پذير مي باشد:

الف اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد.

ب داده پيام به همان قالبي (فرمتي) كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطلاعاتي باشد كه توليد، ارسال و يا درياف شده، نگهداري شود.

ج اطلاعاتي كه مشخص كننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام مي باشند نيز در صورت وجود نگهداري شوند.

د- شرايط ديگري كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگهداري داده پيام مرتبط با حوزه مسئوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

ماده 9- هر گاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال ((داده پيام)) خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي شود بايد به طور صريح ختم تبادل ((داده پيام)) را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذي به جاي ((داده پيام)) اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.

مبحث سوم ((داده پيام)) مطمئن

فصل اول- امضاء و سابقه الكترونيكي مطمئن 

ماده 10- امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد: الف- نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد. ب- هويت امضاء كننده ((داده پيام)) را معلوم نمايد. ج- به وسيله امضاء كننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد.

د- به نحوي به يك ((داده پيام)) متصل شود كه هر تغييري در آن ((داده پيام)) قابل تشخيص و كشف باشد.

ماده 11- سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از ((داده پيام)) ي است كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است.

فصل دوم- پذيرش، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الكترونيكي مطمئن

ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي ((داده پيام)) را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.

ماده 13- به طور كلي، ارزش اثباتي ((داده پيام)) ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ((داده پيام)) تعيين مي شود.

ماده 14- كليه ((داده پيام)) هايي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است. ماده 15- نسبت به ((داده پيام)) مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضاي الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها مي‌توان ادعاي جعليت به ((داده پيام)) مزبور وارد و يا ثابت نمود كه ((داده پيام)) مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

ماده 16- هر ((داده پيام)) ي كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (11) اين قانون ثبت و نگهداري مي‌شود، مقرون به صحت است.

مبحث چهارم  مبادله ((داده پيام))

فصل اول اعتبار قانوني ((ارجاع در داده پيام)) عقد و اراده طرفين

ماده 17- ((ارجاع در داده پيام)) با رعايت موارد زير معتبر است:

الف مورد ارجاع به طور صريح در ((داده پيام)) معين شود.

ب مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي كند روشن و مشخص باشد.

ج- ((داده پيام)) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم انتساب ((داده پيام))

ماده 18- در موارد زير ((داده پيام)) منسوب به اصل ساز است.

الف اگر توسط اصل ساز يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به اين كار بوده است.

ب اگر به وسيله سيستم اطلاعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصل ساز ارسال شود.

ماده 19- ((داده پيام)) ي كه بر اساس يكي از شروط زير ارسال مي شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضي (ارسال شده) عمل نمايد:

الف قبلاً به وسيله اصل ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا ((داده پيام)) همان است كه اصل ساز ارسال كرده است.

ب ((داده پيام)) دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه اش با اصل ساز، يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسي يافته و ((داده پيام)) را به مثابه ((داده پيام)) خود بشناسد.

ماده 20- ماده (19) اين قانون شامل مواردي نيست كه پيام از اصل ساز صادر نشده باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد.

ماده 21- هر ((داده پيام)) يك ((داده پيام)) مجزا و مستقل محسوب مي گردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن ((داده پيام)) نسخه مجددي از ((داده پيام)) اوليه است.

فصل سوم- تصديق دريافت

ماده 22- هر گاه قبل يا به هنگام ارسال ((داده پيام)) اصل ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كنند كه دريافت ((داده پيام)) تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل ساز را نحو معقول از دريافت ((داده پيام)) مطمئن كند تصديق دريافت ((داده پيام)) محسوب مي گردد.

ماده 23- اگر اصل ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي داده پيام را مشروط به تصديق دريافت داده پيام كرده باشد داده پيام ارسال نشده تلقي مي شود، مگر آن كه تصديق آن دريافت شود.

ماده 24- اماره دريافت داده پيام راجع به محتواي داده پيام صادق نيست.

ماده 25- هنگامي كه در تصديق قيد مي شود داده پيام مطابق با الزامات فني استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات رعايت شده اند.

فصل چهارم زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام

ماده 26- ارسال داده پيام زماني تحقق مي يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود.

ماده 27- زمان دريافت داده پيام مطابق شرايط زير خواهد بود:

الف- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت زماني محقق مي شود كه:

1-         داده پيام به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود؛ يا

2-     چنانچه داده پيام به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصراً‌ براي اين كار معين شده،‌ وارد شود داده پيام بازيافت شود.

ب اگر مخاطب يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني محقق مي شود كه داده پيام وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.

ماده 28- مفاد ماده (27) اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي جاري است.

ماده 29- اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت داده پيام مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي شود:

الف محل تجاري، يا كاري اصل ساز محل ارسال داده پيام است و محل تجاري يا كاري مخاطب محل دريافت داده پيام است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.

ب اگر اصل ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاري يا كاري خواهد بود و غير اينصورت محل اصلي شركت، محل تجاري يا كاري است.

ج- اگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان ملاك خواهد بود.

ماده 30- آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتواي داده پيام تابع قواعد عمومي است.

باب دوم  دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي (‍Certification service provider)

ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهائي هستند كه براي ارائه خدمات صدور امضاي الكترونيكي در كشور تاسيس مي شوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تاييد، ابطال و به روز نگهداري گواهي هاي اصالات (امضاي) الكترونيكي مي باشد.

ماده 32- آئين نامه و ضوابط نظام تاسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

باب سوم در قواعد مختلف

مبحث اول حمايت هاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي

فصل اول: حمايت از مصرف كننده (Consumer Protection)

ماده 33- فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات موثر در تصميم گيري مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير مي باشد:

الف مشخصات فني و ويژگيهاي كاربردي كالا و يا خدمات.

ب- هويت تامين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي باشد و نشاني وي.

ج- آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.

د- كليه هزينه هائي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس)

ه- مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر مي باشد.

و- شرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش.

ماده 34- تامين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تاييد اطلاعات مقدماتي، اطلاعات زير را ارسال نمايد:

الف آدرس محل تجاري يا كاري تامين كننده براي شكايت احتمالي.

ب اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش.

ج شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.

د- شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات.

ماده 35- اطلاعاتي اعلامي و تاييد به اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.

ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تامين كننده و قصد وي از ايجاد تماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.

ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلي بر مصرف كننده هزينه باز پس فرستادن كالا خواهد بود:

ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:

الف در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتي خواهد بود كه تامين كننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.

ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تامين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.

د- حق انصراف مصرف كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ماده 39- در صورتي كه تامين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودي كالا و يا عدم امكان اجراي خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي هميشه وفاي به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفاي تعهد باشد. در صورتي كه معلوم شود تامين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي دانسته. علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتي، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.

ماده 40- تامين كننده مي تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.

ماده 41- در صورتي كه تامين كننده، كالا يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده مي شود و هزينه ارجاع به عهده تامين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تامين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كند.

ماده 42- حمايت هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:

الف خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ب- معاملات راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غير منقول به جز اجاره.

ج- خريد از ماشين هاي فروش مستقيم كالا و خدمات.

د- معاملات راجع به حراجي ها.

ماده 43- تامين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وي كند.

ماده 44- در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند كرد.

ماده 45- اجراي حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف تري اعمال مي كنند متوقف شود.

ماده 46- استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غير منصفانه به ضرر مصرف كننده، موثر نيست.

ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسائل ارتباط از راه دور انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

ماده 48- سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف كننده مي توانند به عنوان شاكي اقامه دعوي نمايند. ترتيب آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران مي باشد.

ماده 49- حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي به موجب قوانين و مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذي ربط تصويب شده و يا خواهد شد.

 

فصل دوم  در قواعد تبليغ (Marketing)

ماده 50- تامين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.

ماده 51- تامين كنندگاني كه براي فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي كنند نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازند.

ماده 52- تامين كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.

ماده 53- در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.

ماده 54- تامين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكي جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنند.

ماده 55- تامين كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرند.

ماده 56- تامين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه اي عمل نمايند.

ضوابط آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ماده 57- تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب آيين نامه اي است كه درماده (79) اين قانون خواهد آمد.

فصل سوم حمايت از داده پيام هاي شخصي (حمايت از داده- Data Protection)

ماده 58- ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي شخصي مبين ريشه هاي قومي يا نژادي، ديدگاههاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و داده پيام هاي راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانوني است.

ماده 59- در صورت رضايت شخص موضوع داده پيام نيز به شرط آنكه محتواي داده پيام وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد ذخيره، پردازش و توزيع داده پيام هاي شخصي در بستر مبادلات الكترونيكي بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:

الف اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

ب داده پيام بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمع آوري براي شخص موضوع داده پيام شرح داده شده جمع آوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.

ج- داده پيام بايد صحيح و روز آمد باشد.

د- شخص موضوع داده پيام بايد به پرونده هاي رايانه اي حاوي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند داده پيام هاي ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند.

ه- شخص موضوع داده پيام بايد بتواند درهر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرونده رايانه اي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود را بنمايد.

ماده 60- ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي مربوط به سوابق پزشكي و بهداشتي تابع آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ماده 61- ساير موارد راجع به دسترسي موضوع داده پيام، از قبيل استثنائات، افشاي آن براي اشخاص ثالث، اعتراض، فراكردهاي ايمني، نهادهاي مسوول ديدباني و كنترل جريان داده پيام هاي شخصي به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و آيين نامه مربوطه خواهد بود.

مبحث دوم حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الكترونيكي

فصل اول حمايت از حقوق مولف (Author's Right/Copyright) در بستر مبادلات الكترونيكي

ماده 62- حق تكثير، اجراء و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب1348/9/3 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352/9/26 و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 1379/10/4، به صورت داده پيام منحصراً در اختيار مولف است. كليه آثار و تاليفاتي كه در قالب داده پيام مي باشند، از جمله اطلاعات، نرم افزارها و برنامه هاي رايانه اي، ابزار و روشهاي رايانه اي و پايگاههاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق اختراع، حق طراحي، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمايت از پايگاههاي داده، حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترونيكي (Integrated Circuits & Chips) و حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310/4/1 و آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1337/4/14 خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد.

تبصره 1- حقوق مرتبط با مالكيت ادبي و هنري (Related Rights) كه پيش از اين به عنوان حقوق جانبي مالكيت ادبي و هنري (Neighboring RIGHTS) شناخته مي شدند شامل حقوق مادي و معنوي براي عناصر ديگري علاوه بر مولف، از جمله حقوق هنرمندان مجري آثار، توليد كنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمانها و موسسات ضبط و پخش مي باشند كه مشمول قوانين مصوب 1348/9/3 و 1352/9/26 مورد اشاره در اين ماده مي باشند.

تبصره 2- مدار يكپارچه (Integrated Circuit) يك جزء الكترونيكي با نقشه و منطقي خاص است كه عملكرد و كارائي آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از اجزاء الكترونيكي متعارف را داراست. طراحي هاي نقشه، جانمائي و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310/4/1 و آئين نامه اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1337/4/14 مورد حمايت مي باشد.

ماه 63- اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء لاينفك فراگرد فني پردازش داده پيام در شبكه‌ها است از شمول مقرره فوق خارج است.

فصل دوم  حمايت از اسرار تجاري (Trade Secrets)

ماده 64- به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكي، تحصيل غير قانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاهها و موسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

ماده 65- اسرار تجاري الكترونيكي داده پيام هاي است كه شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار و روشها، تكنيك ها و فرآيندها، تاليفات منتشر نشده، روشهاي انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالي، فهرست مشتريان، طرحهاي تجاري و امثال اينها است، كه به طور مستقل داراي ارزش اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهاي معقولانه اي براي حفظ و حراست از آنها شده است.

فصل سوم  حمايت از علائم تجاري (Trade Names)

ماده 66- به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تشويق رقابت هاي مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش بر خط (Online) علائم تجاري كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

 

باب چهارم  جرايم و مجازات ها

مبحث اول- كلاهبرداري كامپيوتري

ماده 67- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، با سوء استفاده و يا استفاده غير مجاز از داده پيام ها، برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف داده پيام مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه محكوم مي شود.

تبصره شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده مي باشد.

مبحث دوم جعل كامپيوتري

ماده 68- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف داده پيام و مداخله در پردازش داده پيام و سيستم هاي رايانه اي، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم هاي رمز نگاري توليد امضاء مثل كليد اختصاصي بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل داده پيام هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضائي مالي و غيره به عنوان داده پيام هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (50/000/000) ريال محكوم مي شود.

تبصره مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي باشد.

مبحث سوم نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الكترونيك

فصل اول  نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغ

ماده 69- تامين كننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36)، (37) اين قانون به مجازات از ده ميليون (10/000/000) ريال تا پنجاه ميليون (50/000/000) ريال محكوم خواهد شد.

تبصره تامين كننده متخلف از ماده (37) به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 70- تامين كننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54)، (55) اين قانون به مجازات از بيست ميليون (20/000/000)‌ ريال تا يكصد ميليون (100/000/000) ريال محكوم خواهد شد.

تبصره 1- تامين كننده متخلف از ماده (51) اين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.

تبصره 2- تامين كننده متخلف از ماده (55) اين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.

فصل دوم  نقض حمايت از داده پيام هاي شخصي/حمايت از داده

ماده 71- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي شرايط مقرر در مواد (58) و (59) اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم مي شود.

ماده 72- هر گاه جرايم راجع به داده پيام هاي شخصي توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي و ساير نهادهاي مسوول ارتكاب بايد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده (71) اين قانون محكوم خواهد شد.

ماده 73- اگر به واسطه بي مبالاتي و بي احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي جرايم راجع به داده پيام هاي شخصي روي دهد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (50/000/000) ريال محكوم مي شود.

مبحث چهارم نقض حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الكترونيكي

فصل اول نقض حق مولف

ماده 74- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردي كه در قانون حمايت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/9/3 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352/9/26 و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 1379/10/4 ، منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود، در صورتي كه حق تصريح شده مولفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (50/000/000) ريال محكوم خواهد شد.

فصل دوم نقض اسرار تجاري

ماده 75- متخلفين از ماده (64) اين قانون و هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاههاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي، با نقص حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسراي تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و نيم و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (50/000/000) ريال محكوم خواهد شد.

 

فصل سوم نقض علايم تجاري

ماده 76- متخلفان از ماده (66) اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از بيست ميليون (20/000/000) ريال تا يكصد ميليون (100/000/000) ريال محكوم خواهند شد.

فصل چهارم ساير 

ماده 77- ساير جرايم، آين دادرسي و مقررات مربوط به صلاحيت جزايي و روش هاي همكاري بين المللي قضايي جزايي مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي به موجب قانون خواهد بود.

باب پنجم  جبران خسارت

ماده 78- هر گاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم موسسات خصوص و دولتي به جز در نتيجه قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي خسارتي به اشخاص وارد شود. موسسات مزبور مسوول جبران خسارت وارده مي باشند مگر اينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات بر عهده اين اشخاص خواهد بود.

باب ششم متفرقه

ماده 79- وزارت بازرگاني موظف است زمينه هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي را كه در اجراي اين قانون موثر مي باشند شناسائي كرده و با ارائه پيشنهاد و تاييد شوراي عالي فناوري اطلاعات، خواستار تدوين مقررات مربوطه و آئين نامه هاي اين قانون توسط نهادهالي ذي ربط شود. اين آيين نامه ها و مقررات پس از تصويب هيات وزيران به مرحله اجرا در خواهند آمد. ساير آيين نامه هاي مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شد.

الف آيين نامه مربوط به مواد (38) و (42) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ب آيين نامه مربوط به مواد (56) و (57) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ج آيين نامه مربوط به ماده (60) اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 80- وزارت بازرگاني موظف است به منظور حمايت از فعاليت هاي تجارت الكترونيكي، با تجميع واحدهاي ذي ربط مركزي را در اين وزارتخانه ايجاد نمايد. اساسنامه و آيين نامه اين مركز به پيشنهاد مشترك وزارت بازراني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 81- اصل سازان، مخاطبين، بايگانان، مصرف كنندگان و كليه كساني كه داده پيام در اختيار دارند موظفند داده پيام هائي را كه تحت مسووليت خود دارند به طريقي نگهداري نموده و پشتوانه (Back up) تهيه نمايند كه در صورت بروز هر گونه خطري براي يك نسخه، نسخه ديگر مصون بماند.

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/10/24 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

GhomayshiGhomayshi
Jangaleh Bedooneh Reesheh

 

MehrshadMehrshad
Cheshmak

 

HichkasHichkas
Dideh o Del

 

Bijan ChalakiBijan Chalaki
Moondegar e Raftani

 

FashyFashy
Havaye Havas

 

RezayaRezaya
Soe Tafahom

 

Matin2HanjareMatin2Hanjare
Mashroob

 

MasihMasih FT Arash AP
Sheytoon

 

 
|دانلود موزیک|
+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
|دانلود فیلم|

دانلود فیلم جدید و زیبا و ترسناک جنایی ِThe Boston Strangler (بوستون خفه کننده) محصول سال 2008.

کیفیت DVDRip

پسورد

www.irmovies.ir

لینک

 

لینک کمکی

|دانلود فیلم|

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
|سگا|

از سری بازیهای سگا بازی کمیسر یا Dick Tracy که بسیار هیجان انگیزه پیشنهاد میکنم بازی کنید بعد قضاوت کنید

دانلود


برای بازی نیاز به امولاتور هست که میتونید از بخش بازی های سگا در همین وبلاگ دانلود کنید

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

Chahar Bagh in Esfahan province

 The American scholar, Arthur Upham Pope, whose monument A Survey of Persian Art in six volumes is indispensable to all students of that subject, describes this Madrasa as (perhaps the last great building in Iran).
It was built between 1706 and 1714 during the reign of Shah Sultan Hussein, the last of the Safavids.
The Shah`s mother is said to have paid for the building and also for the adjoining carvanserai which was to provide the School`s endowment and which Yas converted in 1962-65 into what perhaps the most surprising and luxurious hotel in the Middle East.
The great tiled dome over the sanctuary at the north end of the building is covered with large arabesques in yellow, black and white against a brilliant turquoise background. Round the drum runs a band of contrasting lapis lazuli blue decorated with whitecalligraphic inscriptions.
The brilliance of coloring of the dome and minarets is emphasized by the Khaki-colored brick work below.
Lord Curzon, statesman and traveler, whose Persia and the Persian Question, published in1892, is a mine of individual information, described the Madrasa as (one of the stateliest ruins that I saw in Persia).
However, it has been skillfully restored and is still used as a mosque, though no longer as a seminary.


مدرسه چهارباغ مدرسه علمیه امام جعفر صادق

مدرسه چهارباغ که به نام مدرسه سلطانی ومدرسه مادرشاه نیز نامیده می شود ، آخرین بنای تاریخی باشکوه عهد صفویه در اصفهان می باشد ، که برای تدریس وتعلیم طلاب علوم دینی در دوره آخرین پادشاه صفویه ، شاه سلطان حسین از سال 1116 تا 1126 هجری ساخته شده ودرختان چنار کهنسال وجوی آبی که در آن جریان دارد ، بر زیبائی تزئینات نفیس کاشی کاری آن افزوده وبنای مزبور را بسیار فرح بخش وروح نواز نموده. ازنظر تناسب معماری وزیبایی طرح کاشی کاری ، گنبد مدرسه چهار باغ بعداز مسجدشیخ لطف الله قرار دارد ولی درب مجلّل آن که باطلاونقره تزئین شده است ، ازلحاظ زرگری ، طلاکاری ، طراحی وقلمزنی در نظر استادان بزرگ امروز این فن نیز ، شاهکاری از صنایع ظریفه است ونظیر ندارد . مدرسه چهار باغ از لحاظ کاشی کاری هم ، انواع مختلف این فن را مانند کاشی هفت رنگ ، معرق ، گره سازی ، پیلی ومعقلی را در خود جای داده ودر حقیقت موزه کاشی کاری اصفهان می باشد. محراب ومنبر یکپارچه مرمر ی ، حجره مخصوص شاه سلطان حسین ، کاشی کاری بی نظیر مدخل مدرسه ، خطوط نستعلیق کتیبه هاوپنجره های چوبی آلت بُری شده از قسمتهای بسیار جالب وتماشایی این بنای نفیس تاریخی است . کاروانسرای مادر شاه که مجلل ترین اقامتگاه مسافرین سه قرن پیش بوده ومتصل به ساختمان های مدرسه چهارباغ ، در ضلع شرقی آن است ، هم اکنون تبدیل به مهمانسرای به نام مهمانسرای عباسی شده واز لحاظ سبک معماری در بین هتل های درجه اول دنیا در زمان حاضر بی نظیر ومنحصر به فرد است .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

EL Goli in East Azarbaijan province

 Before you leave Tabriz, do not miss EL Goli or the National Park (former Shah Goli, il goli), a pleasant hillside garden and park around an artificial lake to the area of 54,675 square meters in the style of the much smaller Bagh-e Takht north of Shiraz or the Qasr-e Qajar north of Tehran.
EL Goli, only 4 km south of downstream Tabriz, is so lovely a place that it deserves an illustration. It is a popular weekend resort for the locals.
A hill in the eastern side of the park leads down to the pool with steps, and a fountain from top of the hill flows down to the pool.
In the center of the pool there is a grand hexagonal building.
The pool itself is said, have been built during the reign of Aq Qoyunlu kings. However, it was extended by the Safavids.
During the rule of Qahraman Miraza, son of Abba Mirza of Qajar dynasty, it was fundamentally repaired. Recently a big park has been built on the Airport Road,
which attracts many visitors.


نمایی از شاه‌گلی تبریز در بهار
نمایی از شاه‌گلی تبریز در بهار
نمایی از شاه‌گلی تبریز در زمستان
نمایی از شاه‌گلی تبریز در زمستان

شاه گلی (استخر شاه) سابق و ایل گلی (استخر مردم) فعلی از گردشگاه‌های زیبا و دلکش است که در جنوب شرقی تبریز، بر دامنه تپه‌ای واقع شده است. مساحت استخر بزرگ ائل گلی ۵۴۶۷۵ متر مربع است. در جنوب آن تپه‌ای است که آن را از بالا تا پایین همسطح استخر پله بندی کرده و نهر آبی از آن به طرف پایین روان است. از سمت جنوبی و از وسط استخر خیابانی کشیده شده که استخر را به صورت شبه جزیره‌ای درآورده است و در مرکز استخر، عمارت باشکوه دو طبقه‌ای ساخته شده است. در پیرامون استخر از روزگاران قدیم، درختان کهنسالی سر به هم آورده که انعکاس عکس آنها در آب، به زیبایی آن محوطه می‌افزاید. تمام تپه‌های جنوبی استخر به شکل بسیار زیبایی چمنکاری و گلکاری شده در روزهای گرم تابستان استراحتگاه مردم تبریز و مسافران سایر شهرها است. نادر میرزای قاجار می‌نویسد:

«این آبگیر در اوایل حکومت قاجار ملک یک سلسله از سادات تبریز و انباشته از خاک و ریگ بود. قهرمان میرزا پسر هشتم عباس میرزا نایب السلطنه که در آن هنگام حکمران آذربایجان بود، آن ملک را در مقابل سالی سی و پنج خروار غله بخرید. سپس در آبادی و عمران آن همت گماشت».

و از اعتمادالسلطنه نقل است که:

«عمارت دریاچه عبارت از کلاه فرنگی دو طبقه بسیار آبادی است و بزرگی این دریاچه به درجه‌ای است که به قدر دو آسیا سنگ آب در آن وارد می‌شود ولی مدت شش ماه از آب پر می‌گردد.»

در مورد تاریخ بنای این عمارت اطلاعات مستندی در دست نیست. در بهار سال ۱۳۰۹، که هنوز استخر و طبقهء پائین عمارت آن باقی بود از طرف شهرداری تبریز تعمیر گردید و از اواخر اردیبهشت ماه به صورت گردشگاه عمومی شهر در آمد. عمارت فوق در سال ۱۳۴۶ به علت کثرت رطوبت و فرسودگی تخریب شده و به جای آن در سال ۱۳۴۹ بنای عمارت زیبای دو طبقه‌ای با همان طرح قبلی ساخته شد. در روزهای پیروزی انقلاب این بنا تعطیل شد ولی در سال‌های اخیر مجدداً بازگشایی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

About Eram Garden in Fars province

 BAGH-E ERAM, a famous and beautiful garden at Shiraz. Its site close to the embankment of the Rudkhana-ye Kushk was formerly on the northwestern fringe of the city but is now well inside the greatly expanded urban area.
The present garden and mansion are not very old but, like the other famous gardens of Shiraz, may well have replaced an earlier foundation. D. N. Wilber surmised that its antecedent may have been the Bag-e Shah mentioned in accounts o seed (Fasa`i, II, p. 164). Forsat Shirazi, a contemporary of Fasa`i, praised the Bag-e Eram for its beautiful flowers, refreshing air, tall cypresses (a stately, beautiful cypress tree there known as sarv-e naz has long been a major tourist attraction), fragrant myrtles, flowing wa of the constructional work and praises of the then owner Nasir-al-Molk.
After the coup detat of 1332 5./1953 and the exile of the Qashqa`i brothers, who in the meantime had regained ownership of the Bag-e Eram, the government confiscated the garden and later on gave it to Pahlavi University (now the University of Shiraz).
Duringthis period the former mud walls were replaced with iron railings, old trees were cut down to make room for lawns, and a broad street named Eram Boulevard was laid out on the northwest side. Early during the revolution of 1357 5./1978-79. The Qashqa`is repossessed the garden; shortly afterward its owner Khosrow Khan dedicated it to the people of Shiraz. The garden has now been made into a botanical garden and the mansion has been assigned to the Faculty of Law of the university. Bibliography: Mohammad-Nasir Forsat Shirazi, Atar-e `Ajam, Bombay, 1313/1895, repr. 1353/1934. D. N. Wilber, Persian Gardens and Garden Pavilions, Tokyo, 1962; tr. Mahindokht Saba, Bagha-ye Iran kuska-ye an, Tehran, 1348 5./1969. R. Pechere, -Etude de jardins historiques, in UNESCO, Iran, March, 1973. Mohammad-Taqi Mostafawi, Eqlim-e Pars, Tehran, 1343 5./1964; tr. R. N. Sharp, The Land of Pars, Chippenham, England, 1978, p. 315.
Eram garden is located in the center of Shiraz on the side of Eram Street. A leader of the Qashqai tribe known as Mohammad Ali Khan Ilkhani during the early 18th century made this garden. About 75 years later, Nasirolmolk bought the garden and Haj Mohammad Hassan, the prominent architect built its three storey building. This monument is a masterpiece from the Qajar dynasty in so far as architecture, painting, carvinf, tiling and stuccowork are concerned.
The lower sections of the building`s exterior are formed of 2 - meter - high plain and carved stones and on the eight columns there is the exihibt of two Qajar soldiers ans six inscriptions. The inscriptions have been inscribed by Mirza Ali Naghi Khoshnevis in Nastaligh style of writing. In the portal of the building there are three large and two small sessions.
The spring, which flows in the waterfronts, right in the middle of the building pours into ponds and grants Eram garden a great appeal. The cypress tree in this garden is quite famous.

 


باغ ارم شیراز
باغ ارم شیراز

روایت کرده‌اند که ارم نام باغی بهشت‌گونه بود که شداد پسر عماد، پادشاه عربستان جنوبی، به‌منظور رقابت با بهشت ساخته بود. تاریخ ساخت و بنیان‌گذار اولیه باغ ارم شیراز، به‌درستی مشخص نیست؛ ولی توصیف‌هایی از آن در سفرنامه‌های متعلق به قرن دهم و یازدهم هجری آمده‌است. این باغ تنوع گیاهی بسیار بالایی دارد و گیاهان بسیاری از اقصا نقاط جهان در این باغ کاشته شده است؛ به شکلی که باغ در قالب یک نمایشگاه از انواع گل‌ها و گیاهان درآمده‌است. در حال حاضر این باغ در اختیار دانشگاه شیراز است؛ باغ گیاه‌شناسی آن در اختیار دانشکده کشاورزی و ساختمان باغ در اختیار دانشکده حقوق قرار دارد.

فهرست مندرجات

ویژگی بناها

عمارت وسط، هسته مرکزی این باغ محسوب می‌شود و جالب توجه‌ترین جنبه باغ است. این عمارت، از سه طبقه، با تزئینات فراوان تشکیل شده‌است.

اتاق‌های طبقه زیرین که تقریباً زیرزمین هستند، محلی است برای استراحت در روزهای گرم تابستان. تزئینات این اتاق‌ها، کاشی‌کاری‌های رنگین است. دو طبقه بالایی دارای ستون‌هایی است که از تخت جمشید الهام گرفته شده‌اند.

در پیشانی بنا، دو نیم‌دایره در دو طرف، و یک تابلو بزرگ در وسط قرار گرفته که از ۳ هلال روی هم تشکیل شده‌است. این تابلو، تصاویری از شاهنامهٔ فردوسی و نبرد شاهان قاجار را نشان می‌دهد.

تاریخچه

باغ ارم شیراز بطور مسلم از دوره سلجوقیان و در تمام دوره آل اینجو و آل مظفر و گورکانیان وجود داشته و با توجه به اینکه سیستم فئودالی بطور کامل بر جامعه آن دوره حاکم بوده بدون تردید بانیان و صاحبان باغ ارم که باغی ارزشمند بوده، در آن زمان حکام وقت بوده‌اند. احتمال می‌رود اتابک قراچه که از طرف سنجر سلجوقی به حکومت فارس منصوب بوده دستور احداث این باغ را داده باشد.

بعد از وی تا جلوس شاه شیخ ابواسحاق اینجو که احتمالاً باغ ارم را در تصدی داشت، اطلاعی از نحوه مالکیت این باغ در دست نیست. شاه شیخ ابواسحاق اینجو در سال ۷۴۲ ه.ق جلوس نموده و در سال ۷۵۷ ه.ق کشته شد. پس از انقراض سلسله آل اینجو به‌وسیله آل مظفر، احتمالاً باغ ارم به مالکیت سلاطین آل مظفر در آمده‌است و در عهد شاه منصور آخرین پادشاه این خاندان که به دست گورکانیان کشته شد، باغ در نهایت آبادانی و شکوه بوده‌است. از عصر صفویه به بعد باغ ارم در نوشته‌های جهانگردان، آباد و باشکوه توصیف شده‌است. در عهد کریم خان زند احتمالاً باغ ارم در مالکیت سران سلسله زندیه بوده و مانند سایر ابنیه و باغهای شیراز مرمت یافته‌است. از اواخر دوره زندیه تقریباً بیش از هفتاد و پنج سال باغ ارم در تصاحب سران ایل قشقایی بوده‌است. خاندان جانی خان قشقایی که از دوره فتحعلی شاه قاجار با سمت ایلخانی و ایل بیگی بر ایل قشقایی فرمانروایی می‌کردند، مدت مدیدی این باغ را در اختیار داشته و از آنجا به عنوان مقر فرمانفرمایی خود در شهر شیراز استفاده می‌کرده‌اند. نخستین ایلخان این خاندان یعنی جانی خان و پسرش محمد قلی خان عمارتی با شکوه در این باغ بنا نهادند. در اوایل دوره قاجاریه بعضی از سران ایل قشقایی که مالکین سابق باغ ارم بوده‌اند در گوشه‌ای از این باغ به خاک سپرده شده‌اند که در حال حاضر نشانی از این قبور در دست نیست. ساختمان عمارت این باغ در دوره ناصرالدین شاه قاجار هنوز مرغوب و قابل توجه بوده‌است. در دوره سلطنت ناصرالدین شاه، حاج نصیرالملک شیرازی باغ را از خاندان ایلخانی خریداری نموده و ساختمان فعلی موجود در باغ را به جای عمارت ایلخانی بنا نمود ولی احتمالاً اساس ساختمان قبلی را حفظ کرده‌است. پس از درگذشت حاج نصیرالملک در سال ۱۳۱۱ ه.ق تزئینات بنا و بعضی قسمت‌های ناتمام به‌وسیله ابوالقاسم خان نصیرالملک، مالک این باغ اتمام یافته‌است.

در آن زمان توصیفی توسط فرصت‌الدوله شیرازی راجع به این باغ داده شده که به شرح زیر می‌باشد: «... بستانی است بی مثال و گلشنی است بهشت تمثال ...، سروهایش سر به افلاک کشیده، عماراتی دارد شاهانه مشتمل بر تالاری که به واسطه دو ستون قوی پیکر بر پاست و ارسی‌ها، گوشواره‌ها و اتاقها و رواقهای دیگر را از فوقانی و تحتانی داراست. آبشارهای متعدده از هر جانب آن روان است و سبزه‌های اطراف جویش چون خط برگرد عارض نوش لبان. بنای اول آن را محمد قلی خان ایلخانی نهاده سپس مرحوم حاجی نصیرالملک خریده و حکم به بنیاد عمارات مذکور داده. حاجی محمد حسن معمار... آن بنا را برآورده باغی دیگر برآن افزوده‌اند. آن نیز هوایش معطر است...، خلوتی دیگر دارد که نارنجستانش نام نهاده‌اند. باربند و کوشکی هم برای آن قرار داده‌اند.»

دونالد ویلبر درباره باغ ارم شیراز چنین نگاشته‌است: «... برای مدت لااقل ۷۵ سال این عمارت در تصاحب خان‌ها و یا سران قبیله قشقایی بود. همین ساختمان هسته مرکزی باغ به شمار می‌رود. در این موقع دیواری در وسط باغ احداث کردند و بدین ترتیب باغ به دو قسمت تقسیم گردید. باغ ارم محبوبیت فراوان خود را مدیون درختان مرکبات و خیابان طویلی است که در دو طرف آن سروهای باشکوه غرس گردیده و ساختمان جالب توجهی که شاهد مهمان‌نوازی بی دریغ ایل قشقایی بوده‌است. هرچند سال یکبار مقداری از درختان مرکبات بر اثر سرمای سخت از بین می‌روند درحالی که سروها در عرض پنجاه سال اخیر همچنان جذابیت خود را حفظ کرده‌اند ... .» در تهیه طرح باغ، محور طولانی آن مشخص گردیده‌است.

امروز کوشک اصلی، هسته مرکزی این باغ و جالب‌توجه‌ترین جنبه آن را تشکیل می‌دهد. اطاقهای طبقه زیرین تقریباً زیرزمین است و تالار مرکزی آن را برای استراحت در روزهای گرم تابستان در نظر گرفته‌اند. نهر آب مستقیماً از این تالار می‌گذرد و در سر راه خود قبل از اینکه به حوض بزرگی فرو ریزد استخر را پر می‌کند. دیوارها و کف این تالار از کاشی‌های رنگین پوشیده شده‌است. پلکانی این طبقه را به طبقه بالاتر و به راهروهایی که به تالار بزرگ منتهی می‌گردد متصل می‌سازد.

منظره جنوبی آن همان ادامه محور اصلی است و از طرف شمال چشم انداز آن را تپه‌هایی تشکیل می‌دهد که در حاشیه رودخانه قرار گرفته‌است. در این محل نیز مانند بسیاری دیگر از ساختمانهای شیراز کاشیهای براق و سنگهای تراش میراث قدیم را از نو رواج می‌دهد. این قسمت سه گوش (سنتوری) منظره‌ای را متعلق به دوره ساسانیان که با کاشیهای رنگی زینت شده نشان می‌دهد درحالی که در طبقه‌ای که هم‌سطح زمین ساخته شده تخته سنگهای آهکی نسخه‌های تحریف شده‌ای است از نقوش برجسته دوره هخامنشیان که در تخت جمشید دیده می‌شود. در سراسر این ناحیه وسیع بوته گل سرخ کمتر دیده می‌شود و به جای آن در گلخانه که داخل آن را با چوب به طرز پلکانی ترتیب داده‌اند انواع گلها را در گلدان نگاهداری می‌کنند تا آنها را در نقاط اصلی در داخل کوشک و خارج آن قرار دهند.

باغ ارم پس از فوت ابوالقاسم خان نصیرالملک به فرزندش رسید و پس از چندی به یکی از سران ایل قشقایی فروخته شد. سپس به تصرف دولت درآمده و به دانشگاه شیراز واگذار شده‌است. دانشگاه شیراز مدتها به عنوان کاخ پذیرایی از آنجا استفاده می‌نمود. در سالهای ۱۳۵۰_۱۳۴۵ه.ش این باغ با اعتبار واگذاری از طرف سازمان برنامه و بودجه و زیر نظر مسئولین وقت دانشگاه، تعمیر اساسی شده و زمین وسیعی نیز در حاشیه بلوار ارم و بلوار آسیاب سه‌تایی به آن افزوده شده‌است. امروزه باغ ارم همچنان در اختیار دانشگاه شیراز می‌باشد و در حقیقت به تمام مردم تعلق دارد.

تصاویر

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

About Ganj Nameh in Hamedan province

 On the gigantic rocks of Alvand mountain, the two Achaemenid kings namely Darius the first and Xerxes (522 - 484 B.C.) have described their conquests in an inscription carved in the stone asking for help from Ahuramazda.
The later generations who could not read the cuneiform alphabets of the ancient Persian, Elamite and Babilian scripts thought it was the guide to an uncovered treasury.
Ganj Nameh is located five kilometers from southwestern Hamadan (the ancient Ecbatana) which served as the capital of he Medes and Achaemenids, in a region called Abbas Abad.
There are two plate inscriptions, one on the right side embracing the name of Xerxes and the one on the left embracing the name of Darius the Great.
The translation of the text of the right side plate attributed to Xerxes is as follows : (The mighty lord is Ahuramazda, the god of gods, who created this land, the sky and the people, the same god who brought people happiness, who appointed Xerxes as king, the unique king of kings, the unique ruler of the rulers, I am Xerxes, the great king, king of kings, king of multinational countries, king of this large land, the son of Darius the Achaemenid.) This translation corresponds with part of the inscription attributed to Xerxes at the main entrance of Persepolis and the other plate inscription of Ganj Nameh attributed to Darius the first, the father of Xerxes, had the same sentences with the difference that instead of Xerxes it has the name of Darius.
These two plates too, similar to the majority of inscriptions by the Achaemenid kings include greetings to Ahuramazda and the fathers and forefathers of these kings.


گنج نامه در جنوب غربی شهر همدان در یکی از کوهپایه‌های الوند در میان دره‌ای زیبا با مناظر بدیع کوهستانی قرار گرفته است از مقتضیعات آن آب و هوای خنک در تابستان و باغ ها در مسیر دره منتهی به گنجنامه است که بسیار خوش منظره می‌باشد آبشار و کتیبه سنگ نبشته‌ای که متعلق به دو تن از شاهان بزرگ هخامنشی یعنی داریوش و خشایارشاه می‌باشد ازدیگر آثار دیدنی این محل می‌باشد. گنجنامه، در يکي از دامنه هاي کوهستان الوند و به فاصله 5 کيلومتري جنوب غربي همدان، در دوره مصفاي عباس آباد قرار دارد. در نزديکي گنجنامه، چشم انداز زيبايي از آبشار گنجنامه و دره هاي سر سبز عباس آباد، تاريک دره و کيوارستان ديده مي شود. تاريک دره نيز به دو شاخه تقسيم مي گردد: در شاخه شرقي آن، تاسيسات پيست اسکی تاريک دره احداث شده است و در ضلع غربي تاريک دره، در خط الراس گردنه (گدوک)، جاده ماشين رو جديد با راه کاروان رو قديمي يکي مي شود. اين دره عصر هخامنشيان، شروع جاده هگمتانه – استخر، معروف به “ جاده شاهي“ بوده، که هگمتانه را از طريق پيچ و خمهاي تاريک دره، گدوک (دره)، ورد آورد عليا، شهرستانه، اشتران به تويسرکان، نهاوند، کرمانشاه، لرستان، تخت جمشيد و فارس مرتبط مي ساخته است. اين راه، همچنين يکي از راههاي ارتباطي همدان به غرب و جنوب کشور ( و ميانرودان) يا بين النهرين (عراق امروزي) بوده است. به سبب آنکه هگمتانه، پايتخت تابستاني هخامنشيان بوده و در مسير جاده شاهي قرار داشته است، داريوش اول هخامنشي پس از اتمام کار سنگ نبشه هاي بيستون، دستور نقر کتيبه کنوني گنجنامه را داده است. پس از او فرزندش خشايار شاه نيز به پيروي از او کتيبه اي در سمت راست و کمي پائين تر از سنگ نبشته پدر، بر جاي گذارده است. ( حدود 500 سال ق – م) هر يک از کتيبه هاي به سه زبان، در سه ستون و 20 سطر، بر روي صخره اي بزرگ حک شده اند، که در ستون دست چپ، متن فارسي باستان، ستون وسط؛ عيلامي يا شوشی و ستون دست راست کتيبه ها، به زبان بابلی يا اکدی و هر سه به خط ميخي مادي يا هخامنشي مي باشند. اولين واژه ستوني که به فارسي باستاني حک شده، کلمه “baga“ به معني خداست. در تاريخ معاصر، ايران شناسان بسياري در صدد ترجمه متون کتيبه هاي گنجنامه بوده اند، که “ اوژن فلاندن“ باستان شناس فرانسوي و “ پاسکال کست“ (1840 و 1841 ميلادي ) دستيارش، از آن جمله اند. ولي عاقبت “ سر هنري راولينسن“ انگليسي موفق شد، که رمز خط ميخي پارسي باستان را کشف نمايد و سرانجام اين پندار مردم، که اين کتيبه ها را راز مکتوب يک گنج پنهان تصور مي کردند، با کشف رازهائي از تاريخ باستان اين سرزمين تعبير شد و اينک ترجمه سنگ نبشته داريوش هخامنشي«خداي بزرگ است اهورامزدا که اين سرزمين را آفريد، که مردم را آفريد، که شادي را براي مردم آفريد، که داريوش را شاه کرد، يگانه شاه از ميان شاهان بسيار و يگانه فرمانروا از ميان فرمانروايان بسيار. من (هستم) داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهاي با ملت هاي بسيار، شاه اين سرزمين بزرگ دور دست پهناور، پسر ويشتاسب هخامنشي»

متن هر دو کتيبه يکي است، فقط در کتيبه خشايار شاه به جاي داريوش، خشايارشاه آمده و به جاي ويشتاسب، داريوش و عبارت: “hyah maoistah baganam“ به معني: “ که بزرگ‌ترين خدايان است،“ فقط در کتيبه خشايارشاه به جاي داريوش، خشايارشاه آمده و به جاي ويشتاسب“ داريوش و عبارت : “ hyah maoistatah baganam “ به معني : “ که بزرگ‌ترين خدايان است،“ فقط در کتيبه خشايارشاه آمده است. اين کتيبه ها از ديرباز تا کنون“ نامهاي گوناگوني به خود گرفته اند. ابن فقيه همداني، در سال 290 هجري، در کتاب “ اخبار البلدان“ از آن به عنوان “ تب نابر“ نام برده است و اسامي ديگر عبارت‌اند از : “ سنگ نبشته“ “ “ نبشت خدايان“، کتيبه هاي الوند“ ، “ جنگ نامه“ و “ گنج نامه که دو نام آخر“ در سده هاي اخير مصطح شده اند. اين اثر طي شماره 92 مورخ 15/10/1310 در فهرست آثار تاريخي و ملي ايران به ثبت رسيده است. در سال 1373 نيز توسط شهرداري همدان، ترجمه هاي فارسي و انگليسي هر دو کتيبه بر روي دو تخته سنگ خارا کنده کاري شده و در ضلع ديگر محوطه گنجنامه قرار داده شده است.

 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

 About Ganjali Khan Complex in Kerman province

 Ganjali Khan was one of the famous rulers during the reign of Shah Abbas. As the ruler of Kerman province he constructed many monuments and buildings. Ganjali Khan complex is composed of a school, a square, a caravanseray, a public bath, a water reservoir, a mint house, a mosque and a bazaar. A number of inscriptions laid inside the complex indicate the exact date when these places have been built.
Out of Ganjali Khan complex, the Khan public bath located in the grand bazaar of Kerman serves as an anthropology museum today and attracts an increasing number of Iranian and foreign tourists. This is a unique work of architecture with beautiful tile works, paintings, stuccos, and arches.
The bath rendered service no later than 60 years ago. In the closet section and main yard of the bath there are many statues which are unbelievably interesting. These statues were designed at Tehran University`s faculty of fine arts in 1973 and then transferred to this museum.
This complex has been built during the Safavid era (1499 - 1723 AD) enjoying a modern architectural style of the time. This bath is an association of architecture and application of an array of constructional materials in an appropriate space with totally popular approaches. The architect of the bath and the complex is a master from Yazd city named Mohammad Sultani.


مجموعه گنجعليخان کرمان، مجموعه عام المنفعه اي است که همزمان با شکوفايي اقتصاد عصر صفوي در سالهاي 1007 تا 1029 هجري قمري به سعي "گنجعليخان" حاکم وقت کرمان ساخته شد و به همت پسرش "عليمردان خان" تکميل گرديده است. اين مجموعه هنوز هم مرکزيت خود را در هسته شهر حفظ کرده و از شاهکارهاي معماري و مجموعه اي عالي از آثار باشکوه دوره صفويه محســــوب مي شود. در بناي آن از وجـــود هنرمنداني چون "سلطان محمد معمار يزدي" و "عليرضا عباسي" خطاط مشهور، استفاده شده است.
اين مجموعه شامل ميداني است که مرکز تجمع مردم، برگزاري مراسم جشن و عزا، ابلاغ اعلانات حکومتي، معرکه گيري مرشدان و شعبده بازان بوده است. اين محوطه به ابعاد 50 × 100 متر و به مساحت 500 متر مربع مي باشد که سه طرف آن بازارهاي زيباي مسقف قراردارد و در طرف ديگر آن حجره هاي تجاري واقع شده اند. ضرابخانه در شمال، حمام در جنوب، کاروانسرا يا مدرسه و مسجد در شرق، آب انبار در غرب و دو چهارسوق زيبا در شمال غرب و جنوب غرب ميدان قرار گرفته اند.
دروازه شرقي ميدان گنجعليخان به بازار بــزرگ گشوده مي شود که روبروي آن
حمام گنجعليخان که به "حمام خان" معروف است، قرار دارد. اين حمام که تا نيم قرن پيش داير بوده، يکي از زيباترين و قديمي ترين حمام هاي ايران است که در اوايل قرن يازدهم هجري قمري به فرمان "گنجعليخان" ساخته شده و با نام موزه مردم شناسي، پرجاذبه ترين نقطه توريستي شهر کرمان محسوب مي شود.


حمام گنج علی خان؛ کرمان؛ عکس از آنوبانینی
حمام گنجعلی خان؛ کرمان


مرمت اين حمام از سال 1347 آغاز گرديد و پس از تعميرات لازم و تغييراتي که در آن داده شد به گنجينه مردم شناسي گنجعليخان تبديل گرديد و درحال حاضر با حدود 1000 متر مربع، فضايي کم نظير را به معرض نمايش مي گذارد.


حمام گنج علی خان؛ کرمان؛ عکس از آنوبانینی
حمام گنج علی خان؛ کرمان


دراين موزه ديدني به کمک مجسمه هاي مومي بسيار زيبا و اشياء و وسايل گوناگون، آداب و سنن اصيل و گاه فراموش شده به نمايش گذاشته شده است. براي ديدار از گنجينه به ياد ماندني مردم شناسي گنجعليخان از نظر آنوبانینی بايد از سردر زيباي آن شروع کرد. جايي که آجرهاي ساده و نيلي، حاشيه اي از سنگ مرمر، نقاشيهاي زيباي سردر و مقرنس بندي زيبا نماي بيروني سردر حمام را در جلوه اي زيبا و با شکوه به نمايش مي گذارد و هر رهگذري را به درون فرا مي خواند. بر سردر حمام که بخشي از نقاشيهاي عهد صفوي آن به تازگي مرمت شده، کتيبه شعري به خط نستعليق بر سنگ مرمر حک شده که مصرع آخر آن سال اتمام بنا را با تبديل به حروف ابجد نشان مي دهد.

"کسي نداده نشان در جهان چنين حمام" سال 1020 هجري قمري

سردر حمام چنان زيباست که هماهنگي کامل خود را با بازار پرشکوه و ديگر بناهاي
مجموعه گنجعليخان به تمام معنا حفظ کرده. بر سقف پرشکوه سردر و در ميان نقاشي هاي زيباي آن نام "استاد سلطان محمد معمار يزدي" که طراح و معمار همه بناهاي گنجعليخان است به چشم مي خورد.


سنگ زمان؛ حمام گنجعلی خان؛ کرمان؛ عکس از آنوبانینی
سنگ زمان؛ حمام گنجعلی خان؛ کرمان


اين حمام مجموعه اي از تلفيق هنرمعماري و کاربرد مصالح گوناگون با فضاي مناسب است. در اين حمام همه فضاها به بلوري تراش خورده مي مانند و همچون جواهري نفيس جلوه مي کنند. نور فضاهاي حمام به طريقي استاندارد از سقف تهيه شده، به نحوي که نورگيرها معمولا در مرکـــز يا دورادور سقف ها جاي گرفته اند و کاملا با هندسه سقف هماهنگي پيداکرده اند. اين حمام بنايي است بديع با کاشي کاري ها، نقاشي ها، گچ بري ها، مقرنس کاري ها، حجاري ها و کاربندي هاي زيبا.
حمام گنجعليخان از چند بخش کلي: سردر ورودي، رختکن، گرمخانه، حاکم نشين و نظافت خانه تشکيل گرديده است.


بخشی دیگر از حمام گنجعلی خان؛ کرمان؛ عکس از آنوبانینی
بخشی دیگر از حمام گنجعلی خان؛ کرمان


سردر ورودي داراي طاق نسبتا بلند با تزئين مقرنس بالا بلند و نقاشيهاي زيباي روي آن که تنها قسمت مرکزي نقاشي آن باقي مانده و بر روي ساير قسمتها حدود 70 سال پيش "ميرزا شکرا..." نقاشي نموده. نقاشي روي سردر ورودي حمام، تصوير شيطان است که عمــل استاد "محمد معماريــــزدي" است. مجسمه هاي جالب توجه آن درحالت هاي مختلف در سربينه و گرمخانه نمايش داده شده است.


رختکن
از 6 غرفه مجزا که متعلق به اقشار مختلف جامعه روزگار خود بودند، تشکيل شده و نور آن از طريق سقف نسبتا بلندي تامين مي شود.


گرمخانه
بعد از رختکن و در دو جهت جنوب از طريق راهرويي به هشتي رسيده و سپس با پيچ و خمهاي حساب شده که مانع از خروج هواي گرم و نيز مانع از ديد عموم باشد، به گرمخانه مي رسيم. در قسمت شرق و غرب گرمخانه دو سنگ يکپارچه مرمر سرخ رنگ به شکل محراب نصب گرديده که علاوه بر تامين نور و فضا، طلوع و غروب آفتاب و زمان تقریبی را نشان مي دهد.

خزينه
داراي دو قسمت آب سرد و گرم بوده و در کف آن دو ديگ مسين بزرگ نصب گرديده که گرماي آن از طريق تون يا "گلخن" که در زير خزينه قرار گرفته تامین می شده است. حرارت لازم به وسيله سوزاندن بوته هاي بياباني ایجاد می گردیده.
آب حمام از طريق قنات "شهرآباد" تامين و تا سال 1316 داير بوده است. روش کانال کشي و آبرساني فواره ها بسيار دقيق و بر اصول هندسي حساب شده بسيار جالب توجه مي باشد.
دیگر بناهای مجموعه گنجعلیخان عبارتند از:


چهارسوق
چهارسوق بزرگ گنجعليخان محل تقاطع بازارهاي شمالي، جنوبي و شرقي-غربي است. نماي داخلي آن پس از بازسازي سقف فرو ريخته توسط ميرزا شکرا... که با نقاشيهاي رنگ و روغن در دوره قاجاريه تزئين شده، پوشش و چهره مردم اين دوره را به نمايش مي گذارد. سقف چهارسوق، بلندترين و بزرگترين سقف بازار به شمار مي آيد و به سبک باشکوهي بنا شده است. چهارسوق مسگري نيز در گوشه شمال غربي ميدان واقع شده، بازارهاي مسگري غربي و شمال ميدان را به هم پيوند مي دهد.


بازار گنجعليخان
بازارهاي گنجعليخان نشاني از ميراث اقتصادي اجداد چهارصد سال قبل ما مي باشد که جايگاه پيوند مشتري و مغازه دار شهري و روستايي، بالاشهري و پائين شهري و خريدار و فروشنده مي باشد و از ديرباز قدرتي شکست ناپذير، عليه سلاطين جبار بوده است. صداي پاي رهگذران، گفتگوي مشتريان و فروشندگان و صداي چکش مسگران، همچون نواي دلنشين موسيقي، نوازشگر گوش هر شنونده مشتاقي است که آرزوي سفر به عصر شکوفاي صفوي را دارد. زيرا هنوز هم ادويه و سوغاتي هاي عصر صفوي نظير پسته، حنا، زيره، کتيرا، قاووت، قالي و... در آن يافت مي شود. اين بازار هم از نظر کالبد و هم از نظر کارکرد سرآمد همه بازارهاي کرمان مي باشد و در تلفيقي بي نظير با ساير عناصر اين مجموعه، نمونه کاملي از "معماري ارگانیک" را به نمايش مي گذارد.

مدرسه
اين بنا در سال 1007 هجري قمري، در شرق ميدان به ابعاد 23 × 5/31 متر (با 725 متر مربع زيربنا) در دو طبقه ساخته شده. کتيبه هاي آن به خط استاد عليرضا عباسي، خطاط مشهور عصر صفوي نوشته شده است. کاشيکاري نماي داخلي و بيروني مدرسه از نوع معرق و معقلي است و کاربنديهاي زيبا، مقرض بنديهاي منقوش، گچبريها و نقاشيهاي ديدني، مکمل تزئينات آن مي باشد.
وجود حجره هايي به سبک مدارس مذهبي، سبک معماري، کتيبه سنگي وقف نامه و وجود يک قاب کاشيکاري در ضلع شرقي مدرسه که بر روي آن حديث شريف "انامدينه العلم و علي بابها" نقش بسته است و نيز اسماء متبرکه و آيات قرآني موجود در اين بنا، حکايت از مدرسه بودن آن، در گذشته دارد.


مسجد (سال 1007 هجري قمري)
"مسجد يا نمازخانه گنجعليخان" در شمال شرقي ميدان و همجوار با مدرسه، قرار گرفته است. فضاي داخلي اين مسجد کوچک به ابعاد 25/5 × 5 متر و مساحت 5/27 متر مربع مي باشد. اين مسجد گنجينه اي از تزئينات معماري اسلامي دوره صفوي، نظير گچبري، کاشيکاري، خطاطي، مقــرنس کاري، کاربندي، حجاري و نقاشيهاي زيبا مي باشد. کتيبه پاکار سقف به خط "شهاب الدين کرمانی"، خطاط عصر صفوي است که سوره مبارکه جمعه را با يک رنگ (خط و زمينه) نگاشته است.


ضرابخانه
اين گنجينه ديدني در شمال ميدان واقع شده، بادگير زيباي مجموعه ابراهيم خان بر بالاي آن از داخل ميدان، قابل ديدن است. نماي داخلي اين بنا، با گنبدي بزرگ و هشت ضلعي، شامل چهار ايوان و سه اتاق در گوشه ها است. اين مکان در گذشته محل ضرب سکه هاي رايج بوده و اکنون به گنجينه سکه تبديل شده است. از خاکبرداري کف آن، سکه هاي صفوي و قديمي به دســــت آمده که کارکرد آن را تائيد مي کند.
آب انبار عليمردان خان (1029 هجري قمري)
آب انبار در غرب ميدان واقع شده و از طريق پلکاني سنگن به پائين (پاي آب) راه دارد. طول مخزن 5/19، عرض آن 10 و ارتفاع آن 9 متر مي باشد و با حجم 2000 متر مکعب قادر به تامين آب مصرفي بخشي از شهر بوده مخزن از طریق آب قنات پر مي شده است. سردر اين بنا داراي مقرنس زيباي منقوش و کتيبه هاي سنگي حکاکي شده آن به خط نستعليق مي باشد.
همه این بنا ها شاهکار هایی هستند که بخشی از تاریخ این مرز و بوم را در خود جای داده اند و باید مورد توجه هر ایرانگردی قرار گیرد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
|جوک|

پلیس راه مناطق کوهستانی و برف‌‌گير اعلام کرد: ماشین‌هایی که زنجیر ندارند سینه بزنند

يه مار با يک زرافه اذدواج مي کنند بچشون غورباغه مي شه.
مي دونيد چرا؟ چون بچه دار نمي شدن، از پرورشگاه بچه آوردند!

سره سفره عقد عروس بله نمي گفته. داماد يكم فكر ميكنه و با صدای بلند می گه: عمو زنجير باف!

خانومه 8 قلو بچه دار می شه، ولی می بینن هر کدوم از بچه هاش یه رنگی هستن! تحقیق می کنن می بینن به جای قرص ضد حاملگی اسمارتیز خورده بوده!

غضنفر سوار سمند می شه، صدای یه زن میاد که می گه: درب خودرو باز است. غضنفر درو می بنده می گه: بستم. حالا هر جا قایم شدی بیا بیرون جیگر!

غضنفر بیست تومنی تقلبی میزنه همه می فهمن چون رینگ تراکتور رو اسپرت کرده بوده

|جوک|

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
|اس ام اس|

می دونی چرا معرفت ها کم شده؟ چون همش تو وجود تو جمع شده!

 

گاهی وقتها از نردبان بالا می روی تا دستان خدا را بگیری
غافل از اینکه خدا پایین ایستاده و نردبان را محکم گرفته که تو نیفتی.

 

اگه این روزا حس کردی توی قلبت بجای صدای "تاپ تاپ" صدای اره و تیشه میاد نترس! مریض نشدی... "من دارم توی دلت واسه خودم یک کلبه می سازم"

 

ooooooo<>ooooooo
این ساعت مچی منه. ولی زمانی رو نشون نمی ده. عقربه هاشو مخصوصا در آوردم تا متوجه نشم که چند وقته که ازت دورم.

 

یکی می پرسد: "اندوه تو چیست؟ سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟" برایش صادقانه می نویسم: برای آنکه باید باشد و نیست!

 

گاهی وقتا زندگی تمام حواسشو جمع می کنه تا ببینه تو چی دوست داری تا درست همون ازت بگیره! کاش نفهمه من چقدر دوستت دارم!
فارسی: دوستت دارم
انگلیسى: آى لاویو
ایتالیایی: تیامو
هندی: هومکوتومسه بیارهه.
اسپانیایی: تیکی یورد
آلمانی: ایش لیبه دیش
عربی: احبک
به چيني: ووای نی
ترکی: سنی سویورم
کردی: خوشم ده وی
ديگه به چه زبوني بگم دوستت دارم؟

 

ما عاشق فهم و ادب و معرفتيم
ما خاک قدوم هر چه زيبا صفتيم
از زشتى کردار دگر خسته شديم
محتاج دو پيمانه مى معرفتيم

 

دل هیج کس نمی سوزد برای حال غمناکم
مگر سوزد همان شمعی که می سوزد سرخاکم

 

برای دل من، من از تو آن می طلبم
وز گمشده ی خویش نشان می طلبم
سر هر مصرع را بردار و بخوان
هر چه شد من از تو آن می طلبم!

 

تا کى دل خسته زنگ باید بخورد
هى تهمت نام ننگ باید بخورد
عاشق بشویم هر چه بادابادا
گاهى سر ما به سنگ باید بخورد

 

قسم به Love پاکم
زعشق You هلاکم
اى گل ریشه ریشه
I Love You همیشه

 

دل تو اولین روز بهار... دل من آخرین جمعه سال... و چه دورند و چه نزدیک به هم!

 

ماه من پرده ازآن چهره زیبا بردار / تا فلک لاف نیاید که چه ماهی دارد

انگار پای ثانیه ها لنگ می شه / وقتی دلی برای دلی تنگ می شه

 

قصه ی عشق من و تو به قشنگی خیاله
من و تو ماهی و آبیم که جداییمون محاله

 

اگه خرابی، خرابتم
اگه مستی، شرابتم
اگه هستی، کنارتم
اگه نیستی، به یادتم

 

 2 تا گل نام ببر که با "خ" شروع بشه.
...
...
درسته! خودم و خودت!

 

 

دنیا فدای هر چی دل مهربونه، یه دل فدای اونی که اینSMS رو می خونه...

باغبان در را نبند من فرد گلچین نیستم، من اسیر یک گلم دنبال هر گل نیستم.

 

ΩΘΞΨΓΔΦΛΣΔ
به یک زبان باستانی نوشتم دوستت دارم
فکرشو بکن... از اون قدیما دوستت داشتم!

 

مجنون را به محكومه عدل بردند و گفتند توبه كن. گفت خدايا عاشقم ، عاشق ترم كن

 


هزار گل تقدیم به آینه شکسته ای که لبخند تو را هزار بار تکرار می کند.

 


تق، تق، تق، کیه؟
...
من گدای دوره گردم... اومدم دورت بگردم.

 

 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟¿؟؟؟؟؟؟
ایناهمه تو رو دوست دارن، اونی که غش کرده منم!

 

همیشه نگاهی را باور کن که وقتی از اون دور شدی در انتظار باشه

 


امروز بهترین ساعتم رو شکستم... چون لحظه های بی تو بودن را به رُخم می کشید.
من از ساعت متنفرم، که جای خالی تو را به رخ دلتنگی هایم می کشد!

 

از بچگی بهم یاد دادند که هر ساعت 60 دقیقه است و هر دقیقه 60 ثانیه...
ولی کسی نگفت که هر ثانیه بدون تو 100 ساله.

 

هر وقت تو زندگی رسیدی به جایی که یه در بزرگ با یه قفل گنده داره اصلا نترس!
چون اگه قرار بود باز نشه به جای در، دیوار می ذاشتن.

 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
999
1000
5000
9999
10000
99999
100000
999999999
9999999999999999999999
تا کی می خوای بشماری؟ بیشتر از اینا دوستت دارم!

 

 

به یارو مي گن عروسي پسرت كي هست ؟ ميگه : اين دوشنبه نه ، چهارشنبه بعدي

 

هر روز صبح در آفریقا " آهو " که از خواب بیدار می شود می داند باید تندتر از شیر بدود تا طعمه شیر نشود

و شیر می داند که باید از آهو تندتر بدود تا گرسنه نماند

مهم نیست شیر باشی یا آهو


مهم این است که :


با طلوع آفتاب با تمام توان شروع به دویدن ( حرکت ) کنی

" نلسون ماندلا "

|اس ام اس|

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
|اس ام اس|

وفاي شمع را نازم كه بعد از سوختن ...به صد خاكستري در دامن پروانه ميريزد...نه چون انسان كه بعد از رفتن همدم... گل عشقش درون دامن بيگانه ميريزد...

 


پروانه امشب پر مزن اندر حريم يار من
شايد صداي پرپرت از خواب بيدارش كند ...

 

 

عشق مانند هوا همجا جاري است، تو نفسهايت را قدري جانانه بكش

 

ازم پرسيد :من مال توام؟ گفتم:آره!مال خود خودتم. هر كاري دلت مي خواد باهام بكن. گفت :هر كاري؟ گفتم:آره. ............ تنهام گذاشت و رفت

 

 


گر كسي مي گويد كه براي تو مي ميرد دروغ ميگويد ..

حقيقت را كسي ميگويد كه براي تو زندگي مي كند!!

 


گفتم به گل زرد چرا رنگ مني
افسرده و دلتنگ چرا مثل مني
من عاشق اويم كه رنگم شده زرد
تو عاشق كيستي كه هم رنگ مني

 


مي كشمت سوي خويش . اين كشش قلب ماست ..

قلب تو گر آهن است. قلب من آهنرباست

 

 

میخواهم آینه ای باشم زلال.هرچه شکسته تر بهتر.تا هفت هزار بار در من تکثیر شوی.

 

 

من تمنا کردم
که تو با من باشی
تو به من گفتی
هرگز هرگز
پاسخی سخت و درشت
و مراغصه این هرگز کشت

 

 

برای شکستن من یه اخم کافیه ... نیازی به فریادت نیست واسه اشک ریختنم سکوت تو کافیه ... نیازی به قهر نیست برای مردنم حرف رفتنت کافیه ... نیازی به انجامش نیست

 

 

چشم هایت به من آموخت که با آخرین نگاه اولین رنج آغاز میشود

 

 

نمی دونم گنجشک ها که شبیه هم هستند چه جوری همدیگه رو می شناسن و نمی دونم چند نفر شبیه من هستند که تو دیگه منو نمی شناسی

 

ميخواستم تصوير با تو بودن را نقاشي كنم، ديدم فاصله بينمان در ورق جا نميشود، كمي نزديكتر بيا ميخواهم با تو بودن را حس كنم

 


دوست دارم يه سنگ بردارم و روي اون بنويسم:دلم برات تنگ شده و اونو محکم بکوبونم توي سرت تا بفهمي که فراموش کردن من چقدر دردناکه

 


انچه زيباست عزيز نيست انچه عزيزست زيباست وتو عزيزتريني

 


هرگاه دلت هوايم را کرد، به آسمان بنگر و ستارگان را ببين که همچون دل من در هوايت مي تپند

 


مي دوني چرا دل به دلت دادم؟ به خاطر شباهتت به ماه ، با اين تفاوت كه ماه سه حرف داري ولي تو حرف نداري

 


سالها آرزو ميكردم سايه اش بر سرم باشد.كور بودم و نميديدم او سراسر نور بودو سايه نداشت

 

شما برنده یک دستگاه ماکسیما، یک باب منزل مسکونی و ماهانه 500هزار تومان را سراغ نداری؟ گفتم شاید امر خیری صورت گرفت!

 

همیشه پشت سر هر مرد موفق، زنی است... که نتونسته جلوی موفقیت شو بگیره!

 

زندگي بدون عشق يعني: شلوار كردي بدون كش.

 

می دونی فرق تو با آهن چیه؟
آهن زنگ می زنه، ولی تو حتی یه SMS هم نمی دی!

 

بیشتر مردان موفقیتشان را مدیون زن اولشان هستند و زن دومشان را مدیون موفقیتشان!

 

می دونی چرا زنها بیشتر از مردها عمر می کنند؟
...
...
چون زن ندارن!


تایتانیک با همه مسافراش فدای تو...
...
...
که نشدن! خوردن به کوه یخ

 

نرو پايين سر کاريه
.
.
.
نرو
.
.
.
نرو
.
.
.
سلام، آفرین که به حرف شيطون گوش نکردی، من اين پايين منتظرت بودم.
مي‌خواستم بگم: مسواک بزن هميشه تا دندونات تميز شه!

 

از این پس بج جای واژه نامانوس ام ام اس از کلمه"اس ام اس با مخلفات"استفاده کنیدو

اگه خسته ای: به من تکیه کن
اگه تنهایی: بیا پیشم
اگه بی پناهی: پناهتم
اگه پول می خوای: مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد!

بیتو نمی تونم تو خونه بشینم،
وقتی بیرونم فقط به فکر اینم که زود بیام خونه،
آخه من با تو خیلی راحتم
شلوار کردی!

 

اسمت رو گذاشتم گل، گفتم پژمرده می شی.
اسمت رو گذاشتم خورشید، گفتم غروب می کنی.
اسمت رو گذاشتم خر، تا لااقل بارم رو ببری!

 

مخصوص نیمه شب:
عروسک قشنگ من قرمز پوشیده / تو رختخواب مخمل آبیش خوابیده
عروسک من چشماتو وا کن / اس ام اس تو حالا نگاه کن
عروسکم اوسگول شدی برو لالا کن!

 

می دونی فرق تو با میرزا نوروز چیه؟
میرزا نوروز پول داشت، کفش نمی خرید، تو موبایل داری SMS نمی دی!

 

با شرکت در گروه های هرمی و جمع آوری چند نفر زیرمجموعه متوجه خواهید شد که از خودتون خل تر هم وجود داره و به آینده خود خوشبین می شوید...
- مجمع خل و چل های گلدکوئست!

 

بند تنبونتیم! ولمون کنی... هم ما می ریم، هم آبروتو می بریم!
(جوادترین اس ام اس عشقی تهدید آمیز!)

 

به اندازه صداقت پینوکیو، رفاقت تام و جری و زکاوت پت و مت دوستت دارم!

 

برو پايين دعواست
‏.‏..
.‏.‏.
دير رسيدي 110 بردشون!

 

یک نصیحت مادرانه: روزها استراحت کن تا شبها راحت تر بخوابی

 

دلم برات تنگ شده بود حالا فهيدم چرا...
چون مال کش شلوارم بود!

 

می دونی فرق تو با پینوکیو چیه؟
پینوکیو آدم شد ولی تو آدم نمی شی!

 

اگه تو رو تو بیابون بکارن کاکتوس در میای!
اگه تو رویا بکارن کابوس در میای!
تو کویر بکارن خیارشور درمیای!
تو دل من اگه بکارن... عمرا دربیای!

 

اگه از در بندازی بیرون از پنجره میام؛ اگه پنجره رو ببندی از راه آب میام؛ اگه راه آب رو کیپ کنی از دودکش میام؛ اگه بخاری رو روشن کنی از شیر آب میام؛ اگه شیر آب رو ببندی زمین رو می کنم و از زمین میام!
چاکر شما: سوسک!

 

زنها دو وقت گریه می کنن:
1- وقتی که فریب می خورند.
2- وقتی که می خواهند فریب بدهند!

|اس ام اس|

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
|اس ام اس|

امروز روزه جهانيه خوشکل ترين بهترين و مهربان ترين دوست دنياست


اين روز به تو هيچ ربطي نداره !

 

 

وقتي پير ميشي ممکنه موهاتو از دست بدي يا دندونات بريزه ولي زيبايي هاتو هيچ وقت از دست نمي دي چون آدم چيزهايي که نداره هيچ وقت از دست نمي ده

 

از سوسك مي ترسيم...از له كردن شخصيت ديگران مثل سوسك نمي ترسيم
از عنكبوت مي ترسيم...از اينكه تمام زندگيمون تار عنكبوت ببنده نمي ترسيم
از شكستن ليوان مي ترسيم...از شكستن دل آدما نمي ترسيم
از اينكه بهمون خيانت كنند مي ترسيم...از خيانت به ديگران نمي ترسيم

 

اولي:« به نظر تو، هويج باعث تقويت بينايي مي شود؟»
دومي: «حتما، چون تا به حال هيچ خرگوشي را نديده ام كه عينك زده باشد.»

 


يك نفر مي رود مطب دكتر و مي گويد: «آقاي دكتر، مشكل من اين است كه كسي مرا تحويل نمي گيرد!»
دكتر مي گويد: «مريض بعدي!»

 


روزي سه نفر در مورد مشكلات خود صحبت مي كردند.
اولي گفت: وقتي پاي پله
مي ايستم، نمي دانم بايد بالا بروم يا پايين؟
دومي گفت: وقتي جلو يخچال مي ايستم، نمي دانم در يخچال را ببندم يا باز كنم؟
سومي گفت: خدا را شكر كه من اين قدر دچار فراموشي نيستم. براي اين كه چشم نخورم، به در چوبي مي زنم و بعد مي گويم: «كي در مي زند؟!»

 

یارو مي ره تماشاي رقص باله از اول تا آخرش خواب بوده. بعد ازش مي پرسن چه طور بود؟ ميگه آدماي خيلي خوبي بودن. ديدن من خوابم، رو نوك انگشت راه مي رفتن!

 


برکت پروردگار مثل باران است

اگر می بینی خیس نمی شوی

جایت را عوض کن ..

 

زندگی عین بازی شطرنج میمونه،وقتی بازی بلد نیستی،همه میخوان بهت یاد بدن،وقتی هم یادگرفتی،همه میخواین شکستت بدن

 


عزيزم! يادته روز خواستگاري وقتي ازت پرسيدم چرا مي خواي با من ازدواج كني، چي گفتي؟ شوهر: آره، خوب يادمه، گفتم: مي خواهم يك نفر را در زندگي خوشبخت كنم. زن: خوب، پس چي شد؟ شوهر: خوب، خوشبخت كردم ديگه. زن: كيو خوشبخت كردي؟ شوهر: همون بيچاره اي رو كه ممكن بود با تو ازدواج كنه

 

اگر روزی به یادت گریه کردم،بدان آن روز پیازی رنده کردم.

 


سلام،دیشب خوابتو دیدم داشتی پله های ترقی رو(تی)میکشیدی.

 


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خواستم بیکار نباشی،اینا رو دادم واسشون سئوال بنویسی.

 

در کشتی مشکلات به جای اینکه نا خدا باشیم،باخدا باشیم.

 


یک سی سی دوستت دارم،یک قطره عاشقتم،یک بشکه دروغ گفتم!

 

یه ژیانه میره پشت بوم،میگه تا به من نگیدپژو،نمیام پایین.

 

اگه تورو خواستن اشتباهه ... اگه باتوبودن اشتباهه ... اگه عاشق توبودن اشتباهه ... اگه واسه تومردن اشتباهه ... پس توبهترين و قشنگترين اشتباه زندگي من هستی

 


بزرگی را گفتند زنگی چند بخش است؟
گفت:دو بخش.کودکی و پیری!
گفتند پس جوانی را چه شد؟
گفت:با عشق ساخت.با بی وفایی سوخت. با جدایی مرد

 

زندگي به من آموخت چگونه اشك بريزم ولي اشك نياموخت چگونه زندگي كنم تو به من آموختي چگونه دوستت بدارم ولي نياموختي چگونه فراموشت كنم

 


ميان آسمانم جاى پرواز تو خاليست. عجب حيف است اگر تو بال پروازم نباشى!

 

 

ازم پرسيد چه قدر دوسش دارم گفتم از اينجا تا خدا اشک تو چشاش جمع شد و گفت مگه الان نگفتي خدا از همه به ما نزديکتره؟

 

 

*: من به2 چيز عشق مي ورزم: 1 تو و ديگري وجود تو. به دو چيز اعتقاد دارم:1 خدا وديگري تو. من در اين دنيا 2 چيز مي خواهم:1 تو وديگري خوشبختي تو. من اين دنيا را براي 2 چيز مي خواهم: 1 تو و ديگري براي با تو موندن

 

 

عشق رو به اوني هديه كن كه لايقه ، نه تشنه .
چون تشنه يك روز سيراب ميشه .

 

می شه مثل یک قطره اشک بعضیهارو از چشمت بندازی ولی هیچ وقت نمی تونی جلوی اشکی رو بگیری که با رفتن بعضیا از چشمت جاری می شه

 

 

غربت را

حتما نباید لای الفبای شهری غریب بیابی

و یا جایی

پشت لحظه های آشنا

همین که

عزیزت نگاهش را به دیگری تعارف کند

کافی ست

 

 

متين ترين كلام:عشق جذاب ترين كلام:آشنايي پاك ترين كلام:وجدان تلخ ترين كلام:جدايي زشت ترين كلام:خيانت سخت ترين كلام:تنهايي و بدترين كلام:بي وفايي

 


عمريست كه ويران شده ام ساكت و سرد و پريشان شده ام تا تو آيي و مرا دريابي من اسير شب طوفان شده ام.

 

 

همان فرشته اي هستي كه در بهار قدم مي زني و برگ درختان انتظار پاييز را مي كشند تا جاي پايت را بوسه بزنند.

 

 

خيلي آرزو داري و من يه آرزو و آن اينكه تو به تك تك آرزوهات برسي.

 

 

هنوز در پي جراح زبردست مي گردم تا سرنوشت من و تو را به هم پيوند بزنه.

 

چه كنم تو سلطان جهاني و من درويش خرابات تو ارباب وفايي و من نوكر ارباب

 


عشق گلي است كه 2 باغبان آن را مي پرورانند 1) عاشق 2) معشوق .

  

آنقدر دوستت دارم كه خدا داند
اين اسرار فقط باد صبا داند
نخواهم گل كه گل بي اعتبار است
تمام عمر گل فصل بهار است
تو را خواهم از گلهاي عالم
كه عطر تو هميشه ماندگار است

|اس ام اس|

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

دانلود فیلم جدید و بسیار زیبا و رزمی ِTwin Daggers محصول سال 2008.

کیفیت DVDRip

 

لینک مستقیم

پسورد

www.irmovies.ir

لینک کمکی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

MassariMassari

Say You Love Me
 

TATUTATU
Ya Suwa Shua

 

Avril LavigneAvril Lavigne
Falling Down

 

Gipsy KingsGipsy Kings
GALAVERADA

 

PinkPink
Don't Let Me Get Me

 

DJ BoboDJ Bobo
Where Is Your Love

 

Crazy FrogCrazy Frog
Popcorn

 

MadonnaMadonna
Hung Up

 

Chris De BurghChris De Burgh
A Woman's Heart

 

SuperMaxSuperMax
Love Machine

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

 

http://67.55.32.107/file/T.D.K.08/T.D.K.08.part01.rar
http://67.55.32.107/file/T.D.K.08/T.D.K.08.part02.rar
http://67.55.32.107/file/T.D.K.08/T.D.K.08.part03.rar
http://67.55.32.107/file/T.D.K.08/T.D.K.08.part04.rar
http://67.55.32.107/file/T.D.K.08/T.D.K.08.part05.rar
http://67.55.32.107/file/T.D.K.08/T.D.K.08.part06.rar
http://67.55.32.107/file/T.D.K.08/T.D.K.08.part07.rar
http://67.55.32.107/file/T.D.K.08/T.D.K.08.part08.rar
http://67.55.32.107/file/T.D.K.08/T.D.K.08.part09.rar
http://67.55.32.107/file/T.D.K.08/T.D.K.08.part10.rar
http://67.55.32.107/file/T.D.K.08/T.D.K.08.part11.rar
http://67.55.32.107/file/T.D.K.08/T.D.K.08.part12.rar
http://67.55.32.107/file/T.D.K.08/T.D.K.08.part13.rar
http://67.55.32.107/file/T.D.K.08/T.D.K.08.part14.rar

 

Username & Password For Login:username orum.it3at.org
password orum.it3at.org


Rar Password: olfal

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

Grand Canal Venice

 

The Grand Canal viewed from space in 2001.
The Grand Canal viewed from space in 2001.

The Grand Canal (Italian: Canal Grande, Venetian: Canałasso) is the most important canal in Venice, Italy. It forms one of the major water-traffic corridors in the city. Public transport is provided by water buses and private water taxis, but many tourists visit it by gondola.

At one end the canal leads into the lagoon near Santa Lucia railway station and the other end leads into Saint Mark Basin: in between it makes a large S-shape through the central districts ("sestieri") of Venice. It is 3800 m long, 30-90 m wide, with an average depth of five meters.

 Description

The Grand Canal in Venice, Italy, shot southwards from Rialto Bridge.
The Grand Canal in Venice, Italy, shot southwards from Rialto Bridge.

The Grand Canal banks are lined with Amongst the many are the Palazzi Barbaro, Ca' Rezzonico, Ca' d'Oro, Palazzo Dario, Ca' Foscari, Palazzo Barbarigo and to Palazzo Venier dei Leoni, housing the Peggy Guggenheim Collection. The churches along the canal include the basilica of Santa Maria della Salute. Centuries-old tradition such as the Historical Regatta are perpetuated every year along the Canal.

Because most of the city's traffic goes along the Canal rather than across it, only one bridge crossed the canal until the 19th century, the Rialto Bridge. There are currently two more bridges, the Ponte degli Scalzi and the Ponte dell'Accademia. A fourth bridge designed by Santiago Calatrava is now under construction, connecting the train station to the vehicle-open area of Piazzale Roma. As was usual in the past, people can still take a ferry ride across the canal at several points by standing up on the deck of a simple gondola called traghetto.

«In this way, the mansions arranged along either bank of the canal made one think of objects of nature, but of a nature which seemed to have created its works with a human imagination.»

Most of the palaces emerge from water without pavement: only sailing one can contemplate continuously this peaceful sequence of façades illuminated by water reflections, isolated from people streams and "fenced" with piles. The Grand Canal is thus an enchanted place, contributing to the magic of one of the most beloved cities in the world.

Panorama of Canal Grande.
Panorama of Canal Grande.

 History

 The first settlements

The Grand Canal probably follows the course of an ancient river (maybe a branch of the Brenta) flowing into the lagoon. Adriatic Veneti groups already lived beside the formerly called "Rio Businiacus" before the Roman age. They lived in stilt houses and on fishing and commerce (mainly salt). Under the rule of the Roman empire and later of the Byzantine empire the lagoon became populated and important, and in the early 9th century the doge moved his seat from Malamocco to the safer "Rivoaltus".

Increasing trade followed the doge and found in the deep Grand Canal a safe and ship accessible canal-port. Drainage reveals that the city became more compact over time: at that time the Canal was wider and flowed between small, tide-subjected islands connected by wooden bridges.

The "fondaco" houses

Along the Canal the number of "fondaco" houses increased, buildings combining the warehouse and the merchant's residence.

A portico (the curia) covers the bank and facilitates the ships' unloading. From the portico a corridor flanked by storerooms reaches a posterior courtyard. Similarly, on the first floor a loggia as large as the portico illuminates the hall into which open the merchant's rooms. The façade is thereby divided into an airy central part and two more solid sides. A low mezzanine with offices divides the two floors.

The fondaco house often had two lateral defensive towers (torreselle), as in the Fondaco dei Turchi (13th century, heavily restored in the 19th). With the German warehouse, the Fondaco dei Tedeschi (which is also situated on the Grand Canal), it reflects the high number of foreign merchants working in Venice, where the republic supplied them with storerooms and lodging and simultaneously controlled their trading activity.

More public buildings were built along the Canal at Rialto: palaces for commercial and financial Benches (Palazzo dei Camerlenghi and Palazzo dei Dieci Savi, rebuilt after 1514 fire), a mint. In 1181 Nicolò Barattieri constructed a pontoon bridge connecting Rialto to Mercerie area, which was later replaced by a wooden bridge with shops on it. Warehouses for flour and salt were more peripheral.

 The Venetian-Byzantine style

From the Byzantine empire goods arrived together with sculptures, friezes, columns and capitals to decorate the fondaco houses of patrician families. The Byzantine art merged with previous elements resulting in a Venetian-Byzantine style; in architecture it was characterized by large loggias with round or elongated arches and by polychrome marbles abundance.

Along the Grand Canal these elements are well preserved in Ca' Farsetti, Ca' Loredan (both municipal seats) and Ca' da Mosto, all dating back to 12th-13th century. During this period Rialto had an intense building development, determining the conformation of the Canal and surrounding areas. As a matter of fact, in Venice building materials are precious and foundations are usually kept: in the subsequent restorations, existing elements will be used again, mixing the Venetian-Byzantine and the new styles (Ca' Sagredo, Palazzo Bembo). Polychromy, three-partitioned façades, loggias, diffuse openings and rooms disposition formed a particular architectural taste that continued in the future.

The Fourth Crusade, with the loot obtained at the sack of Constantinople (1204), and other historical situations, gave Venice an Eastern influence until the late 14th century.

 The Venetian Gothic

Gothic architecture found favor quite late, as a splendid flamboyant Gothic ("gotico fiorito") beginning with the southern façade of the Doge's Palace. The verticality and the illumination characterizing the Gothic style are found in the porticos and loggias of fondaco houses: columns get thinner, elongated arches are replaced by pointed or ogee or lobed ones. Porticos rise gently intertwining and drawing open marbles in quatrefoils or similar figures. Façades were plastered in brilliant colors.

The open marble fascias, often referred as "laces", quickly diffused along the Grand Canal. Among the 15th century palaces still showing the original appearance are Ca' d'Oro, Palazzo Bernardo, Ca' Foscari (now housing the University of Venice), Palazzo Pisani Moretta, Palazzi Barbaro, Palazzo Cavalli-Franchetti.

 Renaissance

By the start of the 15th century Renaissance architecture motifs appear in such buildings as the Palazzo Dario and thePalazzo Corner Spinelli; the latter was designed by Mauro Codussi, pioneer of this style in Venice. Ca' Vendramin Calergi, another of his projects (now hosting the Casino), reveals a completed transition: the numerous and large windows with open marbles are round-arched and have columns in the three classical orders.

Classical architecture is more evident in Jacopo Sansovino's projects, who arrived from Rome in 1527. Along the Canal he designed Palazzo Corner and Palazzo Dolfin Manin, known for grandiosity, for the horizontal layout of the white façades and for the development around a central courtyard. Other Renaissance buildings are Palazzo Papadopoli and Palazzo Grimani. Several palaces of this period had façades with frescoes by painters such as Il Pordenone, Tintoretto, Paolo Veronese, all of them unfortunately lost.

 The Venetian Baroque

In 1582 Alessandro Vittoria began the construction of Palazzo Balbi (now housing the Government of Veneto), in which Baroque elements can be recognized: fashioned cornices, broken pediments, ornamental motifs.

The major Baroque architect in Venice was Baldassarre Longhena. In 1631 he began to build the magnificent Santa Maria della Salute basilica, one of the most beautiful churches in Venice and a symbol of Grand Canal . The classical layout of the façade features decorations and by many statues, the latter crowning also the refined volutes surrounding the major dome.

Longhena later designed two majestic palaces like Ca' Pesaro and Ca' Rezzonico (with many carvings and chiaroscuro effects) and Santa Maria di Nazareth church (Chiesa degli Scalzi). For various reasons the great architect did not see any of these buildings finished, and they were all modified after his death but the Salute.

Longhena's themes recur in the two older façades of Palazzo Labia, containing a famous fresco cycle by Giambattista Tiepolo. In the Longhenian school grew Domenico Rossi (San Stae's façade, Ca' Corner della Regina) and Giorgio Massari, who later completed Ca' Rezzonico.

The 16th and 17th centuries mark the beginning of the Republic's decline, but nevertheless they saw the highest building activity on the Grand Canal. This can be partially explained by the increasing number of families (like the Labia) becoming patrician by the payment of an enormous sum to the Republic, in financial difficulties. Once gained this status, these families provided themselves of adequate residences on the Canal, often inducing other families to renew theirs.

 Neoclassical architecture

Neoclassical architectures along the Canal date to 18th century: during the first half was built San Simeone Piccolo, with an impressive corinthian portico, central plan and a high copper-covered dome ending in a cupola shaped as a temple. Date to the second half Massari's Palazzo Grassi.

The Pescaria at Rialto.
The Pescaria at Rialto.

Modern

After the fall of the Republic 1797 the housing in Venice got frozen, as symbolized in the unfinished San Marcuola and Palazzo Venier dei Leoni (Peggy Guggenheim Collection seat). Patrician families lost their desire of self-exaltation and many of them died out. Several historical palaces were pulled down, but most of them survived and good restorations have saved their 18th century appearance. The most important are publicly owned and host institutions and museums.

Religious buildings underwent the consequences of religious orders suppression decreed by Napoleon in the Kingdom of Italyperiod. Many churches and monasteries were deprived of furnishings and works of art, changed their function (like Santa Maria della Carità complex, now housing the Gallerie dell'Accademia) or were demolished. The Santa Croce complex naming a sestiere was situated in Papadopoli Gardens area; Santa Lucia complex (partially designed by Palladio) was razed to the ground to build Santa Lucia Station.

The Kingdom of Italy accession restored serenity in the city and stimulated a housing resumption on Grand Canal respecting its beauty, often reproduced in Gothic Revival architectures like the Pescaria at Rialto.

Gondolas on Grand Canal.
Gondolas on Grand Canal.

 Events

On the first Sunday of September takes place the Historical Regatta ("Regata Storica"), a competition between Venetian boats watched by thousands of people from the banks or from floating stands. Competitions are preceded by a historical procession ("Corteo Storico") remembering the entrance of the Queen of Cyprus Catherine Cornaro after abdication in 1489: gondoliers in costumes sail in typical 16th century boats following the Bucentaur, doge's state galley.

The Feast-day of the Madonna della Salute

On November, 20st Venetians thank the Virgin Mary for saving from the plague epidemic in 1630-38 with a pilgrimage to Santa Maria della Salute. Pilgrims cross Grand Canal on a temporary pontoon bridge from Campo Santa Maria Zobenigo, and enjoy stalls and traditional dishes.

Itinerary

RIGHT SIDE LEFT SIDE
Ponte della Libertà
Santa Chiara ex-monastery (Police Headquarter) Railway area
Canale di Santa Chiara
Calatrava's bridge
Piazzale Roma vaporetto station Railway Department old seat
Rio Novo
Papadopoli Gardens
Rio della Croce
Palazzo Emo Diedo (Tirali, 17th century) Santa Lucia Station
Wool-cloth Weavers Guildhall
San Simeone Piccolo (18th century)
Palazzo Adoldo
Palazzo Foscari-Contarini Santa Maria di Nazareth or Chiesa degli Scalzi
Ponte degli Scalzi
Rio Marin Ferrovia vaporetto station
Campo San Simeon Grande Palazzo Calbo Crotta
Rio Tera' dei Sabbioni
Palazzo Gritti Palazzo Flangini (Giuseppe Sardi, 16th century)
Palazzo Corner Scuola dei Morti (Confraternity praying at funerals)
Palazzo Donà Balbi San Geremia (18th century)
Palazzo Zen Palazzo Labia (17th century, frescoes by Giambattista Tiepolo)
Riva di Biasio vaporetto station Canale di Cannaregio
Palazzo Marcello Toderini Palazzo Emo
Palazzo Querini
Rio di San Zan Degolà Palazzo Correr Contarini Zorzi
Palazzo Giovanelli Palazzo Gritti
Casa Correr San Marcuola (18th century, unfinished)
Traghetto Museo Traghetto San Marcuola
Fondaco dei Turchi (Venetian-Byzantine, Venetian Museum of Natural History) San Marcuola vaporetto station
Rio del Fondaco dei Turchi Rio di San Marcuola
Fondaco del Megio Ca' Vendramin Calergi (Mauro Codussi, Renaissance, 15th-16th century; Wagner died here; Casino winter seat)
Palazzo Belloni Battagia (Baldassare Longhena, Baroque, 17th century)
Rio di Ca' Tron
Ca' Tron (16th century, IUAV) Palazzo Marcello (Benedetto Marcello was born here)
Palazzo Duodo Palazzo Erizzo
Palazzo Priuli Bon Palazzo Soranzo Piovene
San Stae vaporetto station Palazzo Emo at Maddalena
San Stae (18th century) Palazzo Molin Querini
Gold Craftsmen Guildhall Rio della Maddalena
Rio della Rioda Palazzo and Palazzetto Barbarigo
Palazzo Coccina Giunti Foscarini Giovannelli
Rio della Pergola Palazzo Gussoni Grimani Della Vida
Ca' Pesaro (Longhena, Baroque, 17th century, Museum of Modern Art) Rio di Noale
Rio di Ca' Pesaro (or delle Due Torri) Palazzetto da Lezze
Palazzo Donà Palazzo Boldù
Palazzo Correggio Palazzo Contarini Pisani
Ca' Corner della Regina (18th century; Caterina Cornaro was born in a previous palazzo on the same area)
Ca' Favretto (Giacomo Favretto lived here) Rio di San Felice
Rio di San Cassiano Palazzo Fontana Rezzonico (Pope Clement XIII was born here)
Palazzo Morosini Brandolin Palazzo Giusti
Fondamenta dell'Olio Ca' d'Oro (Gothic, 15th century, Galleria Franchetti)
Ca' d'Oro vaporetto station
Palazzo della Pretura Palazzo Giustinian Pesaro
Rio delle Beccarie Ca' Sagredo
Pescaria (Gothic Revival, 20th century) Campo Santa Sofia
Traghetto Pescaria Traghetto Santa Sofia
Campo della Pescaria Palazzetto Foscari
Palazzo Michiel dalle Colonne
Fabbriche Nuove (Sansovino, 16th century) Palazzo Michiel del Brusà
Palazzo Smith Mangilli Valmarana
Rio dei Santi Apostoli
Ca' da Mosto (Venetian-Byzantine, 13th century)
Palazzo Bollani Erizzo (Pietro Aretino lived here)
Rio di San Giovanni Crisostomo
Fabbriche Vecchie (Scarpagnino, 16th century) Campiello del Remer
Palazzo Civran
Palazzo Ruzzini
Rio del Fontego dei Tedeschi
Palazzo dei Camerlenghi (Renaissance, 16th century) Fondaco dei Tedeschi (XVI century, Poste italiane seat in Venice)
Rialto Bridge
Palazzo dei Dieci Savi (Scarpagnino, 16th century) Riva del Ferro
Fondamenta del Vin Rialto vaporetto station
Palazzo Dolfin Manin (Sansovino, Renaissance, 16th century, Banca d'Italia Venice seat)
Rio di San Salvador
Palazzo Bembo (Gothic, 15th century; Pietro Bembo was born here)
Traghetto Rialto
Traghetto San Silvestro Ca' Loredan (Venetian-Byzantine, 13th century, Municipal seat)
Casa Ravà (Gothic Revival, 20th century) Ca' Farsetti (Venetian-Byzantine, 12th-13th century, Municipal seat)
San Silvestro vaporetto station Palazzo Cavalli
Palazzo Barzizza Palazzo Grimani (Renaissance, 16th century, Appellate court)
Palazzo Giustinian Businello
Rio dei Meloni Rio di San Luca
Palazzo Papadopoli Palazzo Corner Contarini dei Cavalli
Palazzo Tron
Palazzo Donà Palazzo D'Anna Viaro Martinengo Volpi di Misurata
Palazzo Donà della Madoneta
Rio della Madoneta Palazzo Querini Benzon
Palazzo Bernardo (Gothic, 15th century) Rio di Ca' Michiel
Palazzo Querini Dubois Palazzo Curti Valmarana
Palazzo Grimani Marcello Palazzo Corner Spinelli (Codussi, Renaissance, 15th century)
Ca' Cappello Sant'Angelo vaporetto station
Rio di San Polo Casa Barocci
Palazzo Barbarigo della Terrazza (16th century) Rio di Ca' Garzoni
Palazzo Pisani Moretta (Gothic, 15th century) Palazzo Garzoni
Palazzo Tiepolo Traghetto Garzoni
Palazzo Tiepolo Passi Fondaco Marcello
Palazzo Giustinian Persico Palazzo Corner Gheltoff
Rio di San Tomà Palazzi Mocenigo (16th-17th century; Giordano Bruno, Thomas Moore and Lord Byron stayed here)
Traghetto San Tomà
Palazzo Marcello dei Leoni
Palazzo Dolfin
San Tomà/Frari vaporetto station
Palazzo Dandolo
Palazzo Civran Grimani
Rio della Frescada Palazzo Contarini delle Figure (Andrea Palladio stayed here)
Palazzo Caotorta-Angaran
Palazzo Balbi (Vittoria, Renaissance with Baroque elements, 16th century; Government of Veneto seat) Palazzo Erizzo Nani Mocenigo
Rio di Ca' Foscari
Ca' Foscari (Gothic, 15th century; University of Venice main seat) Palazzo Da Lezze
Palazzi Giustinian (Gothic, 15th century; Richard Wagner stayed here) Palazzo Moro-Lin
Ca' Bernardo
Palazzo Bernardo Nani Palazzo Grassi (Massari, Neoclassical, 18th century)
Ca' Rezzonico (Longhena, Massari; 17th-18th century; Museum of 18th century-Century Culture)
Rio di San Barnaba San Samuele
Palazzo Contarini Michiel San Samuele vaporetto station
Ca' Rezzonico vaporetto station Casa Francheschinis (20th century)
Traghetto San Barnaba Traghetto San Samuele
Palazzetto Stern Palazzo Malipiero
Rio Malpaga
Palazzo Moro ("Otello's house")
Palazzo Loredan dell'Ambasciatore (Gothic, 15th century)
Rio di San Trovaso
Palazzi Contarini degli Scrigni and Corfù Ca' del Duca
Rio del Duca
Palazzo Falier
Palazzo Mocenigo Gambara Palazzo Giustinian Lolin (Longhena, 17th century)
Palazzo Querini
Scuola Grande di Santa Maria della Carità (Massari, 18th century; Gallerie dell'Accademia) Palazzo Civran Badoer Barozzi
Accademia vaporetto station Rio di San Vidal
Santa Maria della Carità (Gothic, 15th century; deconsecrated, now part of Gallerie dell'Accademia museum) Campo San Vidal
Ponte dell'Accademia
Palazzo Brandolin Rota (Toti dal Monte owned it) Palazzo Cavalli-Franchetti (Gothic, 15th century; Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti)
Palazzo Contarini Dal Zaffo (Gothic and Renaissance elements, 15th century)
Palazzo Balbi Valier Palazzi Barbaro
Palazzo Loredan (Cini Foundation) Palazzo Benzon Foscolo
Rio di San Vio Palazzetto Pisani
Campo San Vio Rio del Santissimo
Palazzo Barbarigo (modern mosaics) Palazzo Succi
Palazzo Da Mula Casa Stecchini
Palazzo Centani Morosini
Ca' Biondetti (Rosalba Carriera lived here) Casina delle Rose (Antonio Canova and Gabriele D'Annunzio worked here)
Palazzo Venier dei Leoni (Peggy Guggenheim collection) Palazzo Corner della Ca' Granda (Sansovino, Renaissance, 16th century; Province of Venice and Prefect seat)
Rio delle Torreselle Rio di San Maurizio (Venice)
Palazzo Dario (Renaissance, 15th century) Palazzo Minotto
Palazzo Barbaro Wolkoff (Eleonora Duse lived here) Palazzo Barbarigo
Rio della Fornace Rio di Santa Maria Zobenigo
Palazzo Salviati Santa Maria del Giglio vaporetto station
Palazzo Orio Semitecolo Benzon Palazzo Venier Contarini
Traghetto S.Gregorio Traghetto S.Maria del Giglio
Casa Santomaso Palazzo Pisani Gritti
Palazzo Genovese (Gothic Revival, 19th century) Rio delle Ostreghe
San Gregorio ex-abbey Palazzo Ferro Fini (Regional Council of Veneto)
Rio della Salute
Salute vaporetto station Palazzo Contarini Fasan (Gothic , 15th century; "Desdemona's house")
Basilica di Santa Maria della Salute (Longhena, Baroque, 17th century) Palazzo Contarini
Palazzo Michiel Alvisi
Patriarchal Seminary Palazzo Badoer Tiepolo
Punta della Dogana Ca' Giustinian (Gothic, 15th century; municipal, Venice Biennale offices)
Rio di San Moisè
Hotel Bauer (Gothic Revival, 19th century)
Palazzo Treves de Bonfili
Palazzo Vallaresso Erizzo
Harry's Bar
San Marco/Vallaresso vaporetto station
Fonteghetto della Farina (Renaissance, 15th century)
Venice Pavilion

 Sister projects

References

 • A. Zorzi, P. Marton I Palazzi Veneziani – Magnus Ed., Udine 1989; ISBN 88-7057-083-5
 • M. Brusegan La grande guida dei monumenti di Venezia - Newton & Compton Ed., Roma 2005; ISBN 88-541-0475-2.
 • E. e W. Eleodori Il Canal Grande. Palazzi e Famiglie – Corbo e Fiore Editori, II ed., Venezia 2007; ISBN 88-7086-057-4.
 • Guida d'Italia – Venezia. 3a ed. Milano, Touring Editore, 2007. ISBN 978-88-365-4347-2.
 • Alvise Zorzi, P. Marton. I Palazzi Veneziani. Udine, Magnus, 1989. ISBN 88-7057-083-5.
 • Venezia e provincia. Milano, Touring Editore, 2004. ISBN 88-365-2918-6.
 • Raffaella Russo. Palazzi di Venezia. Venezia, Arsenale Ed., 1998. ISBN 88-7743-185-7.
 • Umberto Franzoi, Mark Smith. Canal Grande. Venezia, Arsenale Ed., 1993. ISBN 88-7743-131-8.
 • Giuseppe Mazzariol (a cura di). I Palazzi del Canal Grande. Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1989.
 • Gianjacopo Fontana. Venezia monumentale - I Palazzi. Venezia, Filippi Ed., 1967.
 • Andrea Fasolo, Mark Smith. Palazzi di Venezia. Venezia, Arsenale Ed., 2003. ISBN 88-7743-295-0.
 • Terisio Pignatti (a cura di). Le scuole di Venezia. Milano, Electa, 1981.
 • Silvia Gramigna, Annalisa Perissa. Scuole di Arti, Mestieri e Devozione a Venezia. Venezia, Arsenale Coop
 • Giuseppe Tassini. Curiosità Veneziane. Venezia, Filippi Ed., 2001.


کانالهای شهر ونیز

کانالهای شهر ونیز و قایقهایی که بر روی آنها جریان دارند یکی از زیباترین جاهای دنیا را بوجود آورده اند. تصور اینکه بر روی یکی از این قایقها سوار شده اید ودرروی کانالهای باریک به آرامی حرکت می کنید و در زیر نور ماه به موسیقی دلنشینی گوش می سپارید بسیار خیال انگیز است .شما همچنین می توانید دو یا سه کیلومترراهم در روی کانالهای عریض به دیدن مناظر دل انگیز بپردازید. در شهر ونیز 150 کانال آبی وجود دارند که به منزله خیابانهای شهر هستند. در این شهر هیچ جاده یا خیابانی برای وسایل نقلیه وجود ندارد. همگان از مردم محلی گرقته تا توریستها وجهانگردان باید یا با پای پیاده و یا از طریق قایق درشهر رفت وآمد کنند. معموﻷ سریع ترین وارزانترین وسیله رفت وآمد پای پیاده است چراکه در حدود 400 پل برای پیاده ها وجود دارد که ونیز را به برخی جزیره های کوچک اطراف متصل می کند. برای مسیرهای طولانیتر معموﻷ ازاتوبوسهای قایقی استفاده می شود . کانالهای اولیه ونیز در پنج قرن پس از میلاد برروی لجنزاری ساخته شدند چراکه ساکنان این شهرمی خواستند از حملات بربرها درامان باشند.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
 
 
Why Cappadocia is special
Cappadocia in Turkey has a surreal landscape fashioned by ancient floods and winds that partially eroded a volcanic based plateau. Numerous fanciful formations were created including the conical ones nicknamed fairy chimneys (see photo).

Carved-out dwellings and churches
The rock formations were soft, which encouraged persecuted people (mainly early Christians) to flee to the Cappadocia wilderness to carve dwellings and churches out of them.
The new arrivals also dug into the many canyon cliff walls to produce multi story communities reached only by ladders, steep foot paths and treacherous footholds.
Most of the surviving carved-out dwellings and churches in Cappadocia date from the 10th and 11th centuries. Some inns have such rooms (with modern amenities) - imagine the thrill of sleeping in a hotel room that was built nearly a thousand years ago.

Underground city
Cappadocia offers a host of other interesting experiences including exploring the underground city of Derinkuyu. Local inhabitants temporarily hid in it while invading armies marched overhead. This subterranean human warren has complex room mazes going down eight levels. Concealed wells, air shafts and food supplies made it self-sufficient for long durations.

What leading travel books say about Cappadocia
Derinkuyu in Cappadocia is a truly spectacular, many-layered underground city.
Turkey
Globetrotter Guides

The eerie landscape of Cappadocia is a natural wonder.
Turkey
Open Road Guides


كاپادوكيا ( Kapadokya )


منطقه كاپادوكيا ، زيباترين نقطه جهان از نظر ادغام طبيعت و تاريخ است . حوادث طبيعي دودكش هاي جن را بوجود آورده و در طول تاريخ نيز انسانها ، در داخل اين دودكش هاي جن ، خانه و كليسا ساخته و با تزئين داخل آنها با كاشي هاي چيني آثار هزاران ساله تمدن را تا به امروز آورده است.

Strabon كه از نويسندگان دوران آنتيك امپراتوري Augustus بود در كتاب 17 جلدي خود به نام Geographika ( آناطومي 12،13،14) حدود كاپادوكيا را از جنوب به كوههاي توروس، از غرب به اكسراي و از شرق به مالاتيا و از شمال به سواحل درياي سياه نوشته است.

امروزه منطقه كاپادوكيا ، منطقه محصور در استانهاي نوشهير ، آكسراي ، نيغده ، قيصريه و كير شهير است . منطقه سنگي كاپادوكيا بعنوان يك منطقه محدودتر شامل اوچ حصار ، اورگوپ ،آوانوس ، گورمه ، درين كويو ، كايماكليو حومه ايهلارا مي باشد. 

خانه هاي لانه كبوتري سنتي حجاري شده در بين سنگهاي كاپادوكيا ، استقلال منطقه را به زبان مي آورد. اين خانه ها در قرن 19 از سنگهاي بريده شده ، تخته سنگها و يا كناره ها ساخته شده است. سنگ كه تنها مصالح معماري منطقه است ، از نوع سنگهاي آتشفشاني بوده كه پس از خروج آن از دهانه و بعلت نرم بودن به آساني قابل كار مي باشد ليكن پس از برخورد با هوا سخت شده و به يك سنگ بسيار مقاوم تبديل مي شود . با توجه به فراواني مصالح مورد استفاده و حجاري آسان آنها، صنعت سنگ كاري مخصوص در منطقه توسعه يافته و بعنوان يك معمار سنتي در آمده است . هم هال و هم درب خانه ها چوبي است. قسمت بالاي دربها با نقوش گلهاي پيچك تزيين يافته است. خانه هاي لانه كبوتري موجود در منطقه در اواخر قرن 19 و در قرن 18 ساخته شده است. بخشي از خانه هاي لانه كبوتري كه از نظر هنر نقاشي اسلامي بسيار مهم است بعنوان كليسا و يا عبادتگاه ساخته شده است . سطح خانه هاي لانه كبوتري از طرف هنرمندان محلي با كتيبه هايي تزيين يافته است.

 • نوشهير

 • نيغده

 • آكسراي

 • قيصريه

 • كير شهير

 • اورگوپ

 • آوانوس

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 


Why Carlsbad Caverns is special
Carlsbad Caverns in the USA is gargantuan – so far about 50 kilometers (30 miles) of its caves have been explored. An estimated 500 kilometers (300 miles) have yet to see man or light.
It has colossal stalactites, stalagmites and other limestone formations buried deeper in the earth than the Eiffel Tower is high.
Carlsbad Caverns is in the middle of nowhere in a desert-mountain region of New Mexico in the southwestern USA, yet it draws visitors from around the world.

Cave-seeing options
You can take a self-guided or ranger-led tour down safe and easy subterranean sightseeing trails. Prefer not to walk a thousand feet down into the Carlsbad Caverns innards? You can board a quick-descending elevator. Whatever you do, bring a jacket or sweater - the cave temperature is a cool 13C (56F) throughout the year.

Big Room
The deep down Big Room is the most popular attraction of Carlsbad Caverns. Its ceiling is as high as a 20 story building and the floor area is larger than a dozen football fields. Strategically positioned hidden flood lights give this chamber an eerie, other world appearance.

Nature’s bat show
Visitors who stay until dusk at Carlsbad Caverns enjoy an awesome treat. They get to see hundreds of thousands of nocturnal bats swarming out of the cave openings to feed on insects. This stunning sight occurs only during warm weather months (the bats winter in Mexico).

What leading travel books say about Carlsbad Caverns
The fantastic and grotesque formations of Carlsbad Caverns fascinate visitors.
USA
Frommer's

Carlsbad Caverns is an incomparable realm of gigantic subterranean chambers.
America's National
Parks
Fodor's

 


Carlsbad Caverns is a national park, whose primary feature is a massive series of caves 700 feet underneath the Guadalupe mountains (ironically putting them about level with the planes below, where the city of Carlsbad lies.) Paved, handrail guided paths snake down from the surface and into the main chambers, with an elevator that runs every 15 minutes for those looking for a more direct route. (With this method, much of the caverns are wheelchair accessible.)

Visitors can experience Carlsbad Caverns solo, with rented portable equipment for an audio tour, or as part of a guided tour. Ticket prices for adults run $6 for a pass (that is valid for three days) and children 15 or under get in free. The tours start at $7 and can run up to $20, depending on which one you purchase. First time visitors are recommended to go it alone, with audio equipment, or take just the basic tour. The pricier tours actually allow you to go into parts of the cave off the main trail that most visitors experience, and see new chambers, making them good for a second day or return visit. NOTE: The progressively rougher terrain on the more advanced tours causes the park to bar children 6 and under from participating.

Park Features

The natural entrance to the cave provides a seating area for when the bats leave the cave at dusk, and a paved path down into the cave. While it can get quite hot outside, the inside of the cave is comfortably in the high 50's all year long. Bring a light sweater.

 • Visitor's center - Giftshop, Food to eat, restrooms, as well as information on the history of the park.
 • Descent from the surface - If you're fit enough for a brisk walk down a mountain path, then I highly recommend you skip the elevator and make the descent from the surface. A gaping hole leads you into the first chamber, where light pours in from the surface, and you double back along the hillside like any mountain trail. You get to see more parts of the cave this way, and really feel like you're exploring. Once you're done, you can take the elevator back up.
 • Elevator down - Runs every 15 minutes to and from the visitor's center.
 • Underground restaurant/concession stand. Eat a meal 700 feet below the earth's surface.
 • Hiking Paths - If you're up for desert hiking, the surface has its own hiking trails.
 • Bat Show - The Entrance to the cave has an amphitheatre shaped sitting area, where you can watch the bats come out at sunset. No cameras allowed, however. Too many jerks couldn't follow the "no flash photography" rule and were blinding the bats.

Carlsbad Caverns Photos

Carlsbad, NM


غاری زیبا در مکزیک

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

Why the Suez Canal is special
The 160 kilometer (99 mile) long Suez Canal connects the Mediterranean Sea with the vast waters of Asia (via the Red Sea). Without it, a cargo ship sailing from Italy to Singapore would have to go around the southern tip of Africa, doubling the travel time and distance. Travelers marvel at the unusual sight of an endless parade of super-tankers, container ships, and other large ocean-going vessels taking a shortcut through the barren desert.

Sightseeing tip
Stand back far enough from the canal banks so you see the moving boats but not the canal's water. The giant ships appear to be sliding through the dry desert sands in the middle of nowhere.

Earlier canals
The Suez Canal is not the first water link between the Mediterranean and Red Sea. The Persians built a sophisticated canal system around 500 BC - and, later, the Romans and Sixth century Arabs did the same. These routings cut an appreciably different path through the desert than the modern canal does.
In the 1700s, Napoleon vaguely conceived the current Suez Canal route but the waterway wasn't built until nearly a century later (by a joint British and French venture).

What leading travel books say about the Suez Canal
The Suez Canal is the most traveled stretch of water in the world.
Egypt
Insight Compact Guides

The Suez Canal ships carry 14 percent of the world's trade.
Egypt
Passport Illustrated
Guides


کانال سوئز آبراهی اصطناعی از عمل انسان است که دریای سرخ به دریای مدیترانه متصل می‌کند. این کانال از سمت مغرب صحرای سینا واقع شده‌است.

 طول کانال

درازی کانال سوئز ۱۶۳ کیلومتر می‌باشد از بورسعید در ساحل دریای مدیترانه ، تا برسد به شهر السویس در کرانهٔ دریا دریای سرخ. در نیمه راه دریاچهٔ المرة کانال به دوقسمت می‌کند، قسمتی از کانال در شمال دریاچهٔ «اَلمُرةَ» واقع می‌باشد ، وقسمتی از جنوب دریاچهٔ «اَلمُرةَ» قرار دارد. «کانال سوئز» کشتی‌هایی که از اروپا ودولت‌های متوسطه به سوی آسیا روانه هستند هدایت می‌کند. قبل از احداث «کانال سوئز» کشتی‌ها ناچار بودند از آبراه رأس الرجاء الصالح عبور کنند واز قاره آفریقا بگذرند. همچنین قبل احداث این کانال کشتی‌ها بارهای خود را در ساحل دریای مدیترانه تخلیه کرده واز راه زمینی به شهر السویس درساحل دریا سرخ رسانده، دوباره با کشتی از دریا سرخ به سوی آسیا عبور می‌داده‌اند.

 سعید پاشا وکانال سوئز

«سعید پاشا» سومین فرمانروای مصر ، نواده محمد علی پاشا بنیان گذار سلسله خدیوی مصر، بر این باور بود که می‌توان دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل کرد. براساس همین فکر بود که ساختن کانال سوئز را که مقدر بود در زمان فرمانروایی پسر عمویش خدیوی اسماعیل پاشا به پایان برسد آغاز کرد. فکر متصل کردن دریای سرخ به دریای مدیترانه از دوران مصر باستان وجود داشت. کانال فعلی سوئز که دو دریای ، مدیترانه و «سرخ» را مستقیماً و نه از طریق نیل به یکدیگر مربوط می‌کند، زاییده فکر مهندس فرانسوی فردینان دولسپس است وشاید باور سعید پاشا سومین خدیوی مصر به عملی بودن این فکر نیز ناشی از تفکرات «فردینان دولسپس» باشد. این پروژه عظیم که با کار اجباری کشاورزان مصری به ثمر رسیده بود؛ در سال ۱۸۶۹ به پایان رسید و حمل ونقل از آن آبراه آغاز گردید. می‌گویند مراسم افتتاح کانال سوئز به پول آن روز(۱۳۶ سال پیش) نزدیک به یک میلیون جنیه (پوند) انگلیسی خرج برداشت و فرمانروایان بزرگ اروپا مانند «فرانسوا ژوزف» امپراتور اتریش و ولیعهد «پروس» در این مراسم حضور یافتند. اندکی پس از افتتاح کانال سوئز، در زمان نخست وزیری دیزرائیلی ، دولت بریتانیا ۴۴ درصد سهام شرکت کانال سوئز را از خدیوی مصر خریداری نمود و بقیه سهام نیز به دست سرمایه داران فرانسوی افتاد و خود مصر عملاً هیچگونه کنترل و نظارت مالی برکانال سوئز نداشت. بدین ترتیب کمپانی کانال سوئز تبدیل به یک شرکت انگلیسی ، فرانسوی شد. «دیزرائیلی» حاصل تلاش درخشان خود را درگزارش کوتاه و جاودانه به ملکه ویکتوریا تقدیم کرد و در پایان آن چنین نوشت: «و حالا کانال سوئز مال شماست سرور من» به مرور ایام داشتن سهام کانال سوئز موجب آن شد که مستشاران مالی انگلستان در تمامی شؤون اداری مصر دخالت کنند. در حقیقت هر وزارتخانه‌ای یک مستشار انگلیسی داشت که همه کاره بود. در سال ۱۸۸۲ یک مصری وطن پرست به نام احمد عرابی پاشا که وزیر جنگ بود، زیر بار دخالت مستشار انگلیسی ارتش مصر نرفت و یک شورش مسلحانه تمام عیار سراسر مصر را فرا گرفت. با سرکوب این قیام و دستگیری «عرابی پاشا» انگلستان به اشغال نظامی مصر و سودان پرداخت و این اشغال استعماری ۷۰ سال به طول انجامید و سرانجام با کودتای مصر و عقد قرارداد جدیدی میان مصر و انگلستان به پایان رسید. با آن که در سال ۱۹۵۶ در ماجرای ملی شدن کانال سوئز، می‌رفت که مصر دوباره به اشغال انگلستان و فرانسه درآید اما مقتضیات زمان نقشه انگلستان وفرانسه را نقش برآب کرد و نیروهای بیگانه خاک مصر را برای همیشه ترک نمودند. ویژگی‌های کانال سوئز برای آن که از اهمیت کانال سوئز ، در زمان ملی شدن آن آگاه شویم ناگزیر باید به اسناد ونوشته نیم قرن پیش مراجعه کنیم زیرا موقعیت ژئوپلتیکی و اقتصادی کانال در آنزمان به مراتب بیشتر از امروز بود. خوشبختانه نگارنده این گزارش در آرشیو خود کتابی دارد به نام «ممالک همجوار» و ناشر این کتاب انتشارات اقبال است. کتاب مزبور در حقیقت مجموعه سخنرانی‌های «فتح الله حکیمی» استاد «دانشگاه جنگ» می‌باشد که در سال ۳۴- ۱۳۳۳ در آن دانشگاه ایراد شده‌است. در این کتاب به پیرامون مشخصات کانال سوئز آمده‌است : کانال سوئز معبری است به طول ۱۰۳ میل که دریای مدیترانه را به بحر احمر متصل نموده و بدین وسیله اقیانوس هند را از طریق مدیترانه به اقیانوس اطلس متصل می‌سازد و همچنین قاره عظیم آفریقا را از پیکر بزرگ آسیا و اروپا جدا می‌نماید. عمق کانال بالغ ۳۴ تا ۳۶ پا بوده و عرض آن از ۱۹۷ پا کمتر نیست به عبارت دیگر این کانال دارای مشخصاتی است که اغلب ناوگان عظیم اقیانوس پیما می‌توانند در آن رفت و آمد نمایند. ساختمان این معبر آبی بین دوقاره آسیا و اروپا تقریباً ۳۰ میلیون جنیه انگلیسی تمام شده ودر هفدهم نوامبر ۱۸۶۹ راه ایاب و ذهاب ناوگان کشورهای اروپا را به کرانه‌های زرخیز آسیا وخاور دور گشود.

 تاریخچه کانال سوئز

«خلاصه: تاريخچه حفركانال از چند قرن پيش ازميلاد تا سال 1959 ميلادي، اطلاعاتي درباره كتيبه‌هاي سه‌گانه داريوش بزرگ، ترجمه فارسي كتيبه سوم، تذكراتي درباره پاره‌اي از لغات استفاده شده در كتيبه‌ها.


داريوش بزرگ و حفركانال سوئز 

تاريخچه‌ي حفر كانال سوئز، آنطوركه «هرودت» مينويسد، به‌چندين قرن پيش ازميلاد مسيح برميگردد. درقرن هفتم پيش از ميلاد يكي از فراعنه‌ي مصر موسوم به «نكو»ي دوم به‌فكر حفر كانالي افتاد تا بحر احمر را از طريق ييك از انشعابات رود نيل به‌درياي مديترانه متصل نمايد. دربند 158 از كتاب دوم «هرودت» مي‌خوانيمك «فرزند پسامتيك Pasmmétique «نكو» نام داشت و درمصر سلطنت ميكرد. وي نخستين كسي بود كه حفركانالي راكه به درياي اريتره Erythrée ميرفت، آغاز كرد…..». پاره‌اي از مورخين ديگر ازجمله «استرابون» حفر اين كانال‌را به زمانهاي بسيار دور و حتي دوره‌ي سلطنت ميانه‌ي مصر (1788-2160 پيش ازميلاد) نسبت ميدهند. بهرتقدير كار حفر كانال پس‌از مصائب فراواني كه ببار آورد، بدستور «نكو»ي دوم متوقف گرديد. مورخين علل گوناگوني را براي متوقف ماندن عمل حفاري ذكر كرده‌اند. «هرودت» علت اين امررا ادعاي هاتفي دانسته كه حفر كانال‌را بمنزله‌ي اقدامي به‌سود اقوام وحشي پيشگويي كرده است. حدود يك قرن پس‌ازاين تاريخ، داريوش بزرگ كه حفر اين‌كانال را از نظر نظامي و اقتصادي مفيد تشخيص داده بود، اقدام به ادامه‌ي حفر كانال كرد. مصر ازسالها پيش، يعني اززمان سلطنت كمبوجيه‌ي دوم به شاهنشاهي هخامنشي ملحق شده بود. داريوش بزرگ نيز درسال 517 پيش‌از ميلاد به‌مصر لشكر كشيد و آنجارا مجدداً فتح كرد. «هرودت» مينويسد كه پس‌از «نكو»ي دوم «…. داريوش پارسي حفر كانال را ادامه داد. طول اين كانال باندازه‌ي چهار روز بحرپيمايي است و عرض آن‌چنانست كه دو ناو جنگي به سه رديف پاروزدن كه از روبرو بهم برسند، ميتوانند درآن كانال عبور كنند. آب اين‌كانال ازنيل ميرسد. كانال مذكور ازمحلي شروع ميشود كه اندكي بالاتر از شهر بوباستيس Boubastis قرار دارد و ازكنار پاتوموس كه از شهرهاي عربستان است، ميگذرد و به‌درياي اريتره ختم ميشود …..». پس‌از اين تاريخ بطلميوس دوم (246-285 پيش ازميلاد) اقدام به‌حفر گودالهايي بين درياچه‌ي تلخ و بحر احمر كرد و آب‌بندهايي احداث نمود تا بدين وسيله سرزمين مصررا ازخطر غرق شدن نجات دهد.

پس‌از ميلاد مسيح نيز اشخاص بسياري به‌فكر اتصال درياي مديترانه به بحر احمر افتادند، تااينكه سرانجام كانال سوئز به‌شكل امروزي خود باتوجه به نقشه‌هاي يك اطريشي بنام «نگرلي» Negrelli توسط «فردينان دولسپس» F. de Lesseps فرانسوي حفر گرديد. عمليات حفاري درسال 1859 ميلادي درزمان سعيد پاشا خديو مصر آغاز شد و كانال درهفدهم نوامبر 1869 درزمان اسمعيل پاشا افتتاح گرديد. طول اين كانال كه ازپرت سعيد تا بندر سوئز ادامه دارد، 161 كيلومتر و عمق آن 12 متر است. درسال 1956 ميلادي جمال‌عبدالناصر (1970-1918 ميلادي) بمنظور تأمين هزينه‌هاي احداث سد اسوان كانال مورد نظررا ملي اعلام كرد و ازشركت خارجي كانال سوئز خلع يد نمود. اين كانال در ششم ژوئن 1967 ميلادي براثر جنگ ميان اعراب و اسرائيل موقتاً بسته شد و هنوز هم عبورومرور درآن صورت نميگيرد.

از داريوش بزرگ سه‌كتيبه به يادبود حفر اين كانال بجا مانده است. اين كتيبه‌ها در روي سنگ سماق نقر گرديده و درفاصله‌ي 33 كيلومتر از سوئز، كمي بطرف غرب كانال امروزي ، پيدا شده‌اند. درروي كتيبه‌ي اول كه دو كپيه ازآن بدست آمده، فقط نام «داريوش» كنده شده است. كتيبه‌ي دوم به سه‌زبان فارسي باستان، عيلامي و آكادي نوشته شده است. نوشته‌‌هاي فارسي باستان دراين كتيبه‌شش‌سطر، عيلامي چهار سطر و آكادي سه سطر است. كتيبه‌ي سوم كه حاكي از حفر كانالي از بحر احمر تا رود نيل است، دوازده سطر به‌زيان فارسي باستان دارد و درزير آن كتيبه‌اي به زبان عيلامي موجود است كه هفت سطر ازآن تا حدودي باقي مانده است. كتيبه‌ي آكادي كه احتمالاً درزير نوشته‌هاي عيلامي قرار داشته، بكلي ازبين رفته است. درپشت اين نوشته‌ها، كتيبه‌ي ديگري به‌خط قديم مصر (هيروگليف) كنده شده كه از كتيبه‌هاي فارسي باستان و عيلامي طولاني‌تر است و احتمالاً همان مطلب مربوط به‌حفر و افتتاح كانال را به‌نحو مفصل‌تري دربر دارد. بخش پاياني اين كتيبه نيز ازبين رفته و آن مقداري هم كه باقي مانده است خوانا نيست.

درخصوص كتيبه‌هاي داريوش بزرگ در سوئز مطالعات بسياري صورت گرفته است كه بخشي ازآن به‌شرح زير است:

1- تولمن H.C. Tolman در كتابي موسوم به Ancient Persian Lexicon and Texts ، ناشويل Nashville ، سال 1908 ميلادي، ص 52-49.

2- ويسباخ F.H. Weissbach در كتابي موسوم به Die Kelinschriften der Achameneniden ، ليپزيگ 1911 ميلادي، ص 105-102.

3- سن Sukumar Sen در كتابي موسوم به Old Persian Inscription of the Achameneniden Emperors كلكته 1941 ميلادي ص 111-108، ص 113.

4- كنت R.G. Kent در Journal of Near Eastern Studies ، سال 1942 ميلادي، شماره‌ي اول، ص 421-415.

5- شايل V. Scheil در Bulletin de l'Institut français de l’archéologie orientale. درسال 1930 ميلادي، شماره‌ي 30، ص 297-292.

6- براندنشتاين Wilh. Brandenstein در Wiener Zeitschrift fuer die Kunde des Morgenlandes ، سال 1932 ميلادي، شماره‌ي 39، ص 76.

7- كنت، دركتابي موسوم به Old Persian ، چاپ دوم، نيوهاون 1953 ميلادي، ص 111، ص 147-146.

اين كتيبه‌ها، تا آنجا كه اين نويسنده اطلاع دارد، سه‌بار به‌زبان فارسي برگردانده شده است.

1- علي سامي، تمدن هخامنشي، شيراز 1341 خورشيدي، جلد اول، ص 179. دراين كتاب هرسه كتيبه به فارسي برگردانده شده، ولي ترجمه‌ي كتيبه‌ي سوم مغشوش و مغلوط است.

2- شارپ R.N. Sharp ، فرمانهاي شاهنشاهان هخامنشي، شيراز 1343 خورشيدي، ص 99-98. دراين كتاب فقط متن فارسي باستان و ترجمه‌ي سوم آمده است.

3- حبيب‌الله شاملويي، تاريخ ايران، تهران 1347 خورشيدي، ص 74-73. دراين كتاب فقط كتيبه‌ي سوم به‌فارسي برگردانده شده است.

مضمون كتيبه‌هاي فوق‌‌الذكر براساس متن اصلي كه توسط «منان» و «دارسي» چاپ شده، با مقايسه‌ي متن «اوپر» آنطور كه در كتاب اخيرالذكر «كنت» (ص 174-146) آوانويسي شده، بشرح زير است:

. . .

(كتيبه‌ي اول)

(به‌زبان فارسي باستان، به‌خط ميخي، شامل چهار سطر)

داريوش

. . .

(كتيبه‌ي دوم)

(به‌زبان فارسي باستان، به‌خط ميخي، شامل شش سطر)

داريوش شاه بزرگ، شاهنشاه، شاه دهيوها، شاه دراين بوم (=سرزمين) بزرگ، پسر وشتاسپ، هخامنشي.

. . .

(كتيبه‌ي سوم)

(به‌زبان فارسي باستان، به‌خط ميخي، شامل دوازده سطر)

بغ بزرگ [است] اهورمزدا كه آن آسمان را داد (=آفريد) كه اين بوم‌را داد كه انسان‌را داد كه براي انسان شادي داد كه داريوش را شاه كرد كه به‌داريوش شاه شهرياريِ بزرگِ نيك اسبِ نيك مرد را فرا برد (=پيشكش كرد). من[م] داريوش شاه بزرگ، شاهنشاه، شاه دهيوهاي بسيار نژاد (= داراي نژادهاي گوناگون بسيار)، شاه دراين سرزمينِ بزرگِ بدور (=پهناور)، پسر وشتاسپ، هخامنشي. گويد داريوش شاه: من پارسي‌ام، ازپارس مصر را گرفتم، من فرمان دادم اين جوي (=كانال) را بكنند، از رودي به‌نام نيل كه درمصر جاري است تا به‌دريايي كه از پارس ميرود. پس ازآن، اين جوي كنده شد، آنسان كه من فرمان دادم و ناوها از مصر ازميان اين جوي به‌‌پارس آمدند، آنسان كه مرا كام (=اراده) بود.

. . .

در اين سه‌كتيبه چندين واژه، اسم خاص و مطالبي مربوط به‌دستور زيان بچشم ميخورد كه احتياج به توضيح دارد. دكتر جمال رضايي مرا متوجه كرد كه بهتر است بجاي «شاهِ شاهان» عنوان «شاهنشاه» را بكار برد. اصولاً بايد توجه داشت كه درعهد هخامنشيان هيچيك از حكمرانان محلي عنوان «شاه» نداشته‌اند و هرگاه كسي جرأت ميكرد تا خويشتن‌را بگزاف «شاه» بنامد، شاهنشاه هخامنشي درصدد سركوبي او برميآمد. عمال خود هخامنشيان نيز چنانكه ميدانيم «شهربان» (ساتراپ9 ناميده ميشدند. ابتدا در فاصله‌ي زماني بين اسكندر و تأسيس سلسله‌ي ساسانيان بود كه حكمرانان پاره‌اي از نواحي مهم ايران عنوان «شاه» را براي خود برگزيدند و درعهد ساسانيان نيز اين عنوان را حفظ كردند. بنابراين بكاربردن برگردان تحت‌اللفظي «شاهِ شاهان» (King of King) اگر براي شاهان ساساني درست باشد، براي شاهان هخامنشي چندان صحيح نيست، كگر آنكه مراد از اين عنوان شاهي باشد كه بر شاهان بيگانه مسلط شده است. دراينصورت نيز بايد يادآور شوم كه شاهان بيگانه پس‌از شكست از شاه هخامنشي ديگر بهيچ‌وجه عنوان «شاه» نداشته‌اند كه داريوش يا شاهان ديگر هخامنشي خودرا «شاهِ شاهان» بنامد. اين اشتباه فقط و فقط ازآنجا ناشي شده كه صورت فارسي باستان اين عنوان، بدون توجه به‌سابقه‌ي تاريخي آن، بطور تحت‌اللفظي به‌فارسي نو و زبانهاي ديگر برگردانده شده است. بنظر اين نويسنده بهتر است درهرصورت اين عنوان به‌صورت تركيبي «شاهنشاه» استعمال گردد. واژه‌ي «دهيو» كه درفارسي باستان- dahyu است، بصورت «ديه، ده» به‌فارسي نو رسيده است. اين واژه دراصل داراي مفهوم بسيار بزرگتري بوده و «اقليم، سرزمين، استان» معني ميداده است. واژه‌ي «بغ» كه درفارسي باستان بصورت- baga آمده دراصل بمعناي «بخشنده» است. اين صفت خداوند (بخش كننده‌ي روزي) بعدها بجاي موصوف خود نشسته است. درفارسي نو واژه‌هايي نظير «بخش، باغ، باژ، باج، بخت، فغ …» و جزء اول نام شهر «بغداد» و شهرك «بجستان» واقع درجنوب خراسان و شهرك «بيدخت» واقع در گناباد ازهمين ريشه‌ي bag است. نام بهستان يا بيستون نيز كه صورت اصلي آن «بغستان» بوده، ازهمين ريشه‌و بمعناي «جايگاه خداوند» است. لقب خاقان چين «فغپور» نيز دراصل بصورت «بغپور» بمعناي «پسر خدا» بوده است.

نام «داريوش» كه درفارسي باستان بصورت- dârayavahu است، از- dâraya بمعناي «دارنده» و-vau بمعناي «خواسته، نيكي» تشكيل شده و رويهمرفته بمعناي «ثروتمند» است. اين واژه بصورت «داراب» به‌فارسي نو رسيده است. داريوش بزرگ كه دوران سلطنتش از 521 تا 486 پيش از ميلاد طول كشيد، پسر وشتاسپ بود. خود وي دركتيبه‌ي اول بهستان (سطر 6-4) نسب خودرا چنين شرح ميدهد: «… پِدر من وشتاسپ، پدر وشتاسپ ارشام، پدر ارشام آريارمن، پدر آريارمن چَشپش، پدر چشپش هخامنش ….». نام «وشتاسپ» با توجه به‌جزء دوم آن، از اوستايي به فارسي باستان وارد شده و بمعناي «دارنده اسب لاغرميان» است. جزء اول نام «هخامنش» درفارسي باستان-haxâ بمعناي «دوست» و جزء دوم آن-manis است كه در فارسي نو بهمان صورت «منش» باقي مانده است. اين نام رويهمرفته «دوست منش» معني ميدهد. دكتر جمال رضايي به‌من يادآوري كرد كه درايران باستان پزشكان به سه‌گروه (داروپزشك، كاردپزشك، سخن‌پزشك) تقسيم ميشدند و دسته‌ي اخير با اين‌صفت «دوست منش» وصف ميگرديدند. البته بايد دراينجا اضافه كنم كه هيچگونه قرينه‌اي مبني براينكه جد اعلاي داريوش «سخن‌پزشك» بوده باشد، دردست نيست. درباره‌ي معناي واژه‌ي «اهورمزدا» كه در فارسي باستان- Auramazdâ(h) است، حدس‌هاي گوناگوني زده‌اند. تصور ميكنم اين واژه مركب از دوجزء- Aura + mazdâ باشد. جزء اول كه در اوستا بصورت- ahura آمده، از ريشه‌ي ah «بودن» است و «هست‌كننده، خداوند جان» معني ميدهد. جزء دوم مركب است از – ma از ريشه‌ي man بمعناي «انديشيدن» و- dâ از ريشه‌ي dâ بمعناي «دادن، آفريدن». جزء دوم را ميتوان رويهمرفته بصورت «دهنده‌ي مينش و خرد، خداوند خرد» معني كرد. بنابر اشتقاق مذكور، واژه‌ي «اهورمزدا» همانطور كه فردوسي نيز گفته است «خداوند جان‌وخرد» معني ميدهد. واژه‌ي «مصر» درمتن فارسي باستان بصورت- mudrâya است. اين سرزمين همانطور كه پيش ازاين شرحش گذشت، توسط كمبوجيه‌ي دوم و همچنين داريوش بزرگ فتح گرديد و درشمار ايالات شاهنشاهي هخامنشي درآمد. واژه‌اي كه بصورت «نيل» برگردانده شده، درمتن اصلي- Pirâva است. اين واژه در قبطي Piero بمعناي «رود بزرگ» است.

دونكته‌ي مربوط به‌دستور زبان نيز در كتيبه‌ي سوم جلب توجه ميكند. سطر چهارم از كتيبه‌ي سوم را ميتوان به‌دوصورت «منم داريوش، منم شاه بزرگ» يا «منم داريوش شاه بزرگ» برگرداند. واژه‌ي «شاه» بمعناي «كسي كه حكومت ميكند» درفارسي باستان ميتواند هم صفت و هم اسم واقع شود. درفارسي نو نيز چنين حالتي وجود دارد. درسطر هشتم و نهم كتيبه‌ي سوم درمتن اصلي چنين آمده است: «من فرمان دادم اين جوي را كندن». دربسياري از زبانهاي مرده‌وزنده پس از فعل «فرمودن» درجمله‌ي فرعي مصدر ميآيد.

نميدانم چه‌چيز علي سامي را برآن داشته است تا سطر هشتم از كتيبه‌ي سوم را بصورت «بهمراهي پارسيان مصر را گرفتم» برگرداند. اگر چه بخش بزرگي از سپاه داريوش را پارسي‌ها تشكيل ميدادند و همكاري آنان درفتح مصر و همينطور سرزمين‌هاي ديگر ميتوانسته است مؤثر باشد، ولي متن فارسي باستان كتيبه‌بهيچ‌وجه گوياي چنين ادعايي نيست و ترجمه‌ي مذكور بدون ترديد نادرست است.

 اداره کانال سوئز

به غیر از نیروهای زبده‌ای که تاکنون در سربازخانه‌های «اسماعیلیه» و در قرارگاه‌های طول کانال، مستقر بوده‌اند

اهمیت سوئز

اهمیت سوئز در سال‌های اخیر به قدری بوده‌است که ساختمان‌های بیشمار وشهرهای بزرگی در آن حوالی به وجود آمده‌است. یکی از اینها شهر و بندر زیبای سوئز است که در کرانه شمالی دریای احمر بوده و آب شیرین آن از طریق کانال منشعبه از رود نیل و از حوالی قاهره تهیه می‌شود. این کانال آب شیرین در سال ۱۸۶۳ میلادی ساخته شد و قسمت عمده آن در مسیر همان کانال قدیمی است که دریای نیل را به بحر احمر متصل می‌ساخته‌است.در زمان قدیم آب شیرین برای شهر سوئز فقط از چاه‌هایی در ۳ میلی شهر تهیه می‌شد. لنگرگاه‌های سوئز باشهر دومیل مسافت دارد ولی خودشهر روی زمین‌های تازه‌ای که از دریا گرفته شده بنا گردیده‌است. سوئز محل «قرنطینه» زائرین به مکه معظمه می‌باشد و در اسلکه‌های آن وسایل تعمیر ناوگان جنگی و کشتی‌های اقیانوس پیما موجود است. شهر «اسماعیلیه» نیز در کرانه یکی از دریاچه‌های متصل به کانال ساخته شده و محل اتصال خط آهن قاهره به خط آهن سراسری کانال می‌باشد. هم اکنون شهر زیبا و بزرگی به نام شهر و «بندر فؤاد» در آن نواحی در دست ساختن می‌باشد. یکی از نقاط معروف کانال سوئز ایستگاه معروف «قنطاره» می‌باشد که لرد «الن بی» ازآنجا خط آهنی به اورشلیم کشید و به وسیله همان راه فلسطین را تحت تصرف بریتانیا درآورد. سرعت سیر کشتی در کانال به حداکثر ۱۲ کیلومتر در ساعت بالغ می‌گردد، به غیر از دریاچه‌های آب تلخ که کشتی می‌ تواند سریعتر در آن حرکت کند. هزینه عبور از کانال سوئز همیشه مورد بحث فراوان بوده و در سال ۱۸۸۳ چنین تثبیت شد که برای هر تن بار ۹ فرانک و نیم و برای هر نفر مسافر ۱۰ فرانک اخذ شود و درآمد سهام کمپانی از ۲۵ درصد بیشتر نشود و هرچقدر بیشتر شد تا موقعی که هزینه هر تن بار به ۵ فرانک تقلیل نیافته از این مبلغ تجاوز ننماید. که از کانال سوئز عبور می‌کنند از بریتانیا و سایر کشورهای مشترک المنافع می‌باشند. بدین ترتیب هزینه عبور کالا و مسافر از این کانال پس از کشمکش‌ها و کنفرانس‌های بسیار در لندن تعیین گردید وحتی بعضی از سرمایه داران انگلیسی تهدید کردند که اگر هزینه حمل و نقل از کانال تقلیل نیابد آنها خودشان کانال دیگری در همان جا به وجود خواهند آورد. من باب مثال در سال ۱۹۵۲ میلادی صدها ناو اقیانوس پیما وتقریباً یک میلیون نفر مسافر و ۸۶‎/۱۳۶‎/۰۰۰ تن بار از طریق کانال حمل گردیده و درآمد آن به ۲۶‎/۷۳۰‎/۰۰۰ لیره انگلیسی بالغ گردیده‌است.

 وجه تمایز کانال سوئز

وجه تمایز کانال سوئز با سایر معبرهای آبی در دنیای امروزه کانال‌های بیشماری مشغول کار می‌باشند.شاید طولانی ترین کانال دنیا «کانال ترکمنستان» به طول ۱۱۰۰ میل در ریگزارهای آسیای میانه و «ولگا» - «دون» و غیره در روسیه بوده باشند و چنانچه اتحاد جماهیر شوروی مدعی است در زمان ما شهر مسکو بندرگاه پنج دریا از طریق کانالها می‌باشد. کانال «کرنتین» در جنوب یونان به طول تقریبی چهار میل نیز یکی از معبرهای مهم آبی شمال مدیترانه‌است که در ۹ نوامبر ۱۸۹۳ ساخته و از آن وقت مورد استفاده ناوگان ملل قرار گرفته ولی شاید هیچ یک از کانال‌های دنیا به اهمیت کانال سوئز و پاناما نمی‌رسند. اغلب معبرهای آبی که از لحاظ اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند مانند کانال‌های داخلی انگلستان سالهاست که از کار افتاده‌اند و در اغلب کشورها از لحاظ اقتصادی ساختمان راه آهن و راه‌های شوسه بر راه‌های آبی برتری دارد ولی کانال سوئز دارای جنبه نظامی ، سیاسی ، اقتصادی جهانی است. کار این کانال نیز با سایر کانال‌های دنیا متفاوت است. وضع جغرافیایی و خاصیت ارضی سوئز طوری است که کوه‌های بزرگ در راه نبوده مثلاً مانند کانال پاناما برای عبور کشتی مجبور به ساختن دروازه‌های عظیم و بالا بردن سطح آب به ارتفاعات بلند نمی‌باشند و دفاع از کانال نیز تا اندازه‌ای سهل تر است و فعالیت‌های تخریبی دشمن احتمالی نمی‌تواند این معبر آبی را به کلی از کار بیندازد. گرچه باید گفت: اگر یک کشتی تصادفاً در کانال غرق شود مدتها طول خواهد کشید تا راه کانال از نو بازگردد. البته باید متذکر گردید که کشورهای غربی کانال سوئز را خیلی نزدیک به دشمن احتمالی خود روسیه تلقی می‌نمایند.

کانال سوئز از نقطه نظر ما

کانال سوئز از نقطه نظر ما و خلیج فارس و کلیه بنادر جنوب ایران فقط از راه کانال سوئز می‌توانند به جنوب اروپا و شمال آفریقا متصل شوند مواد نفتی ایران فقط از کانال سوئز به کشورهای صنعتی اروپا عرضه می‌گردد. کانال سوئز در حیات بازرگانی ایران بسیار اهمیت دارد ولی وقایع نظامی احتمالی در سوئز احیاناً در زندگی اقتصادی و سیاسی مادی مدخل خواهد بود. امید است که نه تنها این کانال برای بهبود تجارت مردم دنیا به کار رود بلکه برای بالا بردن سطح زندگی مردم مسلمان جهان با فایده تر از پیش گردد. بنا بر پیمان ۱۸۸۸ میلادی که در قسطنطنیه به امضا رسید این کانال بر روی کشتی‌های عموم ملل باز است ولی باید در نظر داشت که این معبر آبی با رنج فراوان کارگران اجباری مصری ساخته شده و امروز مردم مترقی مصر حق دارند از عبور ناوگان دشمنان خود مانند اسرائیل جلوگیری کنند و آنها حق دارند در سرنوشت این منبع حیاتی خویش کاملاً ذی نفوذ باشند. برای اطلاع بیشتر از اهمیت کانال سوئز و تاریخچه آن رجوع کنید.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

Cathedral of Chartres

Chartres Cathedral*
UNESCO World Heritage Site

Cathedral of Chartres
State Party  France
Type Cultural
Criteria i, ii, iv
Reference 81
Region** Europe and North America
Inscription history
Inscription 1979  (3rd Session)
* Name as inscribed on World Heritage List.
** Region as classified by UNESCO.
Chartres floorplan
Chartres floorplan
Chartres roofline and profile rises over the modern town.
Chartres roofline and profile rises over the modern town.
West end of Chartres
West end of Chartres

The Cathedral of Our Lady of Chartres, (French: Cathédrale Notre-Dame de Chartres), located in Chartres, about 80 km from Paris, is considered one of the finest examples in all France of the Gothic style of architecture.

From a distance it seems to hover in mid-air above waving fields of wheat, and it is only when the visitor draws closer that the city comes into view, clustering around the hill on which the cathedral stands. Its two contrasting spires — one, a 105 metre (349 ft) plain pyramid dating from the 1140s, and the other a 113 metre (377 ft) tall early 16th century Flamboyant spire on top of an older tower — soar upwards over the pale green roof, while all around the outside are complex flying buttresses.

Contents

 Pilgrimages and the legend of the Sancta Camisa

Even before the early Gothic cathedral was built, Chartres had been a place of pilgrimage. When ergotism (more popularly known in the Middle Ages as "St. Anthony's fire") afflicted many victims, the crypt of the original church became a hospital to care for the sick.[1]

According to legend, since 876 the Cathedral's site has housed a tunic that was said to have belonged to the Blessed Virgin Mary, the Sancta Camisia. The relic had supposedly been given to the Cathedral by Charlemagne who received it as a gift during a crusade in Jerusalem. In fact, the relic was a gift from Charles the Bald and it has been asserted that the fabric came from Syria and that it had been woven during the first century AD.

As was believed, since 876 the Church (the one preceding the Cathedral) housed the tunic that had belonged to the Blessed Virgin Mary, the Sancta Camisia, making the town a popular site for religious pilgrimage.

When the first Cathedral (begun in 1145 as an expansion of old church) burned down, the relic was thought to be lost in the fire. As the story is told, the people despaired when they believed that their sacred relic had perished too. But, after three days of cooling, priests who had taken shelter in the underground vaults emerged from the ruins, amongst many witnesses, with the relic intact. All this was accounted for and announced as a miracle by a papal legate and Cardinal from Rome—who was conveniently visiting. This "miracle of survival" was taken to be a sign from Mary herself. And, in turn, the dramatic recovery of the Sancta Camisia reinvigorated enthusiaism for the cathedral project, and began to draw contributions from most of Europe, subsequently leading to an increase in the scope and magnificence of the new cathedral.

The church was an especially popular pilgrimage destination in the 12th century. There were four great fairs which coincided with the main feast days of the Virgin: the Purification, the Annunciation, the Assumption and the Nativity. The fairs were held in the surrounding area of the cathedral and were attended by many of the pilgrims in town for the feast days and to see the cloak of the Virgin. Thus, for hundreds of years, Chartres has been a very important Marian pilgrimage center; today the faithful still come from the world over to honour the relic.

As a consequence, several cathedrals have occupied the site, most of which fell to that all too common scourge of town life in the Middle Ages: wooden construction without chimneys, periodic fire sweeping uncontrolled through towns without firefighting equipment, in an age reliant on burning wood for heat and cooking.

The cathedral was the most important building in the town of Chartres. It was the centre of the economy, the most famous landmark and the focal point of almost every activity that is provided by civic buildings in towns today. In the Middle Ages, the cathedral functioned sometimes as a marketplace, with the different portals of the basilica selling different items: textiles at the northern end; fuel, vegetables and meat at the southern one. Sometimes the clergy would try, in vain, to stop the life of the markets from entering into the cathedral. Wine sellers were forbidden to sell wine in the crypt, but were allowed to do business in the nave of the church and avoid the taxes which they would have to pay if they sold it outside. Workers of various professions, such as carpenters and masons, gathered in the cathedral seeking jobs.

History

Begun in the 12th century under the driving influence of the local bishop, the cathedral established several new architectural features never seen before (flying buttresses and the arches used) and pioneered new techniques for construction at high elevations above ground (such as the conversion of war machines known as trebuchets into hoisting cranes). Before this, nothing had ever been built at such heights.

The existing cathedral at Chartres is one of various French Gothic masterpieces built because fire had destroyed its predecessors. During its early construction, the cathedral was burned down once, nearly consumed by fire a second time, and formed the focal point of several tax revolts and riots which were incited by a local countess and influential town burgers who opposed the increased influence of the church and especially the onerous taxes being used to finance its construction. The cathedral is still the seat of the Diocese of Chartres, in the Roman Catholic ecclesiastical province of Tours.

After the first cathedral of any great substance burnt down in 1020 (prior to this, other churches on the site had disappeared in smoke), a new Romanesque basilica which included a massive crypt was built under the direction of Bishop Fulbert and later under the direction of Geoffroy de Lèves.

Jamb statues of Old Testament queen and two kings
Jamb statues of Old Testament queen and two kings

However, following a fire in 1134 which destroyed much of the rest of the town but spared the basilica, construction of a new building on the Romanesque foundations of the earlier church was begun in 1145 in a blaze of enthusiasm dubbed the 'Cult of the Carts.' During this religious outburst a crowd of more than a thousand penitents dragged carts filled with building provisions including stones, wood, grain, etc. to the site.[2]

Disaster struck yet again on the night of June 10, 1194, when lightning created a blaze that left only the west towers, the façade between them, and the crypt. The fire destroyed all but the west front of the cathedral (and much of the town), so that part is in the "early Gothic" style. The body of the cathedral was rebuilt between 1194 and 1220, a comparitively short span for medieval cathedrals. It has a ground area of 10,875 m² (117,058 square ft²)

Rebuilding, with the help of donations from all over France, began almost immediately, using the plans laid out by the first architect, still anonymous, in order to preserve the harmonious aspect of the Cathedral. The enthusiasm for the project was such that the people of the city voluntarily gathered to haul the stone needed from local quarries 8 km (5 miles) away.

Jamb statues of Saints Martin, Jerome, and Gregory
Jamb statues of Saints Martin, Jerome, and Gregory

Work began first on the nave and by 1220 the main structure was complete, with the old crypt, along with the mid-12th-century Royal Portal which had also escaped the fire, incorporated into the new building. On October 24, 1260, in the presence of King Louis IX, the cathedral was finally dedicated.[3] However, the full set of spires that appears to have been planned for it in the early thirteenth century was never completed. Description

The plan is cruciform, with a 28 m long nave, and short transepts to the south and north. The east end is rounded with an ambulatory which has five semi-circular chapels radiating from it. The cathedral extensively used flying buttresses in its original plan, and these supported the weight of the extremely high vaults, at the time of being built, the highest in France. The new High Gothic cathedral at Chartres used four rib vaults in a rectangular space, instead of six in a square pattern, as in earlier Gothic cathedrals such as at Laon. The skeletal system of supports, from the compound piers all the way up to the springing and transverse and diagonal ribs, allowed large spaces of the cathedral to be free for stained glass work, as well as a towering height.

The spacious nave stands 36 m high, and there is an unbroken view from the western end right along to the magnificent dome of the apse in the east. Clustered columns rise dramatically from plain bases to the high pointed arches of the ceiling, directing the eye to the massive clerestory windows in the apse.

Walking the famous labyrinth in Chartres Cathedral.
Walking the famous labyrinth in Chartres Cathedral.

Chartres is noted for its many large stained glass windows. Dating from the early 13th century, the glass largely escaped harm during the religious wars of the 16th century; it is said to constitute one of the most complete collections of medieval stained glass in the world, despite "modernization" in 1753 when some of it was removed by well-intentioned but misguided clergy. Of the original 186 stained glass windows, 152 survive. The windows are particularly renowned for their vivid blue colour, especially in a representation of the Madonna and Child known as the Blue Virgin Window.

The windows also present the first European wheelbarrow.[4] Also, on the exterior of Chartres Cathedral, by the north door, there is a carving on a pillar, which alludes to an object sought by the Knights Templars when, in 1118, they undertook excavations beneath the Temple of Solomon in Jerusalem. An ancient tradition maintains that the Ark of the Covenant had been secreted deep beneath Solomon's Temple centuries before the fall of the city to the Romans. Hugh de Payen, one of the original nine Templar Knights, was chosen by Pope Urban II to lead an expedition to locate the Ark and bring it to Europe. Legends recount that de Payen, having found the ark, deposited it for safekeeping in the crypt of Chartres Cathedral, where it remained for centuries. The carving is thought to represent the Ark of the Covenant being transported on a cart or a wheelbarrow.

During the Second World War, most of the stained glass was removed from the cathedral and stored in the surrounding countryside to protect it from German bombers. The cathedral was used as a social club during the German occupation of France. At the close of the war, the windows were taken out of hiding and reinstalled.

Several of the windows were donated by royalty, such as the rose window at the north transept, which was a gift from the French queen Blanche of Castile. The royal influence is shown in some of the long rectangular lancet windows which display the royal symbols of the yellow fleurs-de-lis on a blue background and also yellow castles on a red background.Windows were also donated from lords, locals and tradespeople.

The cathedral has three large rose windows: one on the west front with a theme of The Last Judgment, one on the north transept with a theme of the Glorification of the Virgin, and one on the south transept with a theme of the Glorification of Christ.

Depiction of Pride on the left pillar of the central bay of the south porch of Chartres Cathedral
Depiction of Pride on the left pillar of the central bay of the south porch of Chartres Cathedral

On the doors and porches, medieval carvings of statues holding swords, crosses, books and trade tools parade adorn the portals. The sculptures on the west façade depict Christ's ascension into heaven, episodes from his life, saints, apostles, Christ in the lap of Mary and other religious scenes. Below the religious figures are statues of kings and queens, which is the reason why this entrance is known as the 'royal' portal. While these figures are based on figures from the Old Testament, they were also regarded as images of current kings and queens when they were constructed. The symbolism of showing royalty displayed slightly lower than the religious sculptures, but still very close, implies the relationship between the kings and God. It is a way of displaying the authority of royalty, showing them so close to figures of Christ, it gives the impression they have been ordained and put in place by God. Sculptures of the Seven Liberal Arts appeared in the archivolt of the right bay of the Royal Portal, which represented the school at Chartres.

South elevation.
South elevation.

In the Middle Ages the cathedral also functioned as an important cathedral school. Charlemagne wanted a system of education for the French people in the ninth century, and since it was difficult and costly for new schools to be built, it was easier to use already existing infrastructure. So he ordered that both cathedrals and monasteries maintain schools. Cathedral schools eventually took over from monastic schools as the main places of education. In the 11th century the education system was controlled by the clergy in cathedrals such as Chartres. The cathedral itself symbolized the school. Many French cathedral schools had specialties, and Chartres was most renowned for the study of logic. The new logic taught in Chartres was regarded by many as being even ahead of Paris. One person who was educated at Chartres was John of Salisbury, an English philosopher and writer, who had his classical training there.

The Cathedral of Chartres was neither destroyed nor looted during the French Revolution and the numerous restorations have not diminished its reputation as a triumph of Gothic art. The cathedral was added to UNESCO's list of World Heritage Sites in 1979.

 In popular culture

Orson Welles famously used Chartres as a visual backdrop and inspiration for a montage sequence in his film F For Fake. Welles’ semi-autographical verse spoke to the power of art in culture and how the work itself may be more important than the identity of its creators. Feeling that the beauty of Chartres and its unknown artisans/architects epitomized this sentiment, Welles said:

"Ours, the scientists keep telling us, is a universe which is disposable. You know it might be just this one anonymous glory of all things, this rich stone forest, this epic chant, this gaiety, this grand choiring shout of affirmation, which we choose when all our cities are dust; to stand intact, to mark where we have been, to testify to what we had it in us to accomplish. Our works in stone, in paint, in print are spared, some of them for a few decades, or a millennium or two, but everything must fall in war or wear away into the ultimate and universal ash: the triumphs and the frauds, the treasures and the fakes. A fact of life... we're going to die. 'Be of good heart,' cry the dead artists out of the living past. Our songs will all be silenced - but what of it? Go on singing. Maybe a man's name doesn't matter all that much."

Joseph Campbell references his spiritual experience in "The Power of Myth"

"I'm back in the Middle Ages. I'm back in the world that I was brought up in as a child, the Roman Catholic spiritual-image world, and it is magnificent... That cathedral talks to me about the spiritual information of the world. It's a place for meditation, just walking around, just sitting, just looking at those beautiful things."

In the film Two for the Road, Albert Finney's character said to his wife:

"Nobody knows the names of the men who made it. To make something as exquisite as this without wanting to smash your stupid name all over it. All you hear about nowadays is people making names, not things."

Statistics

 • length: 130 m
 • width: 32/46 m
 • nave: height 37 meters; width 16.4 m
 • Ground area: 10,875 square meters
 • Height of south-west tower: 105 meters
 • Height of north-west tower: 113 meters.
 • 176 stained-glass windows
 • rood screen: 200 statues in 41 scenes

The cathedral was damaged in the Revolution when a mob began to destroy the sculpture on the north porch. This is one of the few occasions on which the anti-religious fervour was stopped by the townfolk. The Revolutionary Committee decided to blow the building up and asked a local master mason (architect) to organise it. He saved the building by pointing out that the vast amount of rubble from the demolished building would so clog the streets it would take years to clear away. However, when metal was needed for the army the brass plaque in the centre of the labyrinth was removed and melted down - our only record of what was on the plaque was Felibien's description.

 

Stranger in the Village Baldwin, James

 1. ^ Favier, Jean. The World of Chartres. New York: Henry N. Abrams, 1990. p. 31. ISBN 0-8109-1796-3.
 2. ^ Honour, H. and Fleming, J. The Visual Arts: A History, 7th ed., Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2005.
 3. ^ Favier, Jean. The World of Chartres. New York: Henry N. Abrams, 1990. p. 160. ISBN 0-8109-1796-3.
 4. ^ "Wheelbarrow". John H. Lienhard. The Engines of Our Ingenuity. NPR. KUHF-FM Houston. 1990. No. 377. Transcript.

Bibliography

 • Adams, Henry. Mont-Saint-Michel and Chartres. Boston: Houghton Mifflin, 1913 and many later editions.
 • Ball, Philip. Universe of Stone. New York: Harper, 2008. ISBN 0061154296.
 • Delaporte, Y. Les vitraux de la cathédrale de Chartres: histoire et description par l'abbé Y. Delaporte ... reproductions par É. Houvet. Chartres : É. Houvet, 1926. 3 volumes (consists chiefly of photographs of the windows of the cathedral)
 • Houvet, E. Cathédrale de Chartres. Chelles (S.-et-M.) : Hélio. A. Faucheux, 1919. 5 volumes in 7. (consists entirely of photogravures of the architecture and sculpture, but not windows)
 • Houvet, E. An Illustrated Monograph of Chartres Cathedral: (Being an Extract of a Work Crowned by Académie des Beaux-Arts). s.l.: s.n., 1930.
 • James, John, The Master Masons of Chartres, West Grinstead, 1990, ISBN 0646008056.
 • James, John, The contractors of Chartres, Wyong, ii vols. 1979-81, ISBN 0959600523 and 4 x
 • Mâle, Emile. Notre-Dame de Chartres. New York: Harper & Row, 1983.
 • Miller, Malcolm. Chartres Cathedral. New York: Riverside Book Co., 1997. ISBN 1878351540.

Also:

 • Chartres was the primary basis for the fictional Cathedral in David Macaulay's Cathedral: The Story of Its Construction and the animated special based on this book.
 • Chartres was a major character in the religious thriller "Gospel Truths" by J.G. Sandom. The book used the Cathedral's architecture and history as clues in the search for a lost Gospel.

 See also

External links

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
مقـد مه
بيش از 30 سال است كه مصرف آنزيم در صنعت خوراك دهي كاربرد دارد.كاربرد سنتي آنزيم براي بهبود قابليت هضم در مورد مواد خوراكي مانند گندم و جو بوده است، اما امروزه با كشف مواد ضد مغذي در خوراكهاي مختلف،استفاده از آنزيم ها نيز گسترش يافته است.به طورمثال پلي ساكاريد هاي غير نشاسته اي (NSP) با افزايش ويسكوزيته دستگاه گوارش باعث كاهش قابليت دسترسي مواد مغذي وعملكرد حيوان مي شوند.
ميكرو فلور روده يك جزء مهم در دستگاه گوارش تمام حيوانات مي باشد.ميکرو فلورها موجوداتي زنده بوده و داراي احتياجات غذايي و فضايي هستند ، بنابراين توانايي هضم و جذب دستگاه گوارش وابسته به گونه گسترش يافته وكل جمعيت ميكروبها مي باشد.گسترش گونه، رنج و دامنه جريانهاي ميكروبي كه مي تواند يافت شود و كل جمعيت وسعت اين جريانها را تعيين مي كند.جمعيت ميكروبي خود وابسته به جيره غذايي مي باشد كه به عنوان منبع نهايي سوبستراي آلي متابوليسم مي باشند.در نتيجه تركيب در دز تركيب جيره با غلظت مواد مغذي مي تواند اثرات سوئي برجمعيت ميكروبي روده داشته باشد كه اين، اثر مستقيمي برهضم و جذب غذا توسط حيوان خواهد داشت.
مشخص شده است كه آنزيمهاي اگزوژنز قابليت هضم مواد مغذي را بهبود بخشيده و باعث تغييراتي در فلور ميكروبي روده مي شوند.البته اين تغييرات به ندرت بوده و با سازش يافتن با محيط جديد بهبود مي يابد كه اين پاسخ فيزيولوژيكي حيوان مي باشد.
...
محيط فيزيكي ــ شيميايي روده
تخمين هاي متفاوتي در مورد تعداد مختلفي گونه هاي باكتريايي كه در روده طيور گوشتي هستند وجود دارد
اما اكثرا در حدود 50-40 مي باشد. بيشتر اين گونه ها ناشناخته است و غير قابل كشف هستند و به همين دليل است كه دانش اين اكوسيستم هنوز در مراحل مقدماتي است.شرايط درون روده از محيط هوازي چينه دان و دئودنوم تا شرايط غيرهوازي ايلئوم و بالاخره سكوم و كولون متغير مي باشد.در اين محيط ها PH هاي متفاوتي وجود دارد كه يا به دليل فعاليت ميكروبي ميزبان مي باشد و يا به دليل ميكروبهاي آنهاست(به دليل اسيدهاي چرب فرار،آمينها و…)
سوبستراهاي در دسترس براي تخمير از كمپلكس هاي گياهي و تركيبهاي حيواني مانند سلولز، گزايلان و پروتئين ها تا قندهاي ساده، آمينو اسيدها تا اسيدهاي چرب مي باشد.اين سوبسترها خود در روده شرايطي ايجاد مي كنند كه درطي جريانات متابوليكي به مصرف برسند.
در روده بزرگ تخمير بي هوازي وجود دارد در حالي كه در حيوانات جوانتر و قسمتهاي بالايي روده تخمير بيشتر به صورت بي هوازي اختياري و هوازي مي باشد.تخمير باكتريايي باعث تامين ويتامينها ،اسيدهاي آمينه واسيدهاي چرب ضروري ،انرژي در فرم اسيدهاي چرب فرار و بسياري ديگر از فاكتورهاي رشد مي شود.از سويي ديگر آنها مي توانند توليد سموم و مواد سرطانزا نموده ،با مواد مغذي رقابت كرده و به صورت مستقيم و غير مستقيم توليد بيماري نمايند.سرانجام ميكروفلور موجود در روده وابسته به منابع تهيه شده و فلور تازه وارد مي باشد. به دليل اينكه سن، جنس، جيره و پرورش ، هر كدام فاكتورهايي هستند كه بر اكوسيستم ميكروبي روده موثرند بنابراين تعجبي ندارد كه نوشته هاي مختلفي در مورد آنها وجود داشته باشد.تغييرات جمعيتي ميكروبها بدون محدوديت است شايد بعضي از گونه هاي ميكروبي را بتوان به صورت جداگانه بررسي كرد اما عمل آن در روده موجود زنده و اثرات متقابلش با بقيه باكتري ها مشخص نيست.آنزيمهاي اگزوژنز به عنوان واسطه هايي عمل مي نمايند كه جمعيت و گسترش گونه هاي ميكروبي روده را تغيير مي دهند بنابراين شناخت نقش آنها مهم و ضروري مي باشد.

پاسخ ميكروبي به مصرف آنزيم
گندم، جو، تريتيكاله و جو دوسر داراي نسبت بالايي از كربوهيدراتهاي غير نشاسته اي (NSP) مي باشند.
ويسكوزيته روده توسط NSPهاي محلول بالا رفته كه باعث كاهش عملكرد حيوان مي شود.(جدول )
 به همين دليل آنزيمهاي اگزوژنز به بعضي از دانه ها مثل جو و چاودار اضافه مي شود.افزودن آنزيمها به اين دانه ها به خاطر افزايش هضم پذيري و در نتيجه جذب كربوهيدراتهاي چسبنده ديواره سلولها در اين دانه ها مي باشد.مواد قابل هضم چسبناك باعث كاهش سرعت انتقال شده و در نتيجه باعث كند شدن سرعت استخراج و جذب مواد مغذي از روده مي شود.دپليمريزه شدن آنزيمي باعث كاهش ويسكوزيته و بهبود سرعت جذب مواد مغذي و در نتيجه رشد سريعتر مي شود.
فاکتورهاي مغذي و ضد مغذي در ذرت،گندم و جو
ترکيبات ذرت گندم جو
انرژي 335000 312000 264000-262000
پروتئين خام 50/8 00/14-50/11 00/11-50/9
ليزين 25/0 31/0 38/0
متيونين 18/0 17/0 17/0
متيونين + سيتئين 37/0 42/0 39/0
ترئونين 30/0 32/0 35/0
تريپتوفان 06/0 40/0 12/0
آرژنين 39/0 51/0 49/0
فيبر خام 20/2 00/3 40/6-50/5
گلوکان محلول  ------- 70/0 70/2
گلوکان کل  ------- 70/0 40/4
پنتوزمحلول 07/0 20/1 20/0
پنتوز کل 20/4 60/6 70/5

 

در بسياري از مطالعات اخير كه در آنها پرندگان فاقد ميكروب و پرندگان عادي با جيره با ويسكوزيته بالا تغذيه شدند، ثابت شد كه اثرات منفي ويسكوزيته در پرندگان فاقد ميكروب وجود ندارد.اين مشاهدات نشان مي دهند كه ويسكوزيته مضر نيست مگر اينكه همراه با وضعيت ميكروبي پرنده باشد.مطالعات بسياري در مورد افزودن آنزيم به گندم،سورگوم و ذرت وجود دارد.آنزيمهاي اگزوژنز كه امروزه مصرف مي شود عملكرد حيوان رابه طور وسيعي در مورد اثرات متقابل ميكروفلور روده بهبود مي بخشد.

فازايلئومي ــ برداشت سوبستراها
يك تشكيل سريع كلوني در روده كوچك جوجه هاي بوقلمون و ماكيان در روزهاي نخست بعد از هچ وجود دارد.در ژئوژنوم بوقلمون از روز اول تا21 زندگي باكتري ها از گرم مثبت به منفي تغيير مي يابند.اين مسير تكاملي بستگي به منبع گله و فارمي دارد كه پرندگان در آن پرورش مي يابند.سوبستراي فلور روده اي پرندگان وابسته به جيره آنهاست.جيره هايي كه قابليت هضم ضعيفي دارند سوبستراي بهتري براي فلور روده و تخمير ميكروبي نسبت به جيره هاي با قابليت هضم بالا هستند.
جيره هاي بر پايه چاودار نسبت به جيره هاي ذرتي داراي قابليت هضم پايين تر بوده و بهتر باكتري هاي بي هوازي را حمايت مي كنند.اين به خاطر وجود پكتين مي باشد.
پكتين داراي دو خاصيت است: ابتدا داراي خاصيت كاهش هضم پذيري و سپس كاهش اكسيژن در مخلوط موادي كه به خوبي هضم نشده اند مي باشد.
همين اعمال باعث افزايش واكنش هاي غيرهوازي مي شود.همچنين خود پكتين توسط باكتري هايي مخصوص تبديل به اسيد اوريك مي شود.
با افزودن آنزيمهاي اگزوژنز ويسكوزيته هاي جيره ها بر پايه گندم و چاودار پايين آمده و باعث كاهش جمعيت ميكروبي روده مي شود.به دليل اينكه اين آنزيمها باعث برداشت پروتئين و نشاسته از روده شده كه در نتيجه ، اين عمل باعث تاثير بر مواد مغذي قابل دسترس براي تخمير ميكروبي مي شود.مواد مغذي اضافه اي كه در قسمت ايلئوم گرفته مي شوند،انرژي بيشتري نسبت به مواد مغذي كه در روده كور جذب مي گردند توليد مي كنند، كه اين قضيه اثر اين آنزيمها را بر روي ميكروفلور روده بيشتر قابل ملاحظه  مي نمايد.
جيره هايي با قابليت هضم پايين باعث افزايش ميكروفلور روده شده و با آنزيمهاي اگزوژنز جمعيت ميكروبها كاهش مي يابد. وقتي پرندگان با جيره بر پايه گندم تغذيه مي شوند عمل آنزيم گزيلاناز60% جمع ميكروبي را كاهش مي دهد. يك سري از آزمايشات بر پايه اثرات متقابل بر آنزيمها و آنتي بيوتيكها مي باشد آنتي بيوتيك هم مستقيما با اثر بر گونه هدف باعث كاهش ميكروبهاي برجسته تر از آنزيمها مي شوند.هر چند هر دو باعث كاهش جمعيت ميكروبي مي شوند اما طرز عمل آنها متفاوت است.آنتي بيوتيكها به واسطه عواملي چون كاهش رقابت مواد مغذي در روده كوچك، كاهش التهابات موضعي به واسطه كنترل پاتوژنها و كاهش ضخامت و طول روده در نتيجه بهبود قابليت هضم و دفع پاتوژنها عمل مي نمايند.دو مكانيزم آخر باعث كاهش انرژي مورد نياز نگهداري مي شوند در نتيجه تغيير جمعيت و گونه باكتري ها و منافع ديگري از آنزيمها به دست  مي آيد.
....
فازسكومي ــ تهيه سوبسترا
مقدار كربوهيدرات روده كوچك با افزودن آنزيم گزيلاناز حدود دو برابر مي شود.در آزمايشي مقداري اليگومر به جيره افزوده شد اين اليگومرها توسط ميزبان هضم و جذب نمي شوند در نتيجه در فاز آبكي مواد هضم شده در روده مي مانند با غير فعال كردن آنزيمهاي ميزبان اين اليگومرها توسط آنزيمهاي باكتريايي موجود در سكوم به قندهاي تشكيل دهنده شكسته شده كه مي توانند توسط خيلي از ارگانيسمهايي كه در دستگاه گوارش ساكن هستند مورد استفاده قرار گيرند.با خوراندن گزيلواليگومر به موشهاي ديابتي نتايج زير به دست آمد:
كاهشي در مقدار نشاسته و پروتئين استفاده كننده به وجود آمد و گزيلوز مصرف كننده افزايش يافت.اين عمل با طيوري كه با جيره هاي بر پايه گندم با مكمل آنزيم گزيلاناز و بدون آن نيز انجام شد.نتيجه نشان دهنده سطوح قابل ملاحظه اي از ميكروفلور سازش يافته روده كه با مصرف گزيلوز در حيوانات تيمار شده با آنزيم بود.به طور واضح ادامه توليد اين قند در محل طبيعي به وسيله آنزيمهاي اگزوژنز باعث فشار انتخابي براي ساكنان روده مي شود.درنتيجه اصلاحات درفلور روده در هر دو روده كوچك و بزرگ باعث اصلاحات در مورفولوژي روده ، ترشح آنزيمهاي گوارشي و ثبات اين ترشحات و عمل سيستم ايمني شد.
....
اثرات متقابل غيرمستقيم بين ميزبان و ميكروفلور به واسطه استفاده آنزيم
بعضي اثرات آنزيم به واسطه اينكه در ميكروفلور تغيير ايجاد مي كنند اثر مستقيم كمي بر تغذيه ميزبان دارند.به علاوه اثرات متقابل ميكروفلور با روده داراي اثرات كمي بر گوارش به واسطه تغيير در ساختمان ويلي ها ، توليد موسين و به طور كلي نرخ رشد حيوان مي باشد.اثرات متقابل ميكروفلور و روده همچنين موثر بر وضعيت ايمني حيوان است كه به خاطر اثر گذاشتن و اصلاح جمعيت ميكروبي در خود واستعداد ميزبان در از بين بردن آنتي ژنها و بعضي نواقص مواد مغذي مي باشد.اثرات تغييرات درتخمير سكوم همچنين مي تواند در فعاليت دستگاه گوارش در مكان ديگري تاثير بگذارد.
به اين ترتيب معلوم شده است كه تغذيه حيوانات نمي تواند از جريانات اثرات متقابل ميكروفلوري با جيره جدا شود.
هضم و جذب مواد غذايي توسط ميزبان به واسطه دو جريان در بين ميزبان و ميكروفلور روده كامل مي شود.استفاده از آنزيمهاي اگزوژنز باعث رفتن به سوي تعادلي مي شود كه براي ميزبان مفيد است. نبود ميكروفلور باعث كاهش اثرات مفيد افزودن آنزيم خواهد شد.
 
تغيير دهنده هاي ميكروبي همراه با پتانسيل موثر در پاسخ به مصرف آنزيم
تغييرات گونه اي و دانسيته در دستگاه گوارش حيوانات بسته به محيط و جيره مي باشد.محيط بر تركيب دانسيته فلور موجود تاثير مي گذارد.جيره مسلما يك منبع اصلي در تغييرات فلور روده اي است.تهيه قندهاي تخميري خاص بر تركيب فلور روده موثر است.آنتي بيوتيكها و داروهاي ضد كوكسيديوزي به طور قابل ملاحظه اي بر جمعيت و تركيب ميكروفلور موجود در روده تاثير مي گذارند.همچنين مواد مغذي مثل روي ومس اگر در حد بالايي استفاده شوند بر ميكروفلور روده تاثير مي گذارند كه اين يا به صورت مستقيم است و يا به وسيله اثر متقابل با سيستم ايمني مي باشد.وقتي آنزيم اصلاح شده در روده كو چك و بزرگ جاري مي شود پاسخ به استفاده از آنها بر مطابق با جمعيت موجود در زمان اجرا و اثر عكس العمل آنها به اين تغييرات است.
.....
نتيجه گيري
بسياري از فاكتورهايي كه پاسخ افزودن آنزيم را اندازه مي گيرند با اثرات پاسخ به آنتي بيوتيكها متناسب و مربوط مي باشد.پاسخ به آنتي بيوتيكها به شرايطي كه حيوان در آن رشد مي نمايد بستگي بالايي دارد.
ميزان پاسخ به آنزيمهاي اگزوژنز نه تنها به كيفيت غلات بستگي دارد بلكه به موقعيت ميكروفلوري پرنده نيز وابسته است. در مطالعات مشخص شده است كه وقتي آنزيم و آنتي بيو تيك با هم مصرف شوند پاسخ عمومي به آنزيم در حضور آنتي بيوتيك در مقايسه با نبود آن كاهش مي يابد.اين نشان دهنده اين مسئله است كه پاسخ به آنزيم وقتي ميكروفلور روده توسط آنتي بيوتيكها كنترل مي شود كاهش مي يابد.
پايين بودن جمعيت ميكروبي روده احتمالا فرصت وسعت يافتن و پيشرفت را توسط مكمل سازي با آنزيم محدود مي نمايد. پاسخ به افزودن آنزيم احتمالا به وضعيت ميكروبي حيوان بستگي دارد كه آن نيز به ترتيب وابسته به قابليت هضم جيره و چالش هاي ميكروبي دارد.
مواد غذايي ، آنزيمها، آنتي بيوتيكها، پريبيوتيكها و پروبيوتيكها همه وسايلي هستند كه از طريق آنها مواد مغذي درون روده كه بين ميزبان و ساكنان آن وجود دارد، براي ميزبان مورد استفاده قرار گيرد.
......
 
مهندس شيما قيامي پور(کارشناس ارشد طيور)
 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
يکي از موارد جديدي که امروزه مطرح شده، پرورش نژادي از مرغهاست که بدن آنها کاملا عاري از پر مي باشد.از اين نژادها با نامهاي متفاوتي ياد مي شود:                                                 
  (featherles chicken , totally naked rooster)  از اسامي است که در مقالات مختلف براي اين نژادها عنوان شده است .
 اين نژاد در يکي از دانشگاههاي شهر تل آويو توسط دانشمندان اسرائيلي و به سرپرستي دکتر کاهنر به وجود آمده است.
توليد اين نژادها با واکنشهاي متفاوتي در محافل علمي روبرو شده است.
برخي از مخالفان، نژادها را حاصل دستکاري ژنتيکي و دخالت در کار خلقت دانسته و آن را عملي وحشيانه و غير اخلاقي نام برده اند در حالي که دکتر کاهنر معتقد است که اين نژادها با آميخته گري بوجود آمده اند.


مزاياي پرورش مرغهاي بدون پر
1- افزايش راندمان در مناطق گرمسير
کاهنر بيان مي کند که به علت کاهش رشد جوجه ها در آب و هواي گرم هزينه توليد گوشت مرغ در نقاط گرمسير افزايش مي يابد به علت عدم وجود پر در اين نژادها مقاومت گرمايي در آنها افزايش يافته و در شرايط گرم راندمان افزايش مي يابد. البته اين پرندگان نسبت به سويه هاي پر توليد سرعت رشد بالايي ندارند ولي در مناطق گرم داراي راندمان بالاتري نسبت به اين سويه ها هستند.
2- صرفه جويي در هزينه ها
توليد اين پرندگان موجب صرفه جويي در موارد مختلفي در مناطق گرمسير مي شود:
...
الف) صرفه جويي در هزينه هاي مربوط به حرارت سالن : چنانکه بيان شد اين نژادها با داشتن تحمل حرارتي بيشتر موجب مي شوند که درهزينه هاي سنگين خنک کردن سالن صرفه جويي شود.
ب) صرفه جويي در هزينه هاي مربوط به خوراک : در قسمتهاي گذشته بيان شد که پر داراي مقادير بالايي پروتئين مي باشد که اين پروتئين از خوراک تامين مي شود همچنين در شرايط گرمايي احتياج به تغليظ جيره کمتر شده و هزينه خوراک مصرفي به طور قابل ملاحظه اي کاهش مي يابد.
ج) صرفه جويي در هزينه هاي مربوط به پرکني : علاوه بر صرفه جويي نام برده شده به علت عدم وجود پر، هزينه هاي مربوط به پر کني لاشه از بين مي رود که مي تواند موجب کاهش هزينه توليد و کاهش قيمت گوشت توليدي شود.
معايب پرورش مرغهاي بدون پر
1- نياز به کنترل شديد دماي داخل آشيانه در ساير مناطق
 از آنجايي که پر به عنوان يک عايق براي بدن عمل مي کند هم در گرما و هم در سرما از تغيير دماي بدن جلوگيري مي کند. در اين نژادها به علت عدم وجود پر با تغيير شديد دما، دماي بدن به سرعت تغيير کرده که مي تواند مضر باشد. به ويژه کاهش دما در مناطقي که داراي شبهاي سرد و روزهاي گرم مي باشند کنترل دماي داخل سالن مخصوصا در شب حائز اهميت فراوان است.
2- افزايش احتمال ايجاد صدمات پوستي و بيماريهاي انگلي
 پوست بدن پرندگان به طور کلي نازک است در جوجه هاي گوشتي به علت رشد سريع بدن ضخامت پوست کمتر از ساير پرندگان است.در اين نژادها به علت عدم وجود فوليکولهاي پر، ضخامت باز هم کمتر مي شود به علاوه يکي از وظايف پر محافظت از بدن در برابر عوامل خارجي مانند ضربات است اين دو عامل ( نازکي پوست و عدم وجود محافظت پوست توسط پر ) موجب مي شود که پوست اين پرندگان در معرض زخمها و خراشها و همچنين بيماريهاي انگلي قرار گيرد که نياز به مديريت سالن و بستر را افزايش مي دهد.


3- کاهش توانايي جفتگيري در خروسها و مرغها
 در هنگام جفت گيري پر نقش مهمي به ويژه در خروسها ايفا مي کند، خروسها به وسيله بال زدن تعادل خود را در هنگام جفت گيري حفظ مي کنند که با حذف پر اين توانايي از بين مي رود.
4- گمراه شدن پرندگان در تشخيص سلسله مراتب اجتماعي
عدم وجود پر موجب مي شود که پرندگان در تشخيص سلسله مراتب اجتماعي يکديگر دچار مشکل شوند که دو مورد اخير در گله هاي مادر ايجاد مشکل مي کند.  
همانطور که بيان شد پر يکي از اجزاي بسيار مهم در بدن پرنده مي باشد و در نتيجه مديريت پر مي تواند در موفقيت يک واحد توليدي نقش تعيين کننده داشته باشد.
از آنجايي که درصد بالايي از پر را پروتئين تشکيل مي دهد لذا با حذف پر مي توان در مصرف پروتئين گران قيمت صرفه جويي کرد که اين امر مي تواند موجب افزايش بهره اقتصادي واحد توليدي گردد. براي کاهش و يا حذف پوشش پر مي توان از ژنهاي موثر بر خصوصيات پراز جمله گردن لخت ، پر وزوزي ، دير پر در آوري و ديگر ژنهابهره گرفت. چنان که مرغهاي کاملا بدون پر  از آميخته گري يک نژاد گوشتي و نژاد گردن لخت به وجود آمده اند. البته در مورد استفاده گسترده از اين نژادها مسائل مختلفي بايد مورد بررسي قرار گيرد که بايد در کشور مورد توجه قرار  گيرد همچنين براي پرورش مرغهاي مادر اين نژادها در کشور نياز به استفاده گسترده از تکنيک تلقيح مصنوعي به علت عدم توانايي در جفت گيري وجود دارد و نيز بايد امکان پرورش آنها در مناطق مختلف آب و هوايي کشور بررسي شود و در صورت امکان پرورش اين نژادها به ويژه در مناطق گرمسير کشور توسعه يابد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
بعضي از پرندگان بيماريهاي پا ، پنجه هاي کج ، پاي قوسي ، مفاصل متورم زانو را به صورت اپيدمي گسترش مي دهند. نوسانات گسترده و شرايط مطالعه بيماريهاي متعدد نشان از آن دارد که در وقوع چنين اختلالاتي عوامل متعددي دخيل است که در اين ميان مي توانيم از فشار زيادي که در مرحله رشدسريع روي بافت عضلاني ، اسکلتي و تاندون پرندگان قرار ميگيرد نام ببريم.

 يکي از اين بيماريها نرمي استخوان است. معدني شدن استخوان به واسطه کمبود کلسيم، فسفر يا ويتامين D  را ريکتز Rickets ( نرمي استخوان) مي گويند. کمبود ويتامين D  به دليل يک خطاي آميختگي ، تحت تقويت يا حضور توکسين هاي قارچي که در روند متابوليسم طبيعي تاثير گذارند نرمي استخوان را سبب مي شود. کمبود فسفر، به دليل عدم وجود فسفر کافي در سهميه غذايي موجب پيدايش نرمي استخوان مي شود و در نهايت کمبود کلسيم در جيره غذايي باعث اين بيماري مي شود.

بيماري ديگر که از شايع ترين بيماري هاي استخواني است بيماري پروسيس Porosis  است. تورم مفاصل زانو ، تاندونهاي لغزان و کوتاه سازي شديد استخوانهاي بلند همگي از علائم پيدايش پروسيس به شمار مي روند. کمبودهاي عناصر معدني کمياب از قبيل منگنز، روي ، کولين ، نياسين ، اسيد فوليک ، پيريدوکسين مي توانند از عوامل ايجاد شرايط پروسيس باشند .

بيماري ديگر تيبيا ديسکندروپلازيا Tibia dyschondroplasia است. اين طور به نظر مي رسد که پرندگان زود رشد در گسترش اين نوع بيماري نقش اساسي دارند. اين ناراحتي با رشد سريع استخوان که از ظرفيت سيستم بدني پرنده در فرستادن کلسيم به استخوان خارج است مرتبط مي شود. وقتي پرنده وزن اضافه مي کند ، اين رشد باعث ايجاد شکستگيها و پيچ خوردگيهايي در بدن مي گردد. اين بيماري در صورتي که نسبت کلسيم به فسفر نادرست باشد بدتر مي شود. در واقع بايد به نسبت هر دو بخش کلسيم ،يک بخش فسفر موجود باشد.

 يکي ديگر از عوامل مستقيم و غير مستقيم  عفونت پا است که در اين ميان استافيلوکوکوس Staphylococcus  از رايج ترين آنها است. اختلالات پايي که به موجب اين عوامل عفوني به وجود مي آيند مي توانند به راحتي با شرايط مرتبط تغذيه اشتباه گرفته شوند.به هنگام خروج جوجه ها از تخم اطمينان حاصل کنيد که به هنگام ايستادن درون ماشين جوجه کشي ، سطحي محکم پيش روي خود دارند چرا که عضله هاي پاي جوجه پس از خارج شدن از تخم براي رسيدن به عملکرد کامل و مناسب چند ساعتي وقت نياز دارد، بنابراين سطوح لغزنده نيز ممکن است منجر به ناراحتي پا در جوجه گردد.

اخيرا پرورش گونه هاي کند رشد پرندگان گوشتي بسيار مورد استفبال قرار گرفته است. پژوهش ها نشان از اين مطلب دارد که اغلب پرندگان کند رشد کمتر دچار ناراحتي هاي پا مي شود.اما در عين حال براي رسيدن به وزن مطلوب براي توليد کننده ها مشکلاتي فراهم مي آورند و زمان زيادي صرف رشد آنها مي شود.

در واقع گونه هاي زود رشد بين 6 تا 8 هفته آماده سازي مي شوند در حالي که پرندگان کند رشد براي رسيدن به اين مرحله بين 12 تا 15 هفته زمان نياز دارند. اگرچه پرندگان کند رشد در برابر بيماريهاي پا مقاومتر هستند اما امکان تلف شدن آنها در در اثر عوامل وبيماريهاي ديگر بيشتر است.بسياري از درمانها ، کمکي به حل اين مسئله نمي کنند. اما در اين ميان استثنايي هم وجود دارد که آن استفاده از ترکيب ويتامين هاي محلول در آب و ترکيب عناصر معدني کمياب به غذايشان مي باشد. اين روش درماني زماني اثر گذار است که به هنگام رويت نخستين علائم ناراحتي صورت پذيرد. اگر هدفتان در مسير کاهش ناراحتي هاي پا است در صورت مشاهده تعدادي پرنده مبتلا وحشت زده نشويد . بسياري از اين پرندگان به رشد خود ادامه مي دهندو مي نوانند به عمل آيند. اگر اين مشکلات ادامه يافت به منظور تميز دادن عوامل عفوني و عوامل تغذيه اي و کمبود عناصر و ويتامينها از هم تشخيص آزمايشگاهي مورد نياز است.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
عفونتهاي ناشي از آلودگي هاي مايكو پلاسمايي در بسياري از مزارع پرورش مرغ گوشتي در دنيا، سبب وارد آمدن خسارات فراوان مي گردند. در حقيقت عامل اوليه ضررهاي اقتصادي و كاهش بهره وري در بسياري از مرغداري ها، انجام واكسيناسيون با سويه هاي زنده نيوكاسل (ND) و يا برونشيت (IB) در گله هايي است كه دچار آلودگي مايكوپلاسمايي مي باشند. زيان اقتصادي حاصله از اين واكنش شديد در گله ها، بيش از ساير عفونتها است.
آلودگي مايكوپلاسمايي (به تنهايي) در پرندگان سالم، نشانه اي جز يك بيماري تنفسي خفيف نخواهد داشت؛ در حاليكه وقتي با واكسيناسيون بيماري هاي ويروسي تنفسي همراه مي شود، تلفات ناشي از عفونتهاي ثانويه با عامل کلي باسيل (اي کولاي)، بسيار شديد خواهد بود.
هنگاميكه شاهد مرگ و مير جوجه ها در اثر عفونتهاي ميکروبي پس از استرس واكسن هستيم، در واقع اين حضور مايكوپلاسما است که باعث طولاني تر شدن و تشديد استرس حاصل از واكسن ها گرديده است.


 
آلودگي مايكوپلاسمايي پرندگان دراكثر مزارع پرورش طيور باعث مي شود نتوان واكسيناسيون موفقي بر عليه نيوکاسل و برونشيت (و ساير بيماري هاي تنفسي- ويروسي) داشت. در چنين گله هايي انجام واكسيناسيون باعث وقوع عفونتهاي ثانويه گرديده و مصرف آنتي بيوتيكها را بدنبال دارد که باعث بالا رفتن هزينه هاي فارم خواهد شد. از آنجايي كه عفونت کلي باسيل يک آلودگي ثانويه است و در اثر واكنش شديد بين مايكوپلاسما و واكسنهاي زنده تنفسي حادث مي شود، منطقي است كه روند رشد مايكوپلاسماها را با داروي اختصاصي آنها در مراحل اوليه متوقف كنيم و از واكسيناسيون صحيح بر عليه بيماري هاي تنفسي-ويروسي مطمئن شويم تا بتوانيم عفونتهاي ثانويه توسط کلي باسيل را کنترل كنيم. اين روش مزاياي بيشتري نسبت به درمان عفونت ثانويه کلي باسيل با داروهاي آنتي بيوتيك وسيع الطيف پس از وقوع بيماري خواهد داشت.
با نگرشي به آينده  به نظر مي رسد در اكثر مناطق دنيا مشكل مايكوپلاسما وجود خواهد داشت پس منطقي است كه راههاي آلودگي پرندگان به مايكوپلاسماها را بشناسيم و سپس با اجراي يك برنامه مناسب و موثر واكسيناسيون بر ضد ويروسهاي تنفسي، مانع ضررهاي اقتصادي به اين گله ها شويم.
بنابراين داشتن يك برنامه مناسب براي انجام موارد زير بسيار ضروري به نظر مي رسد :

1) جلوگيري از ورود بيماري هاي عفوني به گله هاي گوشتي (قرنطينه).

2) اجراي يك برنامه اقتصادي و موثر واكسيناسيون براي حفاظت گله.

3) شناخت عواملي كه مي توانند باعث وخامت اوضاع و افزايش تلفات در گله شوند.

طرح ريزي يك برنامه مناسب:
هر مجتمع پرورشي با توجه به متغيرهاي موجود در فارم خود، برنامه واكسيناسيون متفاوتي را براي نيوکاسل و برونشيت خواهد داشت. به طور مثال نكته مهمي كه بايد در نظر گرفته شود مسئله آلودگي جوجه ها با Mg و Ms است. با مشاهده وضعيت اين مجتمع ها مي توان شاهد بود كه گاهي عدم تجزيه و تحليل صحيح پاسخ واكسنها و ايمني حاصل از آنها، منجر به اجراي يك برنامه واكسيناسيون نامناسب براي گله خواهد شد. بنابراين اجراي يك برنامه متراكم واكسيناسيون مي تواند باعث كاهش خسارت ناشي از اثرات نامناسب بعدي پاسخ ايمني به واکسنها گردد. در اين موارد، درگير شدن گله با نيوکاسل و برونشيت باعث لطمه كمتر به توليد و اقتصاد فارم مي گردد. معمولا براي اينكه بتوان بهترين برنامه واكسيناسيون را براي يك مجتمع (فارم) تعيين نمود، بايد فاكتورهاي مهمي مانند مسائل و مشکلات توليد، تحليل هاي آزمايشگاهي و تجارب گذشته فارم را در نظر گرفت.
اگر واكسن هاي نيوکاسل و برونشيت در پرنده سالم مصرف شوند، يك واكنش خفيف و طبيعي ديده خواهد شد. گرچه اين واكنش طبيعي مي تواند به درجات مختلفي در يك مجتمع ديده شود، ولي بايد حدود آن قابل پيش بيني باشد.
اصولا به طور طبيعي پس از تجويز اين واكسن ها، يك واكنش تنفسي خفيف در گله ايجاد مي شود كه از3-2 روز پس از واكسن شروع شده و به مدت 7-5 روز طول خواهد كشيد؛ شدت اين واكنش خود بخود كاهش خواهد يافت.
اما اگر مدت اين فرايند طولاني شود و يا متوقف نشود، بايد تحقيقات بيشتري در گله به عمل آيد (تا عوامل آن روشن شود.)
بايد توجه داشت كه يك واكنش خفيف تنفسي پس از اين واكسيناسيون طبيعي بوده و براي تحريك سيستم ايمني ضروري مي باشد.

تاثير روي بهره وري:
معمولا شركت هاي پرورش طيور از واكسيناسيون با نيوکاسل و برونشيت شكايت دارند. جوجه ها بر طبق برنامه واكسيناسيون اين مجموعه ها واكسينه مي شوند ولي به علت واكنش شديد پس از واكسن و همراه شدن آن با عفونتهاي ثانويه کلي باسيل، مصرف گسترده آنتي بيوتيك ها براي كنترل التهاب كيسه هاي هوايي و سپتي سمي در فارم ضروري مي نمايد.
در اين گله ها مشکلاتي چون وزن كم، ضريب تبديل بالا، عدم يكنواختي و حتي تلفات بعلت طولاني تر شدن و يا افزايش شدت واكنش واكسن ديده مي شوند.
در بسياري از موارد، مجتمع ها (مرغداران) از درگيري دائمي خود با يك بيماري صحبت مي كنند كه از روز 21 آغاز مي شود و ادعا دارند كه اين مشكل به علت درگيري آنها با بيماريهاي نيوکاسل و برونشيت است. در حاليكه اغلب بررسي اين گله ها مشخص مي شود كه اين به ظاهر بيماري، چيزي جز واكنش شديد آنها به واكسن نيست كه به واكسيناسيون روز 18 گله مربوط مي شود.
بنابراين كاهش تعداد دفعات واكسيناسيون، تعيين سن مناسب و كنترل عوامل مستعد كننده استرس واكسنها مثل مايكوپلاسماها؛ مي توانند به حل اين مشكل كمك نمايند. در اين مواقع، مشكلات فارمي كمتري هم ديده شده است. برنامه ريزي واكسيناسيون نيوکاسل و برونشيت در گله هاي آلوده به مايكوپلاسماها نياز به توجه بيشتري دارد.
MG به عنوان مهمترين عامل مايكوپلاسمايي در ايجاد عفونتهاي تنفسي شناخته شده است ولي تحقيقات اخير نشان داده است كه سويه هايي از MS نيز مي توانند در مرغهاي تجاري، همين مشكل را ايجاد نمايند.
بنابراين در واكسيناسيون اينگونه گله ها بايد موارد زير را در نظر گرفت‌‌:

-بكار بردن واكسن هاي بسيار ضروري (اجتناب از واكسيناسيون مكرر و كم اهميت تر)
-انجام واكسيناسيون در سنين پايين
-بكارگيري روشهاي كم استرس تر در واكسيناسيون
-استفاده از آنتي بيوتيك هاي اختصاصي ضد مايكوپلاسما

انتقال مايكوپلاسماها معمولا از راه افقي (آلودگي داخل فارمي يا از فارم به فارم) انجام مي شود كه پس از چند هفته، عوامل بيماري زا قادر به ورود به داخل گله خواهند بود و -سهم انتقال عمودي (از گله هاي مادر) احتمالا بيش از 2% در بدترين شرايط نخواهد بود (اين اعداد در مورد فارم هايي است كه از جوجه هاي منفي در پرورش گله هاي گوشتي استفاده مي كنند؛ در فارمهاي مثبت، قطعا اين عدد بسيار بزرگتر خواهد بود. - مترجم).
بنابراين انجام واكسيناسيون در سنين پايينتر كه هنوز سطح رشد عفونتهاي مايكوپلاسمايي در حد پايين ميباشد، ميتواند در كاهش زيانهاي مربوط به واكنشهاي پس از واكسيناسيون مؤثر باشد .

استفاده از آنتي بيوتيكهاي اختصاصي:
بكارگيري اينگونه آنتي بيوتيكها مي تواند سطح آلودگي مايكوپلاسمايي را در زمانيكه استرس واكسيناسيون حادث مي شود بطورموقت كاهش دهد. براي اخذ بهترين نتيجه برنامه استفاده از اين آنتي بيوتيكها بايد به صورتي باشد كه 3 –1 روزاول زندگي جوجه وهمچنين 3 - 1 روز پس ازشرايط استرس (يعني زمان پاسخ ايمني به واکسن) مورد استفاده قرار گيرند.
استفاده از آنتي بيوتيکهاي وسيع الطيف در درمان مايکوپلاسماها و عفونتهاي ثانويه مربوطه با منشأ کلي باسيل در صنعت طيور متداول شده است. در اين روش، استفاده طولاني از آنتي بيوتيکهاي وسيع الطيف باعث بروز نگراني هايي در مورد ايجاد فزاينده مقاومت باکتريها به اينگونه داروها گرديده است.
استفاده از آنتي بيوتيکهاي اختصاصي در درمان مايکوپلاسماها باعث کاهش روند مقاومت باکتريها به آنتي بيوتيکهاي وسيع الطيف گرديده و آنها را براي مراحل بعدي، موثر نگه ميدارد.
استفاده محتاطانه از آنتي بيوتيکها و استفاده از داروهاي اختصاصي درصورت امکان، باعث کنترل مؤثر بيماريها، جلوگيري از ايجاد مقاومتهاي باکتريايي ونيز کاهش مشکلات داروسازي در آينده ميگردد.
نقش عفونتهاي ثانويه با منشأ کلي باسيل در گله هاي آلوده با مايکوپلاسماها بايد کاملأ در نظر گرفته شوند.
در جوجه هاي گوشتي سالم مصرف واکسنهاي نيوکاسل و برونشيت استرس زيادي ايجاد نکرده و عفونتهاي ثانويه ، مشکل بزرگي نخواهند بود؛ درحاليکه حضور مايکوپلاسما در گله ميتواند شرايط را براي رشد کلي باسيل فراهم کرده و باعث وخامت اوضاع گردد.
استفاده صحيح از آنتي بيوتيکهاي اختصاصي عليه مايکوپلاسما مي تواند با کاستن از استرس واکسن، نياز فارم به استفاده طولاني مدت از آنتي بيوتيکهاي وسيع الطيف براي کنترل و درمان کلي باسيل را برطرف سازد.
در گله هايي که بعلت عدم کنترل مايکوپلاسماها مجبور به استفاده ازآنتي بيوتيکهاي وسيع الطيف جهت درمان کلي باسيل در سنين نزديک بارگيري مي گردند، با مشکلاتي از قبيل وزن نهايي کمتردر پرندگان ونيزعدم يکنواختي گله مواجه خواهند گرديد. درضمن بسياري از لاشه هاي آلوده به کلي باسيل درکشتارگاه نيز حذف ميگردند.

Reference: Butcher. G.D.1 and Bertazzo.F.J.2 Vaccine reaction in Mycoplasma infected broilers. University of Florida College of Veterinary medicine1, ELANCO Animal health, Indianapolis USA2. WORLD POULTRY-Vol. 19 No.8, 2003.

بخش علمي شرکت کرپا (نماينده فني شرکت الانکو در ايران)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
ترکيب تخم مرغ :
کل مقدار پروتئين ، چربي و کربوهيدرات موجود در تخم مرغ نطفه دار ، به عنوان يک منبع ذخيره اي براي رشد و نمو جنين مورد استفاده قرار مي گيرد. پروتئين موجود در سفيده تخم مرغ به عنوان يک پروتئين استاندارد شناخته شده است. اين نوع پروتئين از آنجايي که شامل نسبت هاي مختلفي از اسيدهاي آمينه ضروري مورد نياز انسان است به عنوان پروتئين ايده ال ناميده مي شود. پروتئين موجود در تخم مرغ به آساني هضم مي شود و به همين دليل از قابليت دسترسي بسيار بالايي براي انسان برخوردار است. همچنين مي توان با دستکاري و تغيير ترکيب اسيدهاي چرب موجود در تخم مرغ آن را به يک ماده کاملا مفيد براي انسان تبديل نمود. . امروزه مي توان ترکيب مواد معدني و ويتاميني موجود در تخم مرغ رابا تغيير جيره غذايي مرغان تخمگذار ، تغيير داد.

خواص ضد ميکروبي تخم مرغ :
پروتئين موجود در سفيده تخم مرغ داراي خواص ضد باکتريايي مي باشد. ليزوزيم و آويدين دو ترکيب پروتئيني هستند که از سفيده تخم مرغ جدا مي شوندو کاربرد هاي مختلفي در صنعت دارند.
ليزوزيم را مي توان به طور تقريبي يک آنزيم کوچک در نظر گرفت که به ديواره پلي ساکاريدي باکتري هاي گرم مثبت حمله مي کند. اگر چه ليزوزيم بر روي باکتري هاي گرم منفي هيچگونه تاثيري ندارد، ولي ترکيب ليزوزيم مي تواند بر روي باکتري سالمونلا تيفيموريوم که به پاهاي جوجه هاي گوشتي آسيب مي رساند موثر باشد.
آويدين يکي ديگر از پروتئينهاي موجود در سفيده تخم مرغ است که با بيوتين ترکيب مي شود و باعث مي شود که ويتامين بيوتين از دسترس باکتريها خارج مي شود بنابراين آويدين از رشد باکتريها جلوگيري مي کند.


خواص آنتي اکسيداني تخم مرغ :
يک ايده جديد در صنعت توليد مواد خوراکي ، استفاده از مواد با منشا طبيعي است که بتواند بهداشت و سلامت مواد خوراکي را تضمين کند. آنتي اکسيدانها ترکيباتي هستند که از تبديل اسيدهاي چرب غير اشباع، به پراکسيد اين اسيدهاي چرب جلوگيري مي نمايد. از نقطه نظر سلامت و بهداشت انسان ، مصرف چربي اکسيد شده مي تواند بيماري هاي مختلفي را در انسان به وجود آورد. همچنين تغييرات اکسيداتيو بر روي ليپو پروتئينهاي با وزن حجمي پايين ، موجب بروز تصلب شرائين و افزايش لخته شدن خون مي شود. امروزه در صنايع غذايي از آنتي اکسيدان هاي طبيعي به وفور استفاده مي شود.
به عنوان مثال به منظور غني کردن تخم مرغ از نظر وجود ترکيبات آنتي اکسيدان ، مي توان در جيره غذايي مرغ تخمگذار از ويتامين D استفاده کرد.

آنتي باديهاي موجود در تخم مرغ :
ايمونوگلوبولينها ترکيباتي هستند که در مقابل آنتي باديها توليد مي شوند و با افزايش ايمني مرغ تخمگذار ، مقدار آنها در درون تخم مرغ هم افزايش مي يابد. آنتي باديهاي سرم در مرغ هايي که از ايمني بالايي برخوردار هستند، درون زرده تخم مرغ جمع مي شوند. اين ايمونوگلوبولينها مي توانند محدوده وسيعي را در بر گيرند و در درمان بيماريهاي مختلف موثر واقع شوند. ايمونوگلوبولين Y در زرده تخم مرغ ، قابليت بسيار بالايي را در به وجود آوردن ايمني زايي غير فعال ، در مقابل بيماريهاي باکتريا يي و ويروسي دارا مي باشد. تحقيقات مختلف نشان داده اند که مصرف آنتي باديهاي تخم مرغ ، مي تواند اطفال را در مقابل روتاويروسها(عامل بيماري اسهال) مقاوم نمايد.

موارد استفاده از پوسته تخم مرغ و غشاي پوسته تخم مرغ :
گزارشات حاکي از آن است که پروتئين موجود در غشا پوسته تخم مرغ مي تواند در موارد سوختگي پوست انسان ، به عنوان ترميم کننده سلولهاي فيبروبلاست پوست مورد استفاده قرار مي گيرد. اين پروتئين همچنين به عنوان جزيي از لوازم آرايشي در کشور ژاپن مورد استفاده قرار مي گيرد.

اجزاي موجود در زرده تخم مرغ :
غشاي زرده تخم مرغ ( وتيلين ) به عنوان تقويت کننده بافتهاي بدن مورد استفاده قرار مي گيرد. لسيتين موجود در زرده تخم مرغ ، از نظر شيميايي به گروه فسفوليپيدها تعلق دارد. از نقطه نظر تغذيه اي ، اين ماده به عنوان يک منبع غني از کولين است. اين ماده همچنين در ترکيب سلول هاي انتقال دهنده پيام هاي عصبي نقش عمده اي ايفا مي کند. کولين همچنين به عنوان يکي از اجزا با اهميت در ترکيب اجزايي است که کلسترول و چربي ها را در بدن حمل مي کند. کمبود کولين در بدن موجب کاهش سطح فسفاتيديل کولين مي شود و همين عامل باعث افزايش تجمع چربي و کلسترول در کبد مي شود. از ديگر خواص لسيتين تخم مرغ ، قابليت ترکيب آن با ويتامين B12 و جلوگيري از پيشرفت بيماري آلزايمر است.

رنگدانه هاي موجود در تخم مرغ :
گزانتوفيل يکي از رنگدانه هايي است که رنگ زرده تخم مرغ را تامين مي نمايد و نقش اساسي در بازار پسندي تخم مرغ دارد.رنگدانه هاي لوتئين و زي زانتين موجود در تخم مرغ هاي غني شده با رنگدانه هاي طبيعي ، موجب کاهش ابتلا به عارضه کاتاراکت ( آب مرواريد ) و همچنين جلوگيري از تخريب سلول هاي شبکيه چشم مي شود .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
پژوهشهاي انجام يافته توسط موسسه ملي آلرژي و بيماريهاي عفوني آمريکا که بخشي از موسسه ملي بهداشت اين کشور است وعده داده است ميزان بيشتري از واکسن آنفلوانزا را وارد بازار اين کشور و جهان کند.
آنفلوانزاي شايع با حمله ويروسي به بدن آغاز مي شود که بدن انسان نسبت به آن ايمني اندکي دارد، چنين است که شيوع آن به سرعت و شدت اتفاق مي افتد و سبب بيماري وخيم مي شود.
دانشمندان پي گيرانه در تلاش اند تا روي توسعه واکسني کار کنند که مشخصا سبب تقويت سيستم ايمني بدن به هنگام ورود ويروس آنفلوانزا مي شود. اما حتي در صورت رسيدن به مرحله توسعه واکسن تازه، احتمال دارد ظرفيت توليد انبوه آن به حد جوابگوي نياز عمده نباشد.
ايمني در خور و کافي در برابر اين بيماري در صورتي تامين مي شود که هر فرد دست کم دوبار تلقيح شود که فشاري بيشتر بر موجودي کنوني واکسن و سيستم بهداشتي و سلامتي و کاري دشوار براي نگهداري از بيماران در جامعه خواهد بود.


پژوهش ترتيب يافته توسط گروه علمي دانشگاه راچستر نيويورک اين انديشه را بررسي مي کند که بيماران ممکن است با دريافت ميزان کمتر واکسن بهتر ايمن شوند البته اين در صورتي است که آنان پيشتر در برابر نوع مشابه اين ويروس واکسينه شده باشند.
آيا واکنش بدن در برابر اين نوع تلقيح زود هنگام که براي مقابله با گونه غير همه گير آنفلوانزا انجام مي شود کارا خواهد بود؟ آنتوني اس. فاسي، مدير موسسه ملي آلرژي و بيماريهاي عفوني آمريکا مي گويد که محققان اين موسسه پاسخ اين پرسش را هنوز نمي دانند.
پاسخ غير قطعي پژوهش دانشگاه راچستر مثبت است. توجيه اين پاسخ نيز آن است که در بدن نيمي از افراد مورد آزمايش در تحقيق انجام شده به دنبال يک نوبت تزريق واکسن ويروس H5N1، پادتن گونه هاي مشابه اين ويروس توليد شده است. سي و هفت فرد مورد آزمايش در اين پژوهش که پيشتر و در جريان شيوع آنفلوانزا در هنگ کنگ طي سالهاي 1997 تا 98 به آنها يک نوبت واکسن تزريق شده بود، در جريان نخستين بار نمايان شدن ويروس آنفلوانزاي مرغي در انسانها، به لحاظ واکنش بدني نسبت به شيوع ويروس، مورد بررسي دقيق قرار گرفتند.
وقتي اين افراد در برابر شيوع بيماري که در سال 2004 در ويتنام اتفاق افتاد و اکسينه شدند، به دنبال ايمن شدن دوباره، واکنش بدني بهتر و مقاومت بيشتري نشان دادند.
آقاي فاسي گفت: "واکسن يادآور، حتي هنگاميکه هفت يا هشت سال بعد تزريق مي گردد، باعث پاسخ بهتر بدن مي شود، بنابراين پايه اي علمي بر اين مبنا شکل مي گيرد که تلقيح واکسن زود هنگام براي تلقيح هاي بعدي که حکم يادآور را دارد، در پيشگيري از بيماري و بالاتر بردن مقاومت بدن ممکن است موثر باشد."
فاسي مي افزايد که اين يافته طي مطالعات بعدي مورد پي گيري جدي قرار خواهد گرفت. وي خاطر نشان مي کند که گروه شرکت کننده در پژوهش مورد بحث دانشگاه راچستر گروه بسيار کوچکي بوده اند. آقاي فاسي همچنين مي گويد که در تحقيقات بعدي عده بيشتر و گونه هاي ديگر حمله اين ويروس به سيستم ايمني بدن نيز مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
نوعي از H5N1 که از اواخر سال 2003 صد و چهل و نه تن را در ده کشور کشته است به شکلهاي گوناگون درآمده است، به شکلي که ويروسي که عده اي را در ويتنام قرباني کرد، با ويروسي که گروه بزرگي را در اندونزي از پاي در آورد، متفاوت است.
نهايتا پژوهش کنوني بر شيوه هاي اتخاذ تصميم و سياست گذاريهاي مربوط، بر مسائلي چون واکسيناسيون افرادي که بعنوان موضوع اوليه تحقيق مورد بررسي هستند، پيش از شيوع بيماري اثرگذار خواهد بود. چنين اقدامي بحث انگيز است و فلسفه بحث انگيز بودن آن نيز اين است که برخي افراد با اين شيوه موافق نيستند و آنان که قرار است واکسينه شوند در برابر اين کار مقاومت مي کنند.
مشکل ديگري که در برابر واکسيناسيون انبوه وجود دارد، ظرفيت محدود توليد عمده واکسن بود.
راه کار آمادگي و تدارک گستره که در سال 2005 در آمريکا اعلام شده بود بر ضرورت افزايش قابليت توليد واکسن و کار روي روشهاي درماني ديگر در اين کشور تاکيد داشت که همچنان تحت بررسي است.

راه کارهاي ديگر پيشگيري
توسعه تلقيح واکسن و تزريق اضطراري آن دو فرآيند از ميان راه کارهاي فراوان تازه اي هستند که به عنوان بخشي از طرح ايمن سازي مورد بررسي اند. مرکز ملي کنترل و پيشگيري از بيماريها در حال پيگيري سياستي هستند موسوم به "راه کارهاي پيشگيري از سرايت" که مي تواند مانع شيوع بيماري شود و روند بيماري و مرگ ناشي از آنفلوانزاي مرغي را نيز کاهش دهد.

بر اساس خبر منتشر شده توسط مرکز ملي کنترل و پيشگيري از بيماريها، در واقع، راه کارهائي که دارو يا واکسن نمي طلبند، ممکن است نخستين گزينه هاي دفاعي در برابر شيوع مرض باشند.
دکتر جولي گربردينگ، مدير اين مرکز، مي گويد:
"ميزان وخامت شيوع آنفلوانزا پيش از شيوع آن قابل پيش بيني نيست و توانائي ما براي پاسخ گوئي در خور نيز به اين بستگي دارد که جوامع و ايالات گوناگون تا چه اندازه بتوانند به سمت کاهش رشد بيماري گام بردارند. چالش ما اکنون اين است که تعيين کنيم که کدام معيارها مي توانند سرايت عفونت را محدود کنند."


موسسه ملي آلرژي و بيماريهاي عفوني آمريکا بيش از پنج ميليون دلار صرف پروژه هاي تحقيقاتي کرده است تا دريابد که کدام راه کارها در جوامع بيشترين کارآيي را دارند.
اين يک کوشش جمعي است و دو پروژه از هشت پروژه در حال انجام به گروه هاي تحقيقاتي دانشگاه هاي هنگ کنگ و اتاگوي نيوزلند تخصيص يافته است. راه کارهاي پيشگيري از بيماري در سطح جامعه رفتار عمومي جامعه را به شيوه هايي تحت تاثير قرار مي دهد که از بيمار شدن مردم پيشگيري کند يا تماس ميان آنها را کمتر کند تا احتمال انتقال بيماري به ديگران کاهش يابد.
فعاليتهائي که در راستاي افزايش آگاهي عمومي نسبت به تندرستي انجام مي گيرد، شامل مواردي چون گوشزد کردن لزوم شستن دستها و فرهنگ سرفه کردن است که مي تواند به جلوگيري از انتشار ويروسها کمک کند.
راه کارهاي دوري گرفتن از يکديگر در اجتماع شامل کاهش تماس با ديگر مردم است که نکاتي را از قبيل تعطيل کردن مدارس و مراکزي عمومي چون مراکز خريد و سينماها به هنگام شيوع بيماري در بر مي گيرد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
در هزاره سوم که دانش بشريت در زمينه هاي مختلف با سرعت خارق العاده اي در حا ل تغيير و تحول است و هر لحظه پديده اي نو متولد مي گردد، بهره مندي از دانش روز دنيا و بکارگيري آن در صنايع گوناگون، ايجاد برنامه هاي مديريتي صحيح و نوين را واجب مي سازد. در اين ميان صنعت مرغداري نيز از اين قاعده مستثني نيست. بنابراين استفاده از روشهاي نوين مديريتي جهت بهره وري بيشتر و مناسبتر لازم و ضروري است. در اين مقاله سعي شده است مطالبي در مورد مديريت صحيح بستر، بعنوان يکي از عوامل موثر در بهداشت و بهره وري که تاکنون کمتر به آن توجه شده، ارائه گردد.
براي شروع مطلب بهتر است با بستر و ويژگيهاي آن بيشتر آشنا شويم:
متاسفانه بسياري از مرغدارها به کيفيت بستر به اندازه جوجه، تغذيه ، بهداشت و ... توجه و دقت نمي کنند و اين در حالي است که جوجه ها در طول دوره پرورشي در تماس مستقيم با بستر بوده و شرايط آن بر روي عملکرد و رشد جوجه ها تاثير به سزائي دارد. موادي را که مي توان به عنوان بستر استفاده کرد بسته به شرايط منطفه اي، آب و هوا و وضعيت اقتصادي مرغدار بسيار متنوع است که از آن جمله مي توان از تراشه چوب، کاه ، خاک اره، کلش، برگ خشک، سبوس، تفاله مرکبات بعد از آبگيري به صورت پلت و ... نام برد که در اين ميان تراشه چوب و خاک اره بيشترين استفاده را دارند.

از ويژگيهاي يک بستر ايده آل مي توان به قابليت بالاي جذب رطوبت، سبک بودن، خشک بودن، ارزاني، نرم بودن، عايق بودن، قابل دسترس و قابل فروش بودن اشاره کرد. همچنين يک بستر مناسب بايد فاقد هرگونه جسم خارجي، انگل و گرد و غبار باشد. عملکرد يک بستر مناسب را به طور خلاصه مي توان چنين بيان کرد:
....
1- رطوبت ناشي از نشت آبخوريها را جذب کرده و به دليل افزايش سطح تماس با هوا موجب تبخير سريع و در نتيجه خشک شدن آن شود.
2- بخش آبکي مدفوع را جذب کرده و باعث به حداقل رسيدن تماس جوجه ها با کود شود.
3- بعنوان عايق عمل کرده و از هدر رفتن گرما از طريق کف سالن جلوگيري کند.
4- نقش ضربه گير نرم و محافظ و عايق حرارتي بين کف سخت و سرد و جوجه ها را دارد.

پس از آشنا شدن با ويژگيها و عملکرد بستر جهت اينکه مطالب براي خوانندگان و توليد کنندگان عزيز کاربردي باشد مشکلات مرتبط با بستر و نحوه مديريت آنها همزمان مطرح مي گردد:

وجود جسم خارجي در بستر
در روزهاي اول جوجه ها به بستر نوک زده و آن را مي خورند که اين باعث عوارض گوارشي نظير سوء هاضمه و حتي مرگ آنها خواهد شد. همچنين در بعضي از تراشه ها که از چوب کهنه تهيه مي شوند اجسام خارجي مانند ميخ باقي مي ماند که بلع آنها توسط جوجه ها باعث سوراخ شدن سنگدان و پريتونيت مي گردد.
وجود چنين اشياء نوک تيز و تکه هاي درشت بستر نيز موجب زخم و خراشيدگي پاي جوجه ها مي گردد که بدون شک در روند وزن گيري و رشد جوجه ها تاثير منفي خواهد داشت. براي رفع اين مشکل در روزهاي اول مي توان روي بستر را با وسائلي مانند پارچه هاي کنفي، کاغذهاي موئي و کاغذهاي مخصوص که از آنها مي توان جهت تغذيه جوجه ها استفاده کرد، پوشاند. حسن ديگر استفاده از اين پوششها گرم نگه داشتن جوجه ها است و جوجه ها در چنين شرايطي احساس راحتي و آرامش بيشتري خواهند کرد. اين پوشش 5-3 روز باقي مي ماند و وقتي جوجه ها به خوبي به غذا خوردن عادت کردند مي توان آنها را جمع کرد. البته کاغذهاي مخصوص که جهت تغذيه نيز کاربرد دارند نيازي به جمع آوري نداشته و خود به خود از بين مي روند و يا با بستر مخلوط مي گردند.

ارتفاع بستر
ضخامت ايده آل براي سالنهاي پرورشي گوشتي در فصول گرم 5-3 سانتيمتر و در فصول سرد 8-5 سانتيمتر است. در گله هاي پرورشي مرغ مادر، که کيفيت بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد ارتفاع بستر تا 12 سانتيمتر نيز مي رسد.
دراين واحدها در صورتيکه تخم مرغها يکبار در روز جمع شوند عمق بستر بايد تا حدي باشد که تخم مرغها به طور کامل در آن فرو بروند اما اگر جمع آوري چندين بار در روز انجام مي گيرد مي توان از کاه ريز استفاده کرد تا تخم مرغها در داخل بستر فرو نرفته و جمع آوري آنها سريعتر انجام شود. در اين صورت احتمال شکستگي ، ترک خوردن و کثيف شدن تخم مرغها نيزافزايش پيدا مي کند.
براي سيستمهائي که اتوماتيک مي باشند استفاده از کاه و تراشه چوب به علت ايجاد اشکال در سيستم انتقال تخم مرغها توصيه نمي شود.

رطوبت بستر
رطوبت ايده آل بستر 25-20 درصد است. براي تعيين ميزان رطوبت بستر در صورتيکه به دستگاه هاي مخصوص دسترسي نداشته باشيم، مي توان يک مشت بستر را برداشته و در دست فشار دهيم اگر بستر رطوبت مناسبي داشته باشد وقتي مشت خود را باز مي کنيم نبايد به صورت گلوله به هم چسبيده باقي بماند و شکافهائي بين آن ايجاد مي شود.
همچنين رطوبت بالاي بستر را از چسبيدن بستر به کف کفش در زمان حرکت در سالن در يک مسافت کوتاه، و رطوبت کم بستر را از صداي خش خش ضمن حرکت در سالن، مي توان تخمين زد.

 

مشکلات ناشي از رطوبت بالاي بستر
رطوبت بالاي بستر همراه با دما و ph بالا (قليائي بودن) باعث ازدياد ميکروبها مي گردد. در چنين شرايطي آنفلوانزا، لارنگوتراکئيت، دراماتيت، رئوويروس، بوتوليسم، برونشيت، کوکسيديوز و ساير بيماري هاي باکتريائي، ويروسي و قارچي، شايع مي شود. زخم سينه ، خراشيدگي پوست، کبود شدن گوشت، به وجود آمدن لکه روي گوشت (که باعث افت کيفيت آن مي شود)، بوي نامطبوع، کثيف شدن تخم مرغها در واحدهاي مادر و نهايتا کاهش تخم مرغهائي که قابل جوجه کشي باشند، نيز از عوارض بستر مرطوب هستند.
همچنين رطوبت بالاي بستر عامل اصلي انتشار آمونياک مي باشد که اين ماده يکي از مهمترين فاکتورهاي محيطي تاثير گذار بر عملکرد جوجه محسوب مي گردد. برخي از توليد کنندگان مشکل آمونياک را دست کم گرفته اند اما بايد توجه داشته باشيد که افزايش آمونياک باعث عصبي شدن جوجه ها، افزايش نزاع، پرکني آنها، کاهش قدرت سيستم ايمني و در نتيجه مستعد شدن به درگير شدن با بيماريهاي تنفسي مي گردد. آمونياک با غلظت 25ppm باعث تضعيف رشد و افزايش ضريب تبديل غذائي و همچنين التهاب کيسه هاي هوائي و عفونتهاي ويروسي و حتي مرگ مي گردد. تبخير آمونياک از بستر باعث آلودگي هوا شده و از طرف ديگر ارزش اقتصادي کود به دليل کاهش مقدار نيتروژن بستر پائين مي آيد. اولين قدم براي جلوگيري از مشکلات ناشي از آمونياک کنترل رطوبت بستر با روشهاي زير است:

1- از سالنها متناسب با ظرفيت استفاده شود چون تراکم بالا در سالنهاي کوچک باعث افزايش رطوبت بستر مي شود.
2- در برخي موارد بستر تازه، به درستي انبار نمي شود و مقدار رطوبت بالائي دارد. براي رفع اين مشکل بايد 48-24 ساعت پيش از جوجه ريزي نسبت به حرارت دادن و تهويه سالن اقدام کرد تا آمونياک موجود در بستر آزاد شده و در دوران رشد ميزان آزاد شدن آن به حداقل برسد.
3- افزايش تهويه سالن در هفته هاي اول رشد در صورتيکه ميزان آمونياک بالا باشد.
4- براي به جريان انداختن هواي گرم سالن که به خشک شدن بستر کمک مي کند، از هواکش استفاده شود.
5- بهره گيري از سيستم تهويه با فشار منفي براي ورود هواي تازه از هواده ها توصيه مي گردد.
6- به دليل اينکه هواي گرم توانائي نگهداري رطوبت بالائي دارد، ترکيب گرما و تهويه مناسب مقدار قابل توجهي از رطوبت سالن را حذف مي کند، به همين دليل در صورتي که سيستم تهويه مناسب باشد، نبايد ترسي از افزايش دماي سالن داشت.
7- کنترل و مديريت سيستم آبخوريها براي جلوگيري از نشتي، تنظيم ارتفاع آنها و ميزان فشار آب، متناسب با رشد جوجه ها و جلوگيري از تشکيل بيوفيلم در سيستم آبخوري با استفاده از شوينده هاي قوي و موثر توصيه مي گردد.
8- در صورت خيس شدن بستر، سريعا بايد نسبت به تعويض آن اقدام کرد.
9- قسمتهائي از بستر که متراکم شده (تخته شده باشد) بايد تعويض شود چرا که اين نواحي حاوي رطوبت و کود بالائي بوده و در صورت ماندن در سالن باعث افزايش ميزان آمونياک مي شوند.
10- کنترل قسمتهاي گوناگون سالن جهت جلوگيري از نفوذ رطوبت از خارج به داخل نيز مهم مي باشد.
11- کنترل ترکيبات غذائي به ويژه نمکها که باعث پرخوري و دفع حجم زياد آب توسط طيور مي گردند.
12- کنترل تعدادي از داروها که باعث افزايش تشنگي و مصرف آب و در نتيجه دفع زياد آب مي شوند.
13- جلوگيري از ورود هواي سرد به سالنها به دليل اينکه در برخورد با هواي گرم و مرطوب سالن باعث به وجود آمدن شبنم و افزايش رطوبت بستر مي گردد.
14- کنترل مه پاشها و اوپراتورهاي سيستم خنک کننده که اگر به درستي مديريت نشوند تاثير زيادي روي افزايش رطوبت خواهند داشت.
15- افزودن موادي به جيره که با تاثير روي حرکات روده باعث کنترل رطوبت بستر مي شوند مانند: پودر غلاف خرنوب (carnob) به ميزان 2-1 درصد.

مشکلات ناشي از رطوبت پائين بستر
بستر خشک باعث عدم تکامل پرها، خشکي پوست، شکنندگي پرها و ايجاد گرد و خاک و عوارض تنفسي مي شود. در چنين شرايطي مي توان از دستگاه هاي مولد رطوبت مانند مه پاشها استفاده نمود.
مطالعات و ارزيابي هاي انجام شده در زمينه ضرر اقتصادي استفاده از يک بستر نامناسب در آمريکا در يک واحد 20000 قطعه اي به طور خلاصه به شرح زير مي باشد (لازم به توضيح است که در اين ارزيابي حداقل هزينه ها در نظر گرفته شده است):

1- ضرر ناشي از گاز آمونياک به دليل افزايش ضريب تبديل غذائي به ميزان 08/0 واحد و کاهش وزن به مقدار 25/0 پوند = 430 دلار
2- ضرر ناشي از وقوع انواع بيماري هاي باکتريائي و ويروسي و عواقب آن = 120 دلار
3- ضرر ناشي از بيماري هاي انگلي و هزينه داروهاي مصرفي = 140 دلار
4- ضرر ناشي از تلفات و افت کيفيت گوشت = 260 دلار

جمع = 950 دلار

در پايان بايد به اين نکته اشاره داشت که استفاده از بستر کهنه احتمال به وجود آمدن مشکلاتي از قبيل عارضه سينه هاي پينه اي (breast blister) و انواع بيماريها به خصوص بيماري هاي انگلي را افزايش داده و همچنين نيازمند بکارگيري مديريت دقيق تر و بيشتر مي باشد.
......
دکتر مهرداد رستم زاده

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
پرورش دهندگان طيور از ديدگاه متفاوتي پر را مورد توجه قرار مي دهند :


...
1-  حفظ دماي بدن و حفاظت در برابر عوامل خارجي
2-  استفاده از پر براي تعيين جنسيت :
امروزه ثابت شده است كه برخي ژنها كه معمولا تحت تاثير جنس قرار دارند در سرعت رشد پرها موثر مي باشند و اكنون از اين ژنها براي تعيين جنسيت پرندگان استفاده مي شود (در مورد يكي از اين ژنها در بخشهاي بعد صحبت مي شود) به دليل اينكه امروزه اين مطلب مورد توافق است كه توليد جداگانه جوجه هاي نر و ماده داراي مزاياي متعددي مي باشد از اين رو تعيين جنسيت در جوجه هاي يكروزه اهميت يافته است .
3- در صد بالاي پروتئين موجود در پر :
پر داراي درصد بالايي از پروتئين در ساختمان خود مي باشد كه اين امر موجب شده تا بخش اعظمي از پروتئين خوراك مصرفي صرف توليد پر شود كه اين از لحاظ اقتصادي حائز اهميت است.
4- كم ارزش بودن پر توليدي در مقابل خوراك مصرفي براي توليد آن:
با اينكه پر داراي مقادير بالاي پروتئين است اما پر توليدي از لحاظ قيمت ارزش چنداني ندارد همچنين براي حذف اين پر و كندن آن نيز هزينه اي انجام مي شود كه خود اثر منفي اقتصادي دارد .
بنابر اين حذف پر مي تواند موجب صرفه جويي اقتصادي در اين دو مورد ذكر شده شود.

عواملي كه مي توانند در كاهش پر موثر باشند :
1
- عوامل طبيعي :
مهمترين عامل طبيعي كه مي تواند باعث كاهش پوشش پر در بدن پرندگان شود پر ريزي ساليانه (molting ) مي باشد، پر ريزي ساليانه در اكثر پرندگان طي دوره خاصي و با توجه به شرايط محيطي صورت مي گيرد كه تحت تاثير هورمونهاي باعث ريزش پرها مي گردد . شروع پر ريزي در يك واحد پرورش به ويژه جوجه گوشتي بسيار نامطلوب است ( به جز برخي موارد خاص در مرغهاي مادر و تخمگذار ). زيرا مقدار زيادي پروتئين در اثر پر ريزي از طريق پر به هدر مي رود و در ضمن براي رشد مجدد آن مقادير ديگري پروتئين بايد مصرف شود .
...
2- عوامل محيطي :
از اين عوامل محيطي كه مي توانند موجب كاهش پوشش پر شوند مي توان به موارد زير اشاره كرد :
الف) نقصها : شامل مواردي از قبيل نوك زني و كانيباليسم كه به طور عمده در اثر ضعف سيستم مديريتي و يا تغذيه اي ايجاد مي شود .
ب) ضربات : ضرباتي كه برخي اوقات در داخل سالن به پرندگان وارد مي شود مي تواند موجب ايجاد خراش و به دنبال آن كاهش ميزان پر در ناحيه صدمه ديده شود، جراحات و ضربات وارده مي تواند ناشي از برخورد پرنده با ديواره هاي سالن و يا ديگر پرندگان و يا ناشي از جفتگيري و ساير برخورد ها باشد .
ج ) استرس ها : هرگونه استرس شديد كه به حيوان وارد شود مي تواند موجب از دست دادن پر ها شود . استرسهايي از قبيل استرس حرارتي ، استرس غذايي و يا استرس هاي ناشي از بيماري ها مي توانند موجب ريزش پر شوند . اين سه عامل نامبرده شده نيز به همان دلايلي كه براي پر ريزي ساليانه بيان شد مطلوب نمي باشند .
...
3- عوامل ژنتيكي :
عوامل ژنتيكي فراواني روي خصوصيات پر از جمله شكل , تراكم , رنگ و ديگر ويژگي هاي پر اثر گذارند . اين ژنها عمدتا به صورت پلي ژنيك عمل كرده و معمولا يك ژن در تعيين اين ويژگي ها اثر كوچكي دارد . با اين حال برخي از ژنها مي توانند تغييرات عمده اي در ساختار و ميزان پر ايجاد كنند كه در اين بخش به آنها اشاره خواهد شد.

عوامل ژنتيكي موثر بر ويژگي هاي پر :
...
1- ژن گردن لخت (NAKED NECK )
اين ژن يك ژن بدني است كه به صورت غالب ناقص عمل مي كند . پرندگان داراي اين ژن در ناحيه گردن بدون پر بوده و در حالت نا همگون شبكه اي از پرها در زير گردن مشاهده مي شود .اين ژن علاوه بر تاثير در پرهاي ناحيه گردن كل پوشش پر را نيز تحت تاثير قرار مي دهد به طوري كه در حالت همگون ( Na Na ) تا حدود 40 % و در حالت نا همگون ( na ‌‌Na ) تا حدود 30 % از كل پوشش پر كاسته خواهد شد .
پرندگان گوشتي داراي اين ژن در محيط بالاي 30 درجه رشد كرده و داراي وزن بيشتر , راندمان بيشتر , در صد پايين پر , قدرت توليد مثلي بيشتر , قدرت حياتي بالاتر و كاهش ميزان خودخوري مي باشند، همچنين در اين پرندگان در صد گوشت سينه بيشتر است .
در پرندگان تخم گذار كه در بدن خود اين ژن را دارند بهبود تحمل گرما ايجاد شده و در نتيجه افزايش توليد تخم مرغ , راندمان بالاتر , بلوغ جنسي زودتر, تخم مرغهاي بزرگتر و كاهش مرگ و مير ايجاد مي شود . البته اين امتيازها در شرايط گرم خود را نشان مي دهد و ممكن است در شرايط عادي اين امتيازها وجود نداشته باشد .
تحمل گرمايي ايجاد شده به علت دماي پايين تر بدن در اين پرندگان در شرايط گرم نسبت به ساير پرندگان مي باشد . چنانكه در اين شرايط دماي بدن اين پرندگان كمتر از ساير پرندگان خواهد بود . ايرادي كه اين ژن ايجاد مي كند افزايش مرگ و مير جنين و كاهش جوجه در آوري است كه مي توان به وسيله انتخاب از اثرات مضر آن جلوگيري كرد .

.
2- ژن پر وزوزي ( FRIZZLE GENE )
اين ژن يك ژن بدني است كه به صورت غالب ناقص عمل مي كند و موجب انحناي پرها به سمت خارج بدن و همچنين كاهش وزن پرها مي شود .در حالت همگون انحناي پرها بيشتر است . اين حالت موجب كاهش حالت عايقي پر مي شود و عمدتا در تحمل تنش حرارتي اثر مثبت دارد . Haren kiso و همكارانش در سال 1992 نشان دادند كه ژن F به صورت نا همگون باعث كاهش وزن پر تا حدود 40 % و افزايش وزن تاج مي شود . آنها نشان دادند كه اين ژن روي تعداد تخم مرغ , اندازه تخم مرغ و راندمان اثر مثبت دارد ولي اطلاعات تكميلي هنوز به دست نيامده است .

...
3-  ژن دير پر در آوردن
اين صفت ( دير پر در آوردن ) يك صفت وابسته به جنس غالب است . وجود اين ژن موجب مي شود تا پرها در روزهاي اوليه زندگي داراي رشد بسيار كندي باشند . امروزه از اين ژن براي تعيين جنسيت جوجه هاي يك روزه استفاده مي كنند . در سال 1988 Horst اثرات غير مستقيمي را براي اين ژن معرفي نموده است . كه از آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد :
1) كاهش نياز پروتئين .
2) كاهش ذخيره چربي در طي دوره جواني .
3) افزايش دفع حرارت بدن در طي رشد اوليه .
اما اين ژن از لحاظ مديريتي داراي نواقصي نيز مي باشد مانند اينكه پرندگاني كه زودتر پر در مي آورند سريعتر مي توانند از چوب خواب استفاده كنند بنابراين در اين پرندگان بيماريهاي ناشي از برخورد با بستر نامناسب كمتر ديده مي شود ( البته امروزه استفاده از چوب خواب به علت مشكلات متعدد تقريبا منسوخ شده است ) . همچنين در اين پرندگان عايق بدن ( پر ) زودتر تشكيل شده و پرنده در مقابل تغييرات ناگهاني دما مقاومت بيشتري خواهد داشت

..........
4 -  ژن پرهاي فرسوده ( FRAY FEATHER GENE )
اين صفت توسط يك جفت ژن مغلوب كنترل مي شود و باعث مي شود كه پرهاي دم بلندتر از حالت عادي بوده و ساير پرها نيز فرسوده به نظر برسند . اين تغييرات به علت تغيير در ساختمان نوار داخلي پر ايجاد مي شود و به نظر نمي رسد نقش مثبتي در بدن پرنده ايفا كند.

...
5 -  ژن Silky :
اين ژن كه يك ژن بدني مغلوب مي باشد با تاثير بر اجزاي داخلي پرها باعث بهبود توانايي دفع گرما مي گردد . با اين حال غالبا استفاده تجاري از اين ژن براي افزايش توان مقاومت گرمايي انجام نگرفته است اما به علت تغيير شكلي كه اين ژن در ساختمان پر ايجاد مي كند از آن براي توليد مرغهاي زينتي استفاده مي شود .
...

..
6 - ژن مرغ لخت ( NAKED CHIKEN GENE )
اين صفت توسط يك جفت ژن وابسته به جنس مغلوب كنترل مي شود . و مي تواند پوشش پر را به طور عمده حذف كند . در اين پرندگان پر به كلي از بين رفته و فقط مقدار بسيار اندكي پر روي بدن باقي مي ماند . از اشكالات مهم اين ژن در صد مرگ مير مي باشد اغلب مرغها و خروسهاي داراي اين ژن در دو يا سه روز اول دوره جوجه كشي تلف مي شوند و تلفات جوجه هاي متولد شده تا سن 6 هفتگي به 95 درصد مي رسد .
...

..
تلفيق ژنهاي موثر بر خصوصيات پر :
ژنهاي نام برده شده در بالا ژنهايي هستند كه مي توانند تغييرات عمده اي را در پر ايجاد نمايند اما نكته ديگر اين است كه با تلفيق برخي از اين ژنهاي مطلوب ميتوان اثرات مطلوب آنها را افزايش داد .در مورد جوجه هاي گوشتي يك گزارش حاكي از اين است كه تلفيق دو ژن گردن لخت و پر وزوزي مي تواند اثرات مثبتي در توليد داشته باشد ( Deep و همكاران , 1993 ) همچنين طيوري كه جهت دير پر در آوري انتخاب شده و ژن گردن لخت را نيز دارا باشند داراي پر كمتري بوده و نسبت به طيور مشابه بدون ژن گردن لخت در هواي گرم داراي توليد بيشتري هستند .
مهندس احسان کوثريه( کارشناس طيور)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
 
مقدمه

در گله‌هاي گوشتي ، علاوه بر رشد و راندمان تبديل غذايي مطلوب ، براي دسترسي به حداكثر سوددهي ، يكنواختي وزن گله نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است .

تعريف گله يكنواخت
به گله گوشتي كه حدود 78 درصد مرغ و 75 درصد خروس‌هاي آن داراي وزني برابر با 10 درصد كمتر و يا بيشتر از وزن ميانگين گله باشند گله يكنواخت از نظر وزن گفته ميشود .
درحاليكه تعدادي از گله‌ها به ارقام فوق دسترسي پيدا نمي‌كنند ، با اعمال مديريت مناسب ، تعدادي ديگر به درصد يكنواختي بيشتري حتي از ارقام فوق ميرسند .

عوامل مؤثر در رشد يكنواخت
عوامل زير مي‌توانند در رشد يكنواخت و يا يكنواختي گله از نظر رشد تأثير گذار باشند :
1- اختلاف رشد در مرغ و خروس .
2- وجود اختلاف در وزن جوجه‌ها .
3- دهيدراتاسيون يا از دست دادن آب بدن در جوجه .
4- درجه حرارت نامناسب بويژه در اوايل پرورش .
5- تهويه نامناسب .
6- تغذيه انتخابي .
7- تراكم .
8- كمبود فضاي دان خوري و آب خوري .
9- كيفيت دان .
10- بيماري‌ها .
از ميان عوامل نام برده شده 90 درصد با اعمال مديريت مناسب قابل پيشگيري ميباشند .

زمان شروع رشد غير يكنواخت
بروز اختلاف در رشد و شروع غير يكنواختي در وزن گله از اولين ساعات جوجه ريزي در سالن ميباشد .
هيبريدها يا واريته‌هاي مرغ گوشتي امروزه در مدت كمتر از 6 هفته به وزن 2 كيلوگرم و يا بيشتر ميرسند . رشد و افزايش وزن در جوجه در هفته اول در مقايسه با هفته‌هاي بعدي بيشتر بوده و به حدود 400 در 100 ميرسد . بعبارت ديگر جوجه‌اي كه وزن آن در يك روزگي 35 گرم بوده است در آخر هفته اول به حدود 140 گرم يا بيشتر بالغ مي‌گردد .
اهميت رشد تا چهارصد درصدي در هفته اول را مي‌توان بدين صورت بيان كرد كه اگر 25 درصد از جوجه‌ها به جاي رسيدن به وزن 140 گرم به 105 گرم برسند يعني فقط 300 در 100 رشد كنند اثر اين اختلاف رشد در گله با وزن متوسط 2 كيلوگرم در آخر دوره به مراتب بيشتر و ممكن است به چند صد گرم نيز برسد كه از اينجا مي‌توان به اهميت رشد يكنواخت گله از بدو ورود جوجه به سالن و نيز ارتباط آن با رشد نهايي در آخر دوره پي برد .

پرورش گله يكنواخت
باتوجه به اهميت يكنواختي وزن در گله گوشتي و امكان جلوگيري از عدم رشد غير يكنواخت با اعمال مديريت مناسب ، عوامل مؤثر در جلوگيري از ناهماهنگي وزن در گله را بطور خلاصه مورد بررسي قرار ميدهيم .

1- اختلاف رشد در مرغ و خروس
در طي دوره پرورش مرغ گوشتي ، وزن خروس بطور طبيعي 150 تا 200 گرم بيشتر از مرغ ميباشد و لذا حتي در يك گله گوشتي با رشد يكنواخت ، وجود اختلاف رشد در مرغ و خروس سبب بروز اختلاف وزن در گله خواهد شد .
درصورت پرورش جداگانه مرغ و خروس كه امروزه توسط بسياري از پرورش دهندگان در مزارع بزرگ صورت مي‌گيرد مي‌توان اين اختلاف رشد را به حداقل رسانيده و خروس‌ها را حدود يك هفته زودتر به كشتارگاه ارسال كرد .
2- يكنواختي وزن جوجه در شروع پرورش
درحاليكه جوجه‌هاي توليد شده از يك گله مادر مي‌توانند از نظر وزن متفاوت باشند مسلماً اين اختلاف وزن در جوجه‌هايي كه از چند گله مادر و با سنين متفاوت به مرغداري ارسال ميشوند به مراتب بيشتر و اثر آن در اختلاف رشد و وزن آخر دوره نيز در گله بيشتر خواهد بود . براي جلوگيري از رشد غير يكنواخت در گله‌اي كه جوجه‌هاي آن از نظر وزن در بدو پرورش يكسان نيستند تا حد امكان بايد جوجه‌هاي توليد شده از گله‌هاي مادر متفاوت از يكديگر را جداگانه پرورش داد .
پرورش جداگانه جوجه‌هاي با وزن‌هاي متفاوت از يكديگر ، اولين و مهم‌ترين قدم براي جلوگيري از رشد غيريكنواخت در گله ميباشد .

3- دهيدراتاسيون يا كاهش آب بدن در جوجه
علت اصلي كاهش آب بدن در جوجه توقف طولاني مدت آن در جوجه كشي و از آن مهم‌تر ، فاصله زماني دراز مدت انتقال آن از هچري به مرغداري و بويژه در شرايط هوايي گرم و خشك ميباشد . از آنجاكه 70 درصد وزن جوجه را آب تشكيل ميدهد لذا از دست دادن آب بدن مي‌تواند تأثير بسزايي در كاهش وزن جوجه در بدو ورود به مرغداري داشته باشد .
دسترسي جوجه به آب و دان بلافاصله بعد از رسيدن به مرغداري مي‌تواند تا حدي ضايعات ناشي از دست دادن آب بدن را جبران كند .
توصيه ميشود در مواردي كه شدت دهيدراتاسيون شديد ميباشد نوك جوجه‌ها را ابتدا در آب فرو برده و يا اينكه به تعداد آب خوريها تا 50 درصد افزوده شوند . استفاده از شكر در آب نيز مي‌تواند روشي براي كاهش شدت دهيدراتاسيون در جوجه باشد .

4- درجه حرارت
بعلت رشد ناقص پر ، در اوايل پرورش جوجه‌ها قادر به كنترل درجه حرارت بدن خود نمي‌باشند و بنابر اين اعمال درجه حرارت مناسب محل پرورش و جلوگيري از نوسانات آن در هفته‌هاي اول امري بسيار ضروري ميباشد . علاوه بر درجه حرارت مناسب ، يكنواختي آن نيز به ‌همان اندازه مهم بوده و در غير اينصورت جوجه‌ها بصورت غير يكنواخت در سالن پخش خواهند شد . پخش غير يكنواخت جوجه در سالن سبب ايجاد تراكم در بعضي از نقاط شده و دسترسي به آب و دان براي تعدادي از جوجه‌ها با اشكال صورت گرفته و حتي غير ممكن مي‌گردد كه خود اين مسئله مي‌تواند بصورت ثانويه كاهش رشد و بروز غير يكنواختي وزن در گله را سبب گردد .
درحاليكه پخش غير يكنواخت جوجه در سالن همواره ناشي از وجود اشكال در مديريت بوده و مي‌تواند يكي از علل عمده رشد غير يكنواخت در گله باشد متأسفانه تعدادي از مرغداران آن را پديده‌اي طبيعي دانسته و توجهي به رفع آن نمي‌كنند .

5- تهويه
برخلاف تصور تعدادي از مرغداران ، جوجه‌ها از همان ساعات اوليه نيز احتياج به تهويه در حد نياز را دارند تا مانع از تراكم گازهاي انيدريدكربنيك و آمونياك در سالن و بويژه در سطح بستر گردد .
بعلت ظرافت و حساسيت فوق‌العاده مخاط تنفسي جوجه به اثرات سوء افزايش اين گازها و بويژه آمونياك ، درصورت تهويه نامناسب و ناقص ، مخاط دچار آسيب شده و اثرات آن در هفته‌هاي بعد بصورت عفونت‌هاي متداول بروز مي‌كند .
استفاده از آمونزيم در سطح بستر همزمان با شروع پرورش جوجه مانع از توليد گاز آمونياك شده و جوجه در محيطي عاري از اين گاز رشد خواهد كرد كه نتيجه آن كاهش ضايعات مخاط تنفسي و ريه ، كاهش عفونت‌هاي ثانويه ، نياز كمتر به مصرف داروهاي ضد ميكروبي و يكنواختي رشد در گله خواهد شد .

6- تغذيه انتخابي
جوجه‌ها بطور غريزي ذرات درشت تر دان نظير ذرت و گندم را به ذرات ريزتر ترجيح ميدهند كه اين امر سبب بهم خوردن تعادل تغذيه‌اي مي‌گردد . از طرف ديگر ، جوجه در روزهاي اول قادر به تغذيه از ذرات بيش از حد درشت نيز نمي‌باشد و لذا دان جوجه بايد داراي دانه بندي تا حد امكان يكنواخت و مناسب باشد تا جوجه بتواند بصورت مساوي از تمام مواد تشكيل دهنده دان استفاده كند .

7 و 8 – تراكم و كمبود فضاي دان خوري و آب خوري
درحاليكه تراكم كمتر از حد استاندارد از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نمي‌باشد ، وجود تراكم و بويژه در هفته اول در اثر محدود كردن فضاي سالن براي صرفه‌جويي در گرمايش و يا تهويه ، مي‌تواند سبب بروز رشد غير يكنواخت گردد . وجود تراكم توأم با كمبود فضاي كافي دان خوري و آب خوري اثر مضاعف در كاهش رشد و بروز غير يكنواختي در وزن گله خواهد داشت.

9- كيفيت دان
كمبودهاي تغذيه‌اي و عدم تعادل در مواد ضروري دان در جوجه تأثير بسزايي در رشد اوليه و به تبع آن رشد نهايي گله خواهد داشت . در فرمولاسيون دان هفته‌هاي اول علاوه بر استفاده از آخرين اطلاعات منابع علمي معتبر ، شرايط پرورش ، بيماريها ، مديريت و نيز نيازهاي واريته‌ها نيز بايد در نظر گرفته شوند . بعلت حساسيت فوق‌العاده جوجه‌ها به كيفيت مواد اوليه و از جمله آلودگي اين مواد با سموم قارچي ، استفاده از مواد مرغوب و سالم كه عاري از آلودگي‌هاي قارچي و ميكروبي باشند امري ضروري است .

تعادل مواد اوليه ضروري در دان جوجه نظير ويتامين‌ها ، مواد معدني ، اسيدهاي آمينه و رابطه بين انرژي و پروتئين از ساير مواردي هستند كه در فرمولاسيون دان و بويژه در دان هفته‌هاي اول بايد بدرستي و به دقت در نظر گرفته شوند . در اينجا ذكر اين مطلب نيز ضروري است كه كيفيت جوجه از نظر مقدار مواد ذخيره شده در زرده تأثير بسزايي در افزايش و يا كاهش يكنواختي رشد و وزن گله دارد . جوجه‌هايي كه از نظر ذخيره بعضي مواد و از جمله ويتامين‌ها دچار كمبود باشند كه خود اين مسئله ناشي از سوء تغذيه در گله مادر مي‌تواند باشد ، حتي درصورت استفاده از دان مرغوب و كافي از نظر نيازهاي تغذيه‌‌اي ، مي‌تواند كاهش رشد ، رشد غير يكنواخت و بروز عوارض متعددي از جمله مفصلي را سبب گردد . اضافه مي‌نمايد كه گله‌هاي مادر توليد كننده چنين جوجه‌هايي معمولاً نشانه‌اي از كمبود تغذيه‌اي بروز نداده و حتي درصد توليد و هچ نيز مي‌تواند عادي باشد . با اين توضيح كه توليد اين جوجه‌ها از گله‌هاي مادر جوان تا 40 هفته سن به مراتب بيشتر از گله‌هاي داراي سن 40 هفته بيشتر مي باشد .

10- بيماريها
باتوجه به مصونيت جوجه‌ها در هفته اول نسبت به اكثر بيماري‌ها كه ناشي از انتقال آنتي بادي از مادر به جوجه ميباشد معمولاً بيماري خاصي در اين مدت در جوجه بروز نمي‌كند ، بيشتر عوارض ديده شده در جوجه در هفته اول ناشي از كيفيت نامطلوب جوجه و آلودگي‌هاي ناشي از گله مادر و يا جوجه‌كشي مي باشد .
واكسيناسيون نامناسب در هفته اول و از جمله مصرف واكسن در روز اول كه بدرستي صورت نگيرد مي‌تواند با ايجاد استرس ، سبب كاهش رشد و بروز غير يكنواختي در وزن گله گردد .

خلاصه و نتيجه

1- رشد و وزن يكنواخت گله گوشتي سبب افزايش سوددهي مي‌گردد .
2- بروز پديده رشد غير يكنواخت از بدو جوجه‌ريزي در سالن شروع مي‌گردد .
3- با اعمال مديريت صحيح ، در 90 درصد از موارد مي‌توان گله‌اي يكنواخت پرورش داد .
دکتر سورن پزشکيان- سايت انجمن جهاني طيور

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
پادتنهاي تک کلوني توليد شده در مرغ
..
نخستين گزارش علمي از توالي پادتنهاي تک کلوني توليد شده در مرغ با عملکردي کامل در تاريخ 29 اگوست سال 2005 توسط مرکز درمان شناسيorigin گزارش شده است.در اين گزارش به پادتنهايي که به تنهايي در مجراي تخمدان مرغ و در رسوب موجود در سفيده تخم مرغ با غلظت 3-1 ميلي گرمي وجود دارد اشاره شده است.
به علاوه پادتنهايي که در اين حالت توليد مي شوند در مقايسه با پادتنهاي درماني توليد شده بوسيله سلولهاي قردادي در روشهاي پرورشي 100-10 برابر توانايي سلول کشي بيشتري را از خود نشان مي دهند.
در سپتامبر سال 2005 گزارش جديدي بر اساس بيوتکنولوژي طبيعي توسط محققين در مان شناسي originو همکارانشان در دانشگاه مدراکس تگزاس و دانشگاه کليفرنياي لس آنجلس انتشار يافت و يک نظريه مختصر پژوهشي در رابطه با تاثير بالقوه اين رشد و پيشرفت در عمل آوري پروتئين هاي درماني انسان نيز ارائه گشت.
از نقطه نظر دکتر رابرت جي اتچز، نائب رئيس درمان شناسي origin ، اين عمل نشانگر آن است که اين پتانسيل براي عمل آوري پروتئين هاي درماني با خاصيت هاي پيشرفته در تخم مرغ ها به عنوان يک جايگزين براي سيتم پرورش سلولهاي پستاندار عمل مي کند.
به گفته وي پادتنهاي توليد شده با اين روش نسبت به پادتنهاي توليدي در سلولهاي CHOداراي ويژگي هاي و مشخصه هاي بيولوژيکي و فيزيکي بسيار مشابهي هستند.
به انضمام اين که تقريبا منحني هاي شبيه به هم، گرايشهاي مشابه و توانايي هاي يکساني نيز بوسيله آنتي ژن در سلولهاي سرطاني پروستات دروني سازي مي شود.
در عين حال، پادتنهاي توليدي مرغ فاقد رسوب شکر مي باشند که در مقايسه با پادتنهاي توليدي CHO موجب افزايش فعاليت سلول کشي آنها مي گردد.
...
چگونگي عمل آوري پادتنهاي تک کلوني در تخم مرغ
..
محقين به منظور ايجاد فرايند پادتن سازي، نخست سلولهاي بنيادين جنيني را در مرغ مستقر کردند که در اين حالت اين ژنها در حال رمز گرداني پادتن و تولي هاي تنظيم کننده در حال کاهش رسوبگذاري در سفيده تخم مرغ بودند.پس از اين مرحله سلولهاي بنيادين جنيني به جوجه تبديل مي شوند.در اين مرحله از رشد سلولهاي بنيادين مي توانند به صورت موثري در رشد جوجه شرکت داشته باشند.
بافتهاي ناهمسان که به دنبال فعاليت سلولهاي بنيادين بوجود مي آيند،. موجب پيدايش تخمهايي حاوي پادتن به ميزان ميلي گرمي مي شوند، که سپس از پروتئين هاي سفيده تخم مرغ جدا گرديده و محصولي خاص به وجود مي آورند.
از نقطه نظر دکتر اتچز اين عمل نشان دهنده يک پيشرفت قابل ملاحظه، طي فعاليتهاي قبلي به منظور رشد ژنهاي انتقال دهنده پرندگان مي باشد که به جفت شدن گونه هاي کوچک DNA محدود مي گردد.

اين تکنولوژي روشي براي جفت شدن پروتئينهاي رمز گردان DNA با هر اندازه و پيچيدگي به هنگام دستيابي به سطوح بالاي پروتئين است.
علاوه براين، اين روش، تنها تکنولوژي به شمار مي رود که رسوب گذاري پروتئين درماني را در سفيده تخم مرغ محدود مي سازد.
پادتنهاي تک کلوني به عنوان علم درمان شناسي انساني يک موفقيت عظيم به همراه 25 استفاده درماني انساني اثبات شده و يک جهش در ميزان اين پروتئينها در رشد باليني داشته است.
در اين مسيراتظار مي رود که پادتن هاي تک کلوني ضد سرطاني قوي تر و با هزينه کمتري بوجود آيد.
وارد کردن اين تکنولوژي عمل آوري در مرغ، سود قابل ملاحظه اي براي صنعتي که خود را با عرضه تجاري افزايش ميزان پادتنهاي درماني سازگار مي کند، در بر خواهد داشت.
بنا بر گفته هاي دکتر رابرت کي رئيس و مدير اجرايي مرکز درمان شناسي origin سيستم مرغي در مقايسه با هر سيستم گياهي و يا ديکر سيستمهاي انتقال ژني حيواني، سيستمي جالب براي عمل آوري پروتئين درماني به حساب مي آيد. اين حقيقت که پادتنهاي ضد سرطان توليد شده در مرغ فعاليت سلول کشي بيشتري از خود نشان مي دهد، سيتم مرغي را به طور قابل ملاحظه اي متناسب با تکنولوژي هاي عمل آورزي غير سنتي و روشهاي پرورش سلولي سنتي ترفيع مي بخشد.
به علاوه بر خلاف ديگر سيستمهاي انتقال ژني حيواني که از 18 ماه تا 3 سال به طول مي انجامد ( بز يا گله هاي ديگر ) زمان تشخيص پادتن تا عمل آوري تخم مرغ تنها 8 ماه وقت نياز دارد.
براي جداسازي و خالص سازي بهره پروتئيني از تخم مرغ بدون نطفهاستفاده مي شود. به علاوه مدتهاست که شرايط لازم براي فعاليت صنعتي در عمل آوري واکسن در تخم مرغ مورد توجه قرار گرفته است.
...
ياسر پيدايش - کارشناس طيور از دانشگاه آزاد واحد مراغه

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 
پيشرفتهاي سريع صنعت مرغداري در طول 40 سال گذشته باعث به وجود آمدن نژادهائي با رشد بسيار سريع شده است.امروزه مرغهاي گوشتي پرورش داده مي شود كه در طول 40 روز به وزني معادل 2 كيلوگرم مي رسد.عليرغم اينكه اين امر باعث شده است كه طول دوره پرورش كوتاه تر شود و در واحد زمان توليد بيشتر گردد ، تاثيرات منفي نيز بر روي سلامتي حيوان داشته است.حال سوال اينستكه براي رفع اين مشكل چه بايد كرد.
در كنار پيشرفتهاي ژنتيكي تغذيه آزاد و نامحدود به عنوان يك اصل در راه رسيدن به وزنهاي مطلوب به مورد اجرا گذاشته شده است ، به عنوان مثال جوجه ها در زمان تولد 45 گرم و در 28 روزگي 1100 گرم و تا 40 روزگي 900 گرم نيز اضافه وزن پيدا مي كنند.
در حال حاضر به نظر مي رسد كه تغذيه نامحدود براي رشد سريع باعث جمع شدن چربي در محوطه شكمي مي شود و اين بدان معني است كه انرژي در بدن به مصرف نرسيده و باعث افزايش چربي شده است.
روش غذائي نامحدود غذائيت را بالا نمي برد به خصوص وقتي كه دريافت پروتئين و انرژي بيش از نياز بدن است .با توجه به اينكه بيش از 70 درصد هزينه ها مربوط به تغذيه مي باشد به نظر مي رسد كه اين امر از نظر اقتصادي به صرفه نمي باشد.
براي رفع اين مشكل روشي به كار مي رود كه به آن رشد جبراني اتلاق مي شود.بدين معني كه در دوره اي از سيكل توليد تغذيه محدود و در دوره اي ديگر تغذيه نامحدود مي شود ، بدين ترتيب مشكل چربي به ميزان بسيار زيادي حل مي شود

تاثير تغذيه محدود بر روي مشخصات لاشه
استراتژي رشد جبراني تا رسيدن مرغ به بازار سبب مي شود كه چربي در لاشه جمع آوري نشود .به نظر مي رسد كه به جاي تغذيه مداوم و نامحدود بايستي تاثير تغذيه افزايش يابد.

بيماريهاي شايع در اثر رشد سريع
رشد سريع جوجه هاي گوشتي در مقايسه با اجداد آنها كه رشد طبيعي داشته اند سبب مي شود كه اشكالاتي در استخوان بندي به وجود بيايد و استراتژي تغذيه جبراني با كم كردن سرعت رشد فرصت كافي براي رشدونمو استخوانها و اسكلت بندي به وجود مي آورد و در نتيجه سبب كاهش تلفات مي گردد.
از سوي ديگر كاهش سرعت رشد باعث كاسته شدن بيماريهائي از قبيل آسيت ، سلوليت ، سندروم مرگ ناگهاني و اختلالاتي از قبيل ديس كندروپلازي مي گردد.
يكي ديگر از مشكلات مرغهاي گوشتي كه در اثر تغذيه نامحدود به وجود مي آيد رشد سريع ماهيچه ها در دوران اوليه رشد مي باشد كه مانع تكامل استخوان بندي كه محافظ توده عضلاني بدن است مي شود و باعث عارضه كندروپلازي تي بيا مي گردد كه از اختلالات شايعي است كه در اثر هيپرتروني صفحه رشد تي بيا به وجود مي آيد كه در صورت موازنه نسبت كلسيم به فسفر اين عارضه كاهش مي يابد ، وليكن بهرحال تغذيه محدود مي تواند باعث كاهش اين عارضه مي گردد.

آسيت
آسيت از عوارض شايع در تلفات مرغ گوشتي مي باشد كه در گذشته فقط در نواحي مرتفع ديده مي شد در حاليكه هم اكنون مي تواند در هر نقطه اي ديده شود.عوامل متعددي سبب آسيت مي شوند منجمله رشد سريع ، غذاي پركالري ، شرايط محيطي نامناسب مثل حرارت وضعيت تهويه. در اين شرايط مايع در حفرات بدن جمع شده و منجر به هيپرتروفي بطن راست و نارسائي قلبي مي گردد.

سلوليت
سلوليت به وسيله E.Coli ايجاد شده و از علائم آن وجود خراشهاي عفوني روي سطح پوست مي باشد.پرندگان آلوده كيفيت لاشه خوبي ندارند .اين بيماري در پرندگاني به وجود مي آيد كه آهسته پر در مي آورند.
رشد سريع ممكنست ميزان شيوع اين بيماري را افزايش دهد اگر چه هنوز اين موضوع روشن نشده است .
عوامل در کاهش ميزان رشد 
..
- محدود كردن تغذيه
جوجه هاي گوشتي در سه هفته زندگي به سرعت رشد مي كنند ، به عنوان مثال وزن بدن تا سه هفته اول از 45 گرم به 700 گرم مي رسد .تاثير تغذيه در اين دوره بسيار زياد است ، افزايش وزن در اين دوره مربوط به كسب پروتئين مي باشد.
از آنجائيكه سرعت رشد در دوران اوليه پرورش سريع مي باشد ، بايستي ترتيبي اتخاذ شود كه در اين دوره محدوديت غذائي در نظر گرفته شود.به عبارتي فقط به اندازه انرژي لازم تغذيه صورت گيرد.
محدوديت غذايي در اوايل زندگي ، پروتئين در دسترس را كاهش و تاثير انرژي را افزايش داده ، باعث تغيير در تركيب لاشه مي گردد.
..
- كاهش غلظت غذائي
علاوه بر محدوديت غذا از نظر كمي از نظر كيفي نيز مي توان محدوديت قايل شد ، رقيق كردن غذا سبب كاهش غلظت مواد غذائي مي شود ، بخصوص مقدار پروتئين و انرژي .موازنه مقدار پروتئين و انرژي سبب مي شود كه پرنده براي توليد انرژي چربي از چربي بدن خود استفاده كند.
عيب اين روش تغذيه اينست كه برداشت غذا افزايش يافته ، در نتيجه هزينه ها بالا مي رود.
..
- بكارگيري محدوديت در روشنائي
نور دائم ، پرنده را هر چه بيشتر به خوردن تشويق مي نمايد و بدين ترتيب مي تواند به حداكثر رشد برسد .اجراي محدوديت در روشنائي در اوايل دوره پرورش ميزان رشد را كاهش مي دهد ، مي توان تا سن دوهفتگي مدت روشنائي را كم و سپس به تدريج طول روز يا روشنائي را افزايش داد و در نهايت آنرا به 23 ساعت رساند.
..
نتيجه گيري
با توجه به اينكه شركتهاي توليد كننده جوجه هاي گوشتي همواره درصدد افزايش وزن بدن پرنده در زمان هر چه كوتاه تر هستند و هم اكنون مي خواهند آنرا به كمتر از 40 روز نيز برسانند ، پرورش مرغ گوشتي روز به روز پيچيده تر و مشكل تر مي شود.بايستي توجه نمائيم كه چنين سرعت رشدي عوارض جدي در سلامت گله خواهد داشت.
...
مهندس آرميك نيكوقوسيان (عضو هيات رئيسه انجمن جهاني طيور ايران)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ادمیرال | 

 در اين تحقيق به طور كلي از 200 جوجه ي نر استفاده شده است.در طول دوره ي استارتر ( سن 1 تا 18 روزگي ) جوجه ها در سالن هاي تجاري جوجه هاي گوشتي قرار داشتند و طبق نيازهاي ارائه شده درNRC 1994 تغذيه مي شدند. در سن 18 روزگي، پرنده ها به طور انفرادي وزن كشي شدند و بر اساس وزنشان انتخاب صورت گرفت و به قفس هايي با ابعاد 35*80 cm منتقل شدند. جوجه ها طي 3 روز با شرايط جديد محيطي سازگاري پيدا كردند.
در كف قفس ها از تراشه هاي چوب ( پوشال ) استفاده شده بود. آب و غذا به صرت آزاد در اختيار جوجه ها قرار داشت. در سراسر دوره ي آزمايش روشنايي 24 ساعت اعمال گرديد..
در اين آزمايش از دو سطح انر ژي 2900 و 3200 kcal ME /kg استفاده شده است و 2 روش بيان نياز اسيد آمينه TAA .و DAA و از نسبتهاي توصيه شده توسط محققين دانشگاه ايلينويز امريكا براي پروتئين ايده آل در جوجه هاي گوشتي استفاده شده است. بنا براين در كل 4 نوع جيره استفاذه شده است.
...
1- جيره فرموله شده با 3200 kcal ME/kg بر اساس TAA
2- جيره فرموله شده با 3200 kcal ME/kg بر اساس DAA
3- جيره فرموله شده با 2900 kcal ME/kg بر اساس TAA
4- جيره فرموله شده با 2900 kcal ME/kg بر اساس DAA
...
در تركيبات جيره از ذرت و كنجاله و سويا استفاده شد كه بيشترين قابليت هضم اسيد آمينه را دارند و از پودر گوشت، گندم خورده شده و پودر پر كه اسيد آمينه هايشان قابليت هضم پايين تري دارند استفاده شد، جيره ها به صورت mash با توجه به قطر هندسي مناسب تهيه شدند.
طرح آزمايشي مورد استفاده طرح كاملا تصادفي با تركيب فاكتوريل 2*2 بود.
آزمايش درون قفس انجام شد در هر قفس 10پرنده و در5تكرار براي هر جيره آزمايشي و در كل 20قفس استفاده شد.
در طول مدت آزمايش خوراك مصرفي، افزايش وزن و بازده خوراك اندازه گيري شد. در ارزيابي ديگر، كيفيت لاشه در پايان دوره ي آزمايش يعني سن 42 روزگي، دو پرنده با وزن بدن نزديك كه با متوسط وزن هر قفس يكسان بود از واحد آزمايشي برداشته و بعد از كشتار ارزيابي شدند. پرندگاني مورد مقايسه قبل و بعد از كشتار ( پر كنده و شكم خالي + سر و پا ) وزن كشي شدند. وزن سينه و چربي شكم اندازه گيري شد و بازده لاشه به صورت وزن لاشه نسبت به وزن بدن معين گرديد و به صورت درصدي از وزن بدن بيان شد.
وزن سينه (با استخوان ) و چربي شكمي به صورت درصدي از وزن لاشه بيان شد.
طرح آزمايشي مورد استفاده طرح كاملا تصادفي با تركيب فاكتوريل 2*2 بود.
آزمايش درون قفس انجام شد در هر قفس 10پرنده و در5تكرار براي هر جيره آزمايشي و در كل 20قفس استفاده شد.
داده ها با برنامه GLM درSAS 1998  آناليز واريانس شدند.
...
نتيجه بحث:
روش بيان نياز به اسيد آمينه (TAA يا DAA) اثر معني داري بر خوراك مصرفي نداشت .اين مطابق است با نتايج اعلام شده ي قبلي از آزمايشاتي كه به مقايسه ي خوراك مصرفي در جيره هايي با قابليت هضم اسيد آمينه بالا (ذرت و كنجاله سويا) و جيره هايي با قابليت هضم پايين اسيد آمينه و افزودن اسيد آمينه ي مصنوعي پرداخته بودند.
فرموله كردن جيره بر اساس اسيد آمينه ي كل يا قابل هضم بر انرژي متابوليسمي مصرفي تاثير گذار نبود.
...
افزايش در خوراك مصرفي تحت تاثير سطح انرژي جيره نبود.هرچند انرژي متابوليسمي مصرفي در پرنده هايي كه با جيره هاي حاوي 3200kcal ME/ kg تغذيه مي شدند بالا تر بود(001/0P) اين پديده ممكن است به وسيله ي اطلاعات ما در مورد جيره هايي با3200kcal ME / kg توضيح داده شودكه با افزايش سطح خوراك تمايل به كاهش مصرف خوراك در پرنده مي شود.بنابراين اگر خوراك مصرفي در دو جيره مشابه باشد انتظار داريم جيره اي كه حاوي (ME) بالا تري است منجر به مصرف انرژي بالا تر در طول مدت آزمايش باشد.
جيره هاي فرموله شده با DAA منجر به افزايش وزن بهتر و بازده بهتر خوراك شدند كه با نتايج اعلام شده توسط {1996 dari,penz,rostagno 1995,fernandes1985)موافق بود.
جيره هايي كه با سطح بالاي انرژي متابوليسمي 3200 kcal ME/ kg تغذيه شدندافزايش وزن بالا تر و بازده غذايي بهتري داشتند.اين نتايج با نتايج اعلام شده توسط (SIZEMORE,SIEGEL1993) مشابه است .
در ارزيابي مقايسه اي ديده شد كه اثر فرمولاسيون بر اساس DAA فقط هنگامي معني دار است كه جيره ها محتوي سطح بالايي از انرژي باشند. جيره هايي با 3200و DAAافزايش وزن بهتري داشتند نسبت به جيره هايي ك